موضوع بحث

دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

موضوع بحث: دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
سلام دوستان.کسی دکتر خیلی عالی که فوق تخض مغز و اعصاب کودکان باشه میشناسه؟بچه دوستم یکسال و نیمشه دکتر کودکان گفته صرع داره خیلی دکترهای دیگه برده چندتا میگن آره چندتا از دکترها میگن نه.کمکش کنید.
دکتر غلامرضا زمانی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مطبش تو بلوار کشاورزه
دکتر غفرانی بیمارستان مفید معاون بیمارستان. بهترین دکتره قدیمتر هم بود همه میشناسنش
قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .
ممنونم دوستان.خیلی با مامانش داغونن.دعا کنید خوب بشه.نمیدونید چه پسره شیرین و نازیه.بازم مرسی
ممنونم دوستان.خیلی با مامانش داغونن.دعا کنید خوب بشه.نمیدونید چه پسره شیرین و نازیه.بازم مرسی
ممنونم دوستان.خیلی با مامانش داغونن.دعا کنید خوب بشه.نمیدونید چه پسره شیرین و نازیه.بازم مرسی
ممنونم دوستان.خیلی با مامانش داغونن.دعا کنید خوب بشه.نمیدونید چه پسره شیرین و نازیه.بازم مرسی
ممنونم دوستان.خیلی بابا مامانش داغونن.دعا کنید خوب بشه.نمیدونید چه پسره شیرین و نازیه.بازم مرسی
ارسال پاسخ و نظر شما