موضوع بحث

قرص فلوکسیتین

| 1391/11/09 | 11:44 6 بازدید
موضوع بحث: قرص فلوکسیتین
مامان های گل کی زمان شیردهی قرص فلوکسیتین خورده ؟
1391/11/09
|
10:59
چرا می خوای بخوری؟
1391/11/09
|
11:07
خدایا، برای نعمتی که بهم دادی فقط می تونم بگم شکرت و پسرمنو حفظ کن. خدایا به همه منتظرا فرزند سالم و صالح عطا فرما
من شیر نمی دم ولی رفتم دکتر به داد به نظرتون بده بهش معتاد میشممم
1391/11/09
|
11:09
دکتر داد کمی تپش قلب دارم و بدنم کمی از داخل میلرزه و پشتم هم خواب میره
1391/11/09
|
11:10
فکر کنم قرص ضد افسردگی باشه
1391/11/09
|
11:21
مادر معجزه طبیعت است
میدونم ولی میخوام بدونم کسی که شیرمیده خورده؟
1391/11/09
|
11:24
عزیزم خانوم برادر من توی دوران شیردهی میخورد. دکترشم فوق تخصص مغز و اعصاب بود و گفته بود توی دوز پایین (فکر کنم فلوکستین 10 یا 15) و یکبار در روز (اونم فکر کنم بعد صبحانه بود) برای شیردهی بی ضرره.
1391/11/09
|
11:44
لطف کن اون انگشتتو از روی اعتقادات و طرز فکر من بردار.مرسی.
ارسال پاسخ و نظر شما