موضوع بحث

چقدر بعد از زایمان پریودی میاد سراغمون؟

| 1391/08/11 | 04:05 12 بازدید
موضوع بحث: چقدر بعد از زایمان پریودی میاد سراغمون؟
ممنون
1391/08/10
|
22:59
من دقیقا بعد از چله خونریزی شبیه پریود داشتم میخواستم ببینم پریودیه یا نه چیز دیگه ای هست؟ فردا هم نوبت دکتر واسه چکاب 6 هفته ای دارم
1391/08/10
|
23:00
وای هستی جون نمیدونم اصلا پریودی هست یا چیز دیگه، دقیقا چله که توم شد شروع شد آخه روز 36 ام دیگه کاملا پاک پاک شده بودم
1391/08/10
|
23:05
من خردادزایمان کردم بعدازچهل روزچندوقتی لکه بینی داشتم وقطع شد هنوزپریودنشدم خواهر
1391/08/10
|
23:05
سعی نکن متفاوت باشی...فقط خوب باش...خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست...
من تا چهل روز لک بینی داشتم ... هفت ماه بعد پریود شدم
1391/08/10
|
23:09
بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهــــــرا
من بعد از چهلم پریود شدم
1391/08/10
|
23:10
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری من چون تویی دارم و تو چون خود نداری...
من مرداد زایمان کردم بغد از چله پریود شدم والانم دوباره هستم
1391/08/10
|
23:11
سلام من بعداز1 سال پری شدم
1391/08/10
|
23:43
زندگی را دوست دارم در کنار همسر و دخترم]
بعضی هاتاشیرمیدن پریودنمیشن ولی بعضی هابعداز30 روزتا40 روزبعد اززایمان من توهمین فاصله پریودشدم
1391/08/11
|
01:11
آخه من هم شیر خودمو میدم هم کمکی
شوکه شدم میترسم پریودی نباشه آخه با دوره های پریودیم یکم متفاوته
1391/08/11
|
01:29
4ماه بعد واسه من
1391/08/11
|
04:05
ارسال پاسخ و نظر شما