موضوع بحث

ازپوشک گرفتن پسر

1389/08/29 16:26 2
موضوع بحث: ازپوشک گرفتن پسر
بچه هامیخوام بدونم ازکی میشه به بچه یاددادکه دیگه دستشویی اش رابگه وازپوشک گرفتش
هر وقت یه سزی شرایط رو داشته باشه

این تاپیک رو بخون

http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=56803&postID=2681948#2681948
ایضا اینا رو

http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=5992&PageNumber=1

http://www.koodakaneh.com/forums/Topic.aspx?id=653&T=از%20پوشک%20گرفتن%20بچه%20ها&f=13
ارسال پاسخ و نظر شما