موضوع بحث

کرم لایه بردار روزانه کلین اند کلیر

| 1391/09/12 | 15:53 6 بازدید
موضوع بحث: کرم لایه بردار روزانه کلین اند کلیر
من یه لایه بردار خریدم آقاهه گفت هفته ای یه بار ولی روش نوشته روزانه..چیکار کنم؟کسی تا به حال استفاده کرده؟؟؟؟؟
1391/09/12
|
15:37
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
اسمش اینه
blackhead clearin
daily scrub
oil_free
1391/09/12
|
15:40
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
اگه استفاده کردین بگین ممنون میشم
1391/09/12
|
15:43
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
من هر هفته یکبار تو حموم استفاده میکنم
1391/09/12
|
15:45
ممنون که گفتی
اینکه هفته ای یه بار استفاده میککنی تاثیرش خوبه؟
1391/09/12
|
15:47
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
مرسی مرسی مرسییی
1391/09/12
|
15:53
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
ارسال پاسخ و نظر شما