موضوع بحث

اولین پریود بعد از زایمان

موضوع بحث: اولین پریود بعد از زایمان
سلام دوستای گل
من الان 7 ماه بعد از زایمانم پریود شدم،از دیشب که شروع شده پسرم خیلی خیلی بی تابی می کنه دیشب برای اولین بار 2 ساعت گریه می کرد تا بالاخره ساعت 2 خوابید هیچ وقت تو این 7 ماه این جوری نبود،فکر می کنین پریود شدن تاثیری توی شیر داره؟
من سر 40 روزگی پسرم پریود شدم

وقتی پری می شم خیلی شیرم کم می شه و بچم تقریبا شبا تا صبح فقط شیر می خوره
برای شفای امیر پارسا 4ساله ................ صلوات
من هم پس از 33 روز پریود شدم ولی مشکل خاصی توی شیردادن برام بوجود نیومده
ایییی
من فکر می کردم تا وقتی شیر میدم پری نمیاد
منم پری شدم بعد از 50روز ولی شیرم مشکلی نداشت تو مطمئنی از پری هست

خدایا.. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا 

مطمئن نیستم از پری هست یا نه


ولی وقتی پری می شم خیلی شیرم کم میشه و پسرم خیلی گریه می کنه و زود به زود شیر می خواد
برای شفای امیر پارسا 4ساله ................ صلوات
نمی دونم،یعنی هیچ تاثیری نداره؟شاید برای لثه هاش باشه یا بدخوابی بوده.
نه عزیزم گشنشه نمش تونه خودشو سیر کنه بهش غذای کمکی بده همین

خدایا.. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا 

عزیزم احتمالا دندونای بچته و مواظب باش تب نکنه چون پریود ربطی به بچه نداره.
من هم 2 ماه بعد از زایمانم پریود شدم ولی تاثیری در شیرم نداشت
هوای پاک حق مسلم هر ایرانی است.http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=696437&PostID=27337662#27337662
کمکی می خوره ،تازه من فردا جراحیه لثه دارم،دکتر گفت یکم شیرت کم میشه ،چکار کنم با این وضعیت؟
من یه مقاله خوندم که توش نوشته بود وقتی مادر پری میشه میل نوزاد برای خوردن شیر مادر کم میشه.
ملتی که کتاب نمیخواند.....
باید تمام تاریخ را تجربه کند ...
ارسال پاسخ و نظر شما