موضوع بحث

شوهرخواهرم و بمیره الهی

998 بازدید | 23 پست

😔😔😔😔😔😔😔😔

فقط 29 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باهمه صمیمی نیستم.......توبزارپای غرورم....من میزارم پای شعورم😌
1396/06/23
|
20:02

باخانوادم قهره شوهرم والان کشوند بیرون بیا یکم باهم حرف بزنیم شوهرم ازاین رو به این رو میشه باهاش میره بیرون اینم بگم ابجیمو یه ساله نیاورده خونمون نمیدونم ازجون من چی میخواد از من کینه داره میخواد زندگیمو خراب کنه

فقط 29 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باهمه صمیمی نیستم.......توبزارپای غرورم....من میزارم پای شعورم😌
باخانوادم قهره شوهرم والان کشوند بیرون بیا یکم باهم حرف بزنیم شوهرم ازاین رو به این رو میشه باهاش می ...

به شوهرت بگو خوشم نمیاد باهاش گرم بگیری

فقط 12 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
ارسال نظر شما