موضوع بحث

نمیدونم برم یا نه؟؟؟؟؟؟؟

| 1391/05/17 | 22:52 24 بازدید
موضوع بحث: نمیدونم برم یا نه؟؟؟؟؟؟؟
سلام نمیدونم امشب برم احیا یا نه؟؟؟؟؟؟کلافه شدم؟؟؟؟؟؟

1391/05/17
|
22:25
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
خب اگه دوست داری برو

خونه هم میتونی
1391/05/17
|
22:26
یه دوش ابِ گرم!یه لباس راحتی! یه چای تازه دم!یه موسیقی ملایم ....به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشه!!!! الیس الله بکاف عبده (زمر 36) آیا خدا برای بنده اش کافی نیست.....؟؟؟
نفس جون نمیدونم ..مرسی عزیزم
1391/05/17
|
22:28
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
بچها شما کجا میرن؟
1391/05/17
|
22:28
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
ما اگر بریم محله خودمون میرم.
1391/05/17
|
22:28
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
1391/05/17
|
22:29
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
؟؟؟
1391/05/17
|
22:30
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
ما که نمیریم
همین خونه میخونیم

دلم میخواست مشهد بودم تو حرم
1391/05/17
|
22:31
یه دوش ابِ گرم!یه لباس راحتی! یه چای تازه دم!یه موسیقی ملایم ....به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشه!!!! الیس الله بکاف عبده (زمر 36) آیا خدا برای بنده اش کافی نیست.....؟؟؟
...
1391/05/17
|
22:31
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
اره نفسسسسسسسسسس جون ای گفتی مشهد چه مزه ایی میداد.
1391/05/17
|
22:31
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
من دلم شکسته ام ....
1391/05/17
|
22:33
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
برم یا نرم...
1391/05/17
|
22:34
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
چرا کسی منو راهنمایی نمیکنه.
1391/05/17
|
22:34
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
هر جا دعا کنی خدا صداتو میشنوه و میدونه دلت شکسته
خدا همه جا هست
1391/05/17
|
22:34
یه دوش ابِ گرم!یه لباس راحتی! یه چای تازه دم!یه موسیقی ملایم ....به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشه!!!! الیس الله بکاف عبده (زمر 36) آیا خدا برای بنده اش کافی نیست.....؟؟؟
.......................
1391/05/17
|
22:36
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
خدا کنه نفس جون امیداورم شما به مراد دل برسی.
1391/05/17
|
22:36
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
:(((((((((((((((((
1391/05/17
|
22:37
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
نارسیس جون ما تو نی نی سایت احیا داریم دعوتت میکنم خواستی بیا ساعت 11 شروع میکنیم
1391/05/17
|
22:38
نارسیس جون ما تو نی نی سایت احیا داریم دعوتت میکنم خواستی بیا ساعت 11 شروع میکنیم
1391/05/17
|
22:39
مرسی شیما جون عزیزم مهربونی اگر رفنتی نشد حتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1391/05/17
|
22:39
من دلم میخواهد مادر بشم پسسسسسسس میشم
ارسال پاسخ و نظر شما