موضوع بحث

کسی میدونه یارانه ها رو ریختن یا نه؟؟؟

| 1391/05/13 | 15:49 2 بازدید
موضوع بحث: کسی میدونه یارانه ها رو ریختن یا نه؟؟؟
؟؟؟
1391/05/13
|
12:26
*پسرکم کاش میدانستم چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست*
http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=267039&postID=10703597#10703597
1391/05/13
|
12:29
من نمیدانم چرا حضرت دوست لطف ویژه ای دارد به من ...شکرت ای حضرت دوست
نه نریختن
1391/05/13
|
15:49

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
ارسال پاسخ و نظر شما