موضوع بحث

قرص فلوکسیتین

1391/11/09 11:44 6
موضوع بحث: قرص فلوکسیتین
مامان های گل کی زمان شیردهی قرص فلوکسیتین خورده ؟
چرا می خوای بخوری؟
خدایا، برای نعمتی که بهم دادی فقط می تونم بگم شکرت و پسرمنو حفظ کن. خدایا به همه منتظرا فرزند سالم و صالح عطا فرما
من شیر نمی دم ولی رفتم دکتر به داد به نظرتون بده بهش معتاد میشممم
دکتر داد کمی تپش قلب دارم و بدنم کمی از داخل میلرزه و پشتم هم خواب میره
فکر کنم قرص ضد افسردگی باشه
مادر معجزه طبیعت است
میدونم ولی میخوام بدونم کسی که شیرمیده خورده؟
عزیزم خانوم برادر من توی دوران شیردهی میخورد. دکترشم فوق تخصص مغز و اعصاب بود و گفته بود توی دوز پایین (فکر کنم فلوکستین 10 یا 15) و یکبار در روز (اونم فکر کنم بعد صبحانه بود) برای شیردهی بی ضرره.
لطف کن اون انگشتتو از روی اعتقادات و طرز فکر من بردار.مرسی.
ارسال پاسخ و نظر شما