موضوع بحث

کیست نابوتین

| 1391/06/20 | 22:18 4 بازدید
موضوع بحث: کیست نابوتین
سلام

بچه ها کسی از این نوع کیست که معمولا در دهانه رحم دیده میشه اطلاعی داره؟
1388/12/18
|
10:08
سلام کسی نمیدونه
1391/06/20
|
22:10
خدایم خداییست ؛که اگر سرش فریاد بزنم بجای اینکه با مشت به دهانم بزند؛با انگشتان مهربانش نوازشم می کند و میگوید:::
می دانم جز من کسی نداری.. خدایا بهم ثابت کردی...........
http://www.daneshju.ir/forum/f1354/t145375.html?langid=9
1391/06/20
|
22:17
صلوات
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85
1391/06/20
|
22:18
صلوات
ارسال پاسخ و نظر شما