موضوع بحث

نظرخواهی در مورد اسم

1988 بازدید | 37 پست
میشه لطفا نظراتتون رو بگید ؟(( 2تا دختر))
اگه اسم جدیدتر و قشنگرم سراغ دارید بذارید
بلکه استفاده بشه

باران- شاران

ساینا-سلوا

آنیتا-آنیسا

النا-الینا

یسنا-ثنا

رونیکا-آرنیکا
خدا جونم شکرت بابت دوتا فرشته از جنس خودم
1391/10/06
|
09:59
باران- شاران
این چنین سرخ و لوند برخار بوتهء خون شکفتن وینچنین گردن فراز برتازیانه زارِ تحقیر گذشتن وراه را تاغایتِ نفرت بریدن.- آه ،‌ازکه سخن می گویم؟ ما بی چرا زندگانیم آنان به چرا مرگِ‌ خود آگاه هان اند. الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم
النا-الینا
اگر مثل آدم خداحافظی کنی، غصّه می‌خوری، اما خیالت راحت است امّا جدایی بدون خداحافظی بد است خیلی بد، یک دیدار ناتمام است. ذهن ناچار می‌شود هِی به عقب برگردد و درست یک ذره مانده به آخر متوقف بشود. انگار بِروی به سینما و آخر فیلم را ندیده باشی..!
کارن قشنگتره
اگر مثل آدم خداحافظی کنی، غصّه می‌خوری، اما خیالت راحت است امّا جدایی بدون خداحافظی بد است خیلی بد، یک دیدار ناتمام است. ذهن ناچار می‌شود هِی به عقب برگردد و درست یک ذره مانده به آخر متوقف بشود. انگار بِروی به سینما و آخر فیلم را ندیده باشی..!
ارسال نظر شما