موضوع بحث

تی اس اچ بالا

موضوع بحث: تی اس اچ بالا
دارو نخوره که طوری نمیشه در دوران غیربارداری
منم دیروز از دادم بالا بود از امروز صبح قرص رو شروع میکنم
Lilypie Pregnancy tickers
خب علائم کم کاری تیروئید پیدا میکنی، اذیت میکنه به هر حال
تی اس اچ بالا وتی3وت 4نرمال طوری نیس درمان نشه
من آزمایش کامل دادم تی اس اچ 12 و تی3 و تی4 نرمال. دکترم گفت کم کاری تیرویید دارم و تا وقتی اجازه نداده نباید باردار شم همه چیزم نرمال بود
فکر کنم کم کاری تیرویید رو مغز بچه اثر میذاره
ارسال پاسخ و نظر شما