موضوع بحث

شما از چه هفته ای "آس آ" رو قطع کردین؟ هپارین و شیاف پروژسترون رو چطور؟

| 1391/12/04 | 19:22 6 بازدید
موضوع بحث: شما از چه هفته ای "آس آ" رو قطع کردین؟ هپارین و شیاف پروژسترون رو چطور؟
دکتر واسه من از هفته 21 "آ س آ" رو قطع کرد. هپارینم رو تبدیل کرد به یکی. شیاف رو از هفته 16 کرد یه دونه. شما چطور؟
1391/12/04
|
01:00
استراحت مطلقی؟
1391/12/04
|
01:08
قهـــــــــوه را تلــــــــــــخ­ دوست دارم مــــــــــزه ی زنــــــــــــد­گی میـــــــــــــ­ــدهد
حداقل میتونی بگی اره یا نه من نخوام هی رفرش کنم منتظر باشم واااااااااااااااااااا
1391/12/04
|
01:23
قهـــــــــوه را تلــــــــــــخ­ دوست دارم مــــــــــزه ی زنــــــــــــد­گی میـــــــــــــ­ــدهد
عزیزم مطلق نه. ولی نسبی
1391/12/04
|
01:55
من از آخر ماه پنجم آ اس آ رو قطع کردم و چون از آخر ماه هشتم مدام خون دماغ میشدم دکی گفت پلاکت خونم پایین افتاده و از آخر ماه 8 هم هپارینم و قطع کرد.........
1391/12/04
|
09:40

فرزندم
هزار شاخه گل تقدیم به آینه شکسته ای که لبخند تو را هزار بار تکرار میکند...
بهاری یعنی تا آخر 8 روزی دوتا هپارین میزدی؟ شما میکرو کردی یا مشکل انعقادی داشتی؟ یه زمانایی به من گفته بودن هتروزیگوت هستم...
1391/12/04
|
16:47
ارسال پاسخ و نظر شما