موضوع بحث

زمان مناسب برای انجام تست بارداری

11972 بازدید | 1 پست
از چه زمانی بعد از نزدیکی میتوان به درستی تست های بارداری اطمینان کرد؟
آیا قبل از دوره پریود میتوان پاسخ درستی گرفت یا میبایست تا گذشتن زمان پریود صبر کرد؟
بی تو برای من ، فردا پراز غمه / بی تو هوا پسه ، دنیا جهنمه
1389/06/19
|
16:59
ارسال نظر شما