موضوع بحث

تولد در 8 ماهگی

| 1389/05/24 | 22:14 1 بازدید
موضوع بحث: تولد در 8 ماهگی
راسته میگن اگه جنین در 8 ماهگی بدنیا بیاد زنده نمیمونه و اگه 6 ماهه یا 7 ماهه باشه زنده می مونه اما 8 ماهه زنده نمیمونه
1387/11/23
|
14:57
ارسال پاسخ و نظر شما