موضوع بحث

زایمان در بیمارستان کسری کرج

| 1389/08/03 | 23:31 2 بازدید
موضوع بحث: زایمان در بیمارستان کسری کرج
میخواستم ببینم آیا کسی هست که جدیدآ بیمارستان کسری کرج توسط دکتر محتسبی سزارین شده باشه؟
1388/02/19
|
23:31
سلام در مورد بیمارستان کسری و دکتر زنان اونجا اطلاعات میخواستم چطورند؟ و چه روز هایی هستند؟
1389/08/03
|
13:59
سلام الهام جان برای اطلاعات بیشتر در مامانی کرجی پست بذار
یا به کلوپ برو
1389/08/03
|
14:04
خورشید باش که اگر هم بخواهی به کسی نتابی ، نتوانی
ارسال پاسخ و نظر شما