موضوع بحث

کرم لایه بردار روزانه کلین اند کلیر

1391/09/12 15:53 6
موضوع بحث: کرم لایه بردار روزانه کلین اند کلیر
من یه لایه بردار خریدم آقاهه گفت هفته ای یه بار ولی روش نوشته روزانه..چیکار کنم؟کسی تا به حال استفاده کرده؟؟؟؟؟
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
اسمش اینه
blackhead clearin
daily scrub
oil_free
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
اگه استفاده کردین بگین ممنون میشم
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
من هر هفته یکبار تو حموم استفاده میکنم
ممنون که گفتی
اینکه هفته ای یه بار استفاده میککنی تاثیرش خوبه؟
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
مرسی مرسی مرسییی
«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
بنیامین فرانکلین
ارسال پاسخ و نظر شما