موضوع بحث

متخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان،اگر میشناسید لطفا راهنمایی کنید

| 1389/12/02 | 22:24 2 بازدید
موضوع بحث: متخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان،اگر میشناسید لطفا راهنمایی کنید
اگر میشناسید لطفا شماره و آدرس دکتر را بدهید،متشکرم
1388/11/07
|
20:30
سلام فقط دکتر کجباف زاده یک سال پیش بچه منو عمل کرد ناراحتی اکستروفی مثانه داشت
روزهای یکشنبه و سه شنبه مرکز طبی کودکان خ دکتر قریب و روزهای فرد هم مطب میدان آرژانتین
خ الوند ساختمان پزشکان
1389/12/02
|
09:54
ارسال پاسخ و نظر شما