موضوع بحث

آیا خواب زیاد نوزاد سه ماهه به علت مریضی باشه؟

| 1394/02/14 | 17:23 22 بازدید
ببخشید سیستمم زبان فارسی نداره جون عربی بعضی از حرفارو با ک و ج جایکزین می کنم
1391/11/10
|
15:31
ببخشید سیستمم زبان فارسی نداره جون عربی بعضی از حرفارو با ک و ج جایکزین می کنم
1391/11/10
|
15:31
نه مامامهر دکتر مغز و اعصاب چرا؟ بچه که هر دو ساعت بیدار می شه شیرشو می خوره اگه شبا هم حداقل یک یا دو بار بیدار می شه و شیر می خوره مشکلی نیس
1394/02/14
|
17:23
ارسال پاسخ و نظر شما