موضوع بحث

مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت گرمش ثابت کنه با بغل مهربونش........:|

| 1395/03/25 | 17:55 2646 بازدید
کاملش کن
1391/08/16
|
22:37

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
کاملش کن
1391/08/16
|
23:22
[smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley]
کی من رو میگین
1391/08/16
|
23:33
ﻣﺎ ﺧَـــﺮﺍﺏ ِ ﺭﻓـــﻴﻖ ﺑﻮﺩﻳـــﻢ ﻏﺎﻓِـــﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨــﻜﻪ .ﺭﻓـــﻴﻖ ﺗـــﻮ ﻓﻜـــــــﺮ ِ ﺧَـــــــــﺮﺍﺏ ﻛــــــﺮﺩﻥ ِ ﻣــــــﺎ.چقدر پشیمونیم از رفاقت با خیلیـــــــا...!
شماره من خدابدور
1391/08/16
|
23:34
ﻣﺎ ﺧَـــﺮﺍﺏ ِ ﺭﻓـــﻴﻖ ﺑﻮﺩﻳـــﻢ ﻏﺎﻓِـــﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨــﻜﻪ .ﺭﻓـــﻴﻖ ﺗـــﻮ ﻓﻜـــــــﺮ ِ ﺧَـــــــــﺮﺍﺏ ﻛــــــﺮﺩﻥ ِ ﻣــــــﺎ.چقدر پشیمونیم از رفاقت با خیلیـــــــا...!
دارم زنگ میزنم
1391/08/16
|
23:58
[smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley]
تو کففففففیــــــــــــم .. بعلهخب خب؟
1391/08/17
|
01:16

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
چی شوووده ؟؟
1391/08/17
|
17:50

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
هیشکی به شمارم زنگ نزده...
هیشکی یادداشتشم نکرده..
1391/08/17
|
18:02
.:
آخی .. غصه نخور عمو جون فندخ زنگ میزنه
1391/08/17
|
18:09

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
فندخ بزنگگگگگگگگ زودتر .. نذا عموم غصه بخوره
1391/08/17
|
18:10

امضــا نـدارم انگشـت میـزنــم...
اخی عمو شنگول اگه میدونستم منتظری زنگ میزدم
1391/08/17
|
18:18
[smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley]
دارم زنگ میزدم
1391/08/17
|
18:18
[smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley][smiley]s/sm_04.gif[/smiley]
کو؟من که شماره ندیدم....
لابد گرگه شماره شنگول را خورده
1391/08/17
|
20:40
هی دِلمـــــــــــ !!! یـــــــــه خواهِــــــــــش ؟؟؟ دیـــــگــه نَخواهـــش ....
IMG4UP

شگفتا
1391/08/17
|
20:55
هی دِلمـــــــــــ !!! یـــــــــه خواهِــــــــــش ؟؟؟ دیـــــگــه نَخواهـــش ....
مثلا مردها آدم نیستند
انگار مثلا خدا مردها را با یک سیستم دیگر آفریده!
انگار مثلا مردها بدنشان فاقد چیزی به نام اعصاب است!
انگار مثلا مردها آدم آهنی ای چیزی هستند!
انگار مثلا مردها اصلا آدم نیستند که من توقع دارم مرد وقتی پایش می خورد به میزی صندلی ای چیزی ، دردش نیاید. دستش به چیز داغی می خورد نسوزد. از بلندی می افتد آخ نگوید.
انگار مثلا مردها ار جنس بتن اند! دوست دارم هیچی شان نشود وقتی اتفاقی پیشامد می کند. یعنی دوست دارم اصلا به روی خودشان نیاورند.
خداوکیلی زشت نیست یک مرد هی آخ و اوخ کند ؟! زشت است دیگر. بعضی مردها چرا اینقدر لوسند؟!
1391/08/17
|
21:01
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
ننه لنگ من نمیدونی چقدر اشقتم
1391/08/17
|
21:02
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
ارسال پاسخ و نظر شما