موضوع بحث

بیمارستان رسالت ( رویال تهران)

| 1391/02/25 | 16:15 2 بازدید
موضوع بحث: بیمارستان رسالت ( رویال تهران)
اگر کسی در این بیمارستان زایمان داشته چه جوری بوده؟ هزینه تمیزی کادرش ؟؟؟
1391/02/25
|
12:37
من راضی بودم 5 سال پیش هم هزینه اش کمتر از لاله و اتیه بود هم دکترم خوب بود و هم تمیز بود
1391/02/25
|
13:39
نفس جان میشه بیشتر توضیح بدی؟ چی هست؟ از کجا بگیرم؟
1391/02/25
|
16:15
ارسال پاسخ و نظر شما