موضوع بحث

قرص ایمیدین

1391/05/19 12:04 2
موضوع بحث: قرص ایمیدین
سلام این قرص واسه چی خوبه؟
آخ آخ آخ آخ....
من از یه دکتر پوست پرسیدم گفت دکوریه......

قومی زپی مذهب و دین می سوزند قومی ز برای حور عین می سوزند من شاهد و می دارم و باغی چو بهشت و ایشان همه در حسرت این می سوزند!
من شنیدم قرض خیلی خوبیه برای پیشگیری از چروک های پوستی... و کلن برای پوست خوبه
ارسال پاسخ و نظر شما