موضوع بحث

وجود مایع در کلدوساک خلفی

| 1392/06/04 | 16:17 5 بازدید
موضوع بحث: وجود مایع در کلدوساک خلفی
سلام اینکه سونو در روز 14 وجود مایع در کلدوساک خلفی نشان داده یعنی چی؟؟؟
1388/10/27
|
00:05
پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرماى و براى من در [میان] آیندگان آوازه نیکو گذار و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان .
سلام علت مایع درکلدوساک خلفی چیست؟آیااقدام به بارداری اشکال ندارد؟
1389/09/17
|
21:22
سلام علت مایع درکلدوساک خلفی چیست؟آیااقدام به بارداری اشکال ندارد؟
1389/09/17
|
21:22
سلام علت مایع درکلدوساک خلفی چیست؟آیااقدام به بارداری اشکال ندارد؟
1389/09/17
|
21:23
سلام من از دکترم شنیدم اگر مایع دیده شود یعنی تخمک ازاد شده عزیزم
1389/09/29
|
19:18
من روز 14 سیکل قاعدگی سونو کفت مایع دیده نشد ولی ترشحاتم چسبناک بود یعنی من تخمک گذاری نکردم؟
1392/06/04
|
16:17
مرد اونه که وقتی باهات قهره شب موقع خواب...بغلت کنه و بگه آشتی نیستیمااااااااا.اما بدون تو نمیتونم بخوابم...
ارسال پاسخ و نظر شما