شماره و آدرس خانم دكتر سيما فردوسي - صفحه 1

موضوع: شماره و آدرس خانم دكتر سيما فردوسي + اظهار نظر

1   2  
محبوبه پست ها : 48عضویت:1387/6/16
1387/11/2 - 11:35 صبح
سلام كسي آدرس يا تلفني از مركز مشاوره يا مطب خانم دكتر سيما فردوسي داره؟
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:41 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:41 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:41 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:41 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:42 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:42 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:44 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:44 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:45 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:45 عصر
محبوبه عزيز شماره تلفن دکتر زهره اسماعیل زاده رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب تهران هستند رو دارم كارشون واقعا معركه است هر كي رو معرفي كردم خيلي راضي بوده خيلي آگاه هستند خيلي واقعا نمونه اشون پيدا نميشه شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1390/3/22 - 5:45 عصر
اگه تو زمينه تعليم و تربيت كودكان ميخواهيد دكتر گيتي موسوي معركه است ايشون مشاور روانشناس كودك هستند ايشون هم دفترشون تجريشه است كارشون واقعا عاليه تقريبا همه از مشاوره هاي ايشون راضي هستند شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1390/12/5 - 5:46 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1390/12/5 - 5:46 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1390/12/5 - 5:47 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1390/12/5 - 5:52 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1390/12/5 - 5:52 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1391/2/19 - 8:46 عصر
اگه تو زمينه تعليم و تربيت كودكان ميخواهيد دكتر گيتي موسوي معركه است ايشون مشاور روانشناس كودك هستند ايشون هم دفترشون تجريشه است كارشون واقعا عاليه تقريبا همه از مشاوره هاي ايشون راضي هستند شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
mandana پست ها : 1357عضویت:1389/12/12
1391/2/19 - 8:46 عصر
اگه تو زمينه تعليم و تربيت كودكان ميخواهيد دكتر گيتي موسوي معركه است ايشون مشاور روانشناس كودك هستند ايشون هم دفترشون تجريشه است كارشون واقعا عاليه تقريبا همه از مشاوره هاي ايشون راضي هستند شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
cielo پست ها : 688عضویت:1390/2/26
1391/2/19 - 8:50 عصر
محبوبه جان شماره خانم دكتر فردوسي رو ندارم ولي خانم دكتر فاطمه پويا رو دارم ايشون جزو روانشناساي خوب و آگاه هستند كارشون واقعا عاليه در حقيقت با يك سبك جدي و نوين و كارا كار ميكنند كه خيل عالي هم جواب ميده شماره دفترشون22725506-22725507-22725516-09192449608
http://www.moshaver36.blogfa.com
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: