موضوع بحث

خوردن نمک در بارداری

1390/12/10 21:28 1
موضوع بحث: خوردن نمک در بارداری
سلام کسی میدونه در دوران بارداری باید خوردن نمک رو قطع کرد یا کم کرد؟
نه بابا قطع که نمیشه کرد ولی باید به حداقل رسوند
*پسرکم کاش میدانستم چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست*
ارسال پاسخ و نظر شما