موضوع بحث

esme dokhtar irani o ghashng

| 1391/10/05 | 23:23 6 بازدید
موضوع بحث: esme dokhtar irani o ghashng
salam be mamanai azyz mitonin chan ta esm ghashng baram befrestyn
o nazareton darbare in esma chye?
Negar
Arnika
Sarina
kodom eshon ghashang tare o chanta ham nazar bedin
1389/08/10
|
19:24
ارنیکا بهتره
ستیا
بلتا
هم قشنگن
1389/08/10
|
19:53
sarina
mahshad
maysa
arisa
1389/08/10
|
19:57
خوبی که از حد بگذرد ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ ٍٍٍٍ نادان خیال بد کند


شاد باش نه یک روز بلکه هزار سال ...
بگذار آوازه ی شاد بودنت،چنان در شهر بپیچد:
که رو سیاه شوند آنانکه :
بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند
نگار
1389/08/10
|
23:43
ارسال پاسخ و نظر شما