موضوع بحث

تقویم نجومی

1391/12/03 13:58 4
موضوع بحث: تقویم نجومی
سلام دوستان کسی تقویم نجومی اسفندماه 1391 را داره؟ چه روزیش شرف قمر هست برای یک ختم می خام بردارم.باید حتما روز خوبی باشه.ممنون
از ساعت 21 یازده اسفند تا 30 دقیقه بامداد 16 اسفند

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم ، چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست 

البته این روزا قمر در عقربن

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم ، چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست 

مرسی پریسا جون چه روزی شرف قمره؟
چه روزی شرف قمره؟
ارسال پاسخ و نظر شما