ماماناي گلي كه دنبال اسم مناسب و جديد واسه ني ني نازشون ميگردن اگه كمك ميخوان بيان اينجا - صفحه 14
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > تهيه لوازم و انتخاب نام كودك > ماماناي گلي كه دنبال اسم مناسب و جديد واسه ني ني نازشون ميگردن اگه كمك ميخوان بيان اينجا

موضوع: ماماناي گلي كه دنبال اسم مناسب و جديد واسه ني ني نازشون ميگردن اگه كمك ميخوان بيان اينجا + اظهار نظر

صفحه 14 از 75 اول قبلی  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  بعدی آخر صفحه
نرگس پست ها : 633عضویت:1390/1/28
1390/4/7 - 12:29 عصر
سلام مهرناز جون

بين اسمهاي نيليا و نيلوفر كدام اسمو انتخاب ميكني

لطفا فراواني ومعاني اين اسمها رو برام بزار

ميخوام به اسم خودم كه نرگس نزديكتر باشه

ممنونم از لطفت
نرگس پست ها : 633عضویت:1390/1/28
1390/4/9 - 1:38 عصر
مهر ناز جون كجايي نگرانت شدم عزيزم
لطفا نظرت راجع به اسم ليليان هم بگو
ممنونم
ندا (مامان کيميا و فاطيما) پست ها : 676عضویت:1389/10/9
1390/4/11 - 11:31 صبح
سلام مهرناز خانم
من يه دختر دارم به اسم كيميا حالا براي دختر دومم يه اسم هم وزن كيميا ميخوام
لطفا راهنمايم كنيد
هيچ چيز و هيچ کس نمي تواند تورا نگران کند...اگر او را که مراقب توست باور کني...!
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 7:30 عصر
مرسي عسلك جان خوشحالم كه از اين اسامي خوشت اومده اينشالله به زودي مامان ميشي
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 7:34 عصر
نرگس جان من مسافرت بودم و اونجا هم نت نداشتم جواب همتون رو ميدم عزيزان فقط وقت ميخوام
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 7:43 عصر
اسامي پسرونه براي كوثر عزيز:
كارن فارسي نام سردار لشكر مهرداد شاهزاده اشكاني كه عليه اشك بيستم(گودرز) قيام كرد
كامداد فارسي نام وزير و مشاور آبتين
كامياب فارسي آن كه به خواست و آرزويش رسيده باشد، پيروز
كاميار فارسي كامياب
كسا عربي عباي ضخيم
كسري فارسي كسرا،معرب از فارسي، خسرو، نام انوشيروان پادشاه ساساني، فرزند قباد
كوروس فارسي كوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشي، كورش كبير از مقتدر ترين پادشاهان ايران كه تخت جمشيد را بنا نهاد
كوشا فارسي ساعي، تلاشگر
كوهيار فارسي كوه نشين، نام برادر مازيار فرمانرواي طبرستان
كيا فارسي پادشاه سلطان، حاكم، فرمانروا
كيارس فارسي كيارش، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دومين پسر كيقباد پادشاه كياني
كيارش فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام دومين پسر كيقباد پادشاه كياني
كيان فارسي پادشاهان، سلاطين، دومين سلسله پادشاهي از دوره تاريخ افسانه اي ايران
كيسان فارسي مانند پادشاه، داراي منش شاهانه
كيهان فارسي جهان، دنيا، گيتي
كياراد فارسي پادشاه جوانمرد ، مركب از كيا به معناي سلطان و پادشاه و راد به معناي جوانمرد
كارينا فارسي چهارمين مملكت از ممالك تابعه قوم پارت كه توسط ولات اداره مي شدند.احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق مي شده است
كياشا فارسي شاهنشاه ، شاه شاهان ، مركب از كيا يه معني حاكم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 7:51 عصر
براي ماني عزيز:
ماديا فارسي نام همسر آخرين پادشاه ماد
ماندانا فارسي عنبر سياه، نام دختر آستياگس آخرين پادشاه ماد و همسر كمبوجيه و مادر كوروش پادشاه هخامنشي
ماهديس فارسي آن كه مانند ماه زيباست
ماهك فارسي ماه كوچك، نام يكي از پادشاهان سكائي
مهتا فارسي همتاي ماه، زيبا و درخشان چون ماه
مهديس فارسي شبيه ماه، بسيار زيبا و سفيد
مهرناز فارسي زيبا چون خورشيد،از شخصيتهاي شاهنامه، نام خواهر كيكاووس پادشاه كياني و همسر رستم پهلوان شاهنامه
مهسا فارسي مانند ماه، زيبا
مهسان فارسي مانند ماه، زيبا
مهشاد فارسي مركب از مه( ماه) + شاد( خوشحال)
مهشيد فارسي ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
مهلا فارسي دوستانه، آهسته
ميريام فارسي قوي و فربه، نام خواهر موسي(ع)
مانيا فارسي علاقه بسيار زياد
مارتا فارسي در اوستا مشا و مارتا به معناي نوع انسان آمده است ، فناپذير ، دنيايي
ماتينا فارسي گل سرخ در گويش مازندراني
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:09 عصر
براي سما جان:
آترا فارسي آذر- آتش - نام يكي از ماههاي پاييز
آرا فارسي مخفف آراينده آرايشگر-زيور زينت
آسا فارسي زيور مايه زيبايي و آرايش - وقار و ثبات و تمكين و آسودگي
آلا فارسي پروا احتياط
آوا فارسي صدايي كه به آواز خوانده مي شود يا از آلات موسيقي به گوش مي رسد
آيسا فارسي,تركي آي( تركي) + سا(فارسي) زيبا، مانند ماه
آرمينا فارسي دختر هميشه پيروز - بانوي مقتدر - الهه زيبايي
آريسا فارسي اريسا - ايرسا - رنگين كمان - همچنين به ريشه بوته سوسن كبود هم آريسا گويند
آتريسا فارسي آذرگون مانند آتش - دختري با چهره اي زيبا و برافروخته مركب از آتري(تغيير يافته آذر-آتر-آتري) + پسوند مشابهت
آويسا فارسي پاك و تميز مانند آب
آرشيدا فارسي بانوي درخشان آريايي - بانوي آراسته و درخشان - مركب از آر + شيد + الف تانيس - آر به دومعني به كار مي رود اول:مخفف آريايي و ديگري :مرخم آرا به معناي آراينده
آليسا فارسي ايرسا - رنگين كمان - به بوته سوسن كبود نيز بدان جهت كه داراي گلهاي زرد و سفيد و كبود است ايرسا گويند
آرنيكا فارسي آريايي نيك خو
آوينا اوستايي-پهلوي,فارسي دختر پاك ، بانويي كه مثل آب زلال است. مركب از آو(آب) + ين نسبت + الف تانيث
آروشا فارسي درخشان ، نوراني باهوش ، نام دختر داريوش سوم
آريستا فارسي زيبا و خوشكل مانند عروس ، مركب ازآريس به معناي عروس و تا پسوند مشابهت
آيتا فارسي مركب از آي تركي به معني ماه و پسوند شباهت فارسي ، مانند ماه ، دختر زيبا رو ، دختري كه مانند ماه درخشان و زيباست
آيما تركي,فارسي ماه من ، مجازا عزيز من ، زيبا رو بانوي زيبا دختر خوش چهره
آريسا فارسي مركب از آري به معناي آريايي بعلاوه پسوند مشابهت ، دختري كه مانند آرياييان اصيل و نجيب است
آنوشا فارسي كيش و مذهب ، دين و آيين
آرنوشا فارسي منسوب به آرنوش ، آريايي جاويدان ، ايراني جاويد ، مركب از آر به معناي آريايي بعلاوه نوش به معناي جاويدان
آدرينا فارسي آتشين ، سرخ رو ، دختر زيبا رو ، بانوي آتشين
اسرا فارسي در گويش سمنان اشك
اليسا عربي,فارسي دختري كه مانند گل انار لطيف است + مركب از اليس(عربي)به معناي گل انار و الف تانيث فارسي
انيتا فارسي آنيتا، آناهيتا ، ازبين برنده ناپاكي و پليدي، نام ايزد آب كه در اوستا به صورت دوشيزه اي بسيار زيبا و بلند بالا توصيف شده است
بهتا فارسي مركب از به (بهتر، خوبتر) + تا (يار، همتا)
بيتا فارسي بي همتا، بي نظير
بنيتا فارسي دختر بي همتاي من
بهسا فارسي بانوي خوش چهره ، دختر زيبا رو
پرنيا فارسي فرنيا
پريشا فارسي پري شاه، شاه پري ها
پانيا فارسي محافظ نگهدارنده
پرسا فارسي نرم و لطيف مانند پر.
پانيسا هندي,فارسي زيبا مانند آب ، مركب از پاني به معناي آب و سا پسوند شباهت
تارا فارسي ستاره
درتا فارسي,عربي در(عربي) + تا(فارسي) مانند در، مانند مرواريد، همتاي دُر
درسا فارسي,عربي در(عربي) + سا(فارسي) مانند در، مانند مرواريد
ديبا فارسي نوعي پارچه ابريشمي معمولاً رنگين
فارسي روينده
رها فارسي نجات يافته، آزاد
سارينا فارسي خالص،پاك
سانيا فارسي در گويش مازندران سايه روشن جنگل
ساينا فارسي سيمرغ، عنقا
سريرا فارسي زيبا
سوفيا فارسي سوفيه نام پايتخت بلغارستان
سوميا فارسي محبوب، دوست داشتني
سوميتا فارسي لطف و محبت، مهرباني
فريما فارسي زيبا و دوست داشتني
فرينا فارسي با شكوه، شكوهمند
مهتا فارسي همتاي ماه، زيبا و درخشان چون ماه
مهسا فارسي مانند ماه، زيبا
مهلا فارسي دوستانه، آهسته
مانيا فارسي علاقه بسيار زياد
نيوشا فارسي شنوا، شنونده
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:25 عصر
براي گلبانوي عزيز:
ساتيا دختر فارسي از نامهاي باستاني
سارنگ پسر فارسي نام يكي از گوشه هاي موسيقي ايراني
ساره عبري سارا
سارينا دختر فارسي خالص،پاك
ساشا دختر و پسر يوناني ريشه اصلي نام ساشا يوناني است اما در زبانهاي روسي و فرانسه و انگليسي بكاربرده مي‌شود و به معناي مدافع و محافظ مردان است
سام فارسي آتش ، از شخصيتهاي شاهنامه، نام پهلوان ايراني پسر نريمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پيشدادي
سام سنسكريت,فارسي داستان خوشايند - حديث خوش
سامان فارسي سرزمين، ناحيه ، ترتيب و روش كاري، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانيان
ساميا پسر فارسي نام ماه يازدهم از سال ايرانيان در زمان هخامنشيان
ساميار فارسي كمك كننده به آتش محافظ آتش
سانيا دختر فارسي در گويش مازندران سايه روشن جنگل
ساينا فارسي سيمرغ، عنقا
سپنتا پسر فارسي اسپنتا - مقدس قابل ستايش
سپند فارسي اسپند دانه سياه و خوشبويي كه براي دفع چشم زخم در آتش مي ريزند
سرير دختر عربي تخت پادشاهي، اورنگ
سريرا فارسي زيبا
سمن فارسي رازقي، ياسمن
سنا عربي روشنايي نور بلندي رفعت
سوميا دختر فارسي محبوب، دوست داشتني
سينا فارسي,عبري صفت مشبه از سنبيدن، سوراخ كننده،نام شبه جزيره اي كوهستاني در شمال شرقي مصر كه حضرت موسي(ع) به پيامبري برگزيده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل كرد، نام جد ابن سينا پزشك و دانشمند نامدار ايراني
سامينا فارسي پيشوند مشابهت بعلاوه مينا ، مانند مينا ، نام گلي است
حامد عربي سپاسگزار
حامي عربي حمايت كننده، پشتيبان
حسام عربي شمشير تيز و برنده
حديث عربي نوجديد ، سخن تازه ، خبر آگهي
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:32 عصر
نرگس جان:
نيليا فارسي به زنگ نيلي ، منسوب به نيلي ، مركب از نيلي و الف نسبت فراواني 210
نيلوفر سنسكريت گلي به رنگ سفيد، كبود، و زرد كه مصرف دارويي دارد-همچنين نام يكي از جشنهاي ايرانيان قديم(جشن نيلوفر) كه در روز هفتم يا هشتم هر ماه برگزار مي شد و هركس كه در اين روز از پادشاه حاجتي مي خواست برآورده مي‌شد .فراواني 77652
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:34 عصر
نرگس جان به نظر من نيليا از نيلوفر و ليليان قشنگتره و چون فراوانيش كمتره پس هنوز دمده نشده اما نيلوفر قديمي شده ليليان هم به نظر من سنگينه اما بازم ميل خودته
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:37 عصر
براي ندا خانم:
كامليا فرانسه گلي درشت و زيبا به رنگ سفيد و صورتي كه در بهار ظاهر مي شود
كمند فارسي دام، كنايه از گيسو
كيانا سرياني طبيعت
كيارا فارسي اندوه و ملالت ، ميل شديد به خوردن انواع خوردني جات
كاميلا لاتين محافظ مبعد ، نام دختري جنگجو در افسانه تروا
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/14 - 8:39 عصر
براي ندا خانم:
كامليا فرانسه گلي درشت و زيبا به رنگ سفيد و صورتي كه در بهار ظاهر مي شود
كمند فارسي دام، كنايه از گيسو
كيانا سرياني طبيعت
كيارا فارسي اندوه و ملالت ، ميل شديد به خوردن انواع خوردني جات
كاميلا لاتين محافظ مبعد ، نام دختري جنگجو در افسانه تروا

ندا جان اسامي دخترانه كه با الف تمام ميشن توي همين تاپيك زياد گذاشتم ميتوني نگاه كني شايد به اسم كيميا بيان
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
نرگس پست ها : 633عضویت:1390/1/28
1390/4/15 - 6:42 عصر
مهر ناز عزيزم
من اسم نيليا رو براي دخملم كه قراره 27 تير به اميد خدا به دنيا بياد انتخاب كردم
واقعا از لطفت ممنونم

نيليا سعادت

نيليا سعادت

نظرت چيه؟؟؟؟؟؟؟ ميپسندي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. پست ها : 8عضویت:1390/4/15
1390/4/15 - 8:52 عصر
سلام مهرناز جون
ميشه كمكم كني از بين اين اسما يكي و براي پسرم انتخاب كنم و اگه پيشنهاد بهتري داري واقعا ممنون ميشم
اراد
اريا
ارين
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/25 - 2:34 عصر
از اونجايي كه نيني سايت قطع دسترسي بود من دير جوابتونو دادم ببخشيد.نرگس جان به نظر من نيليا قشنگه.
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/25 - 2:54 عصر
آرزو جان اسامي انتخابيت زيبا هستن اما اگر دوست داري اسامي بيشتري را داشته باشي لطفا بهم بگو كه با چه حرفي شروع بشه و آيا به اسم خودت و يا همسرت و يا به فاميليش ميخواي كه بياد و اگر ميخواي كه به اين موارد هم نزديك باشه پس اسم خودت همسرت يا فاميل ني ني ات رو بگو تا بهتر بتونم كمكت كنم در ضمن در همين تاپيك از صفحه اول تا اينجا اسامي پسرونه زيادي گذاشتم ميتوني ببيني و انتخاب كني امااگر بازهم بيشتر خواستي بهم خبر بده
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
پري پست ها : 680عضویت:1388/12/9
1390/4/25 - 3:09 عصر
سلام مهرناز جون ، ممنون از تاپيك خوبت

من دوست دارم اگه نينيم دختر شد اسمشو نينا يا كيانا بذارم . دوست دارم اگه نينيم پسر شد هم يه اسمي بذارم كه آخرش با نا يا آ تموم شه ولي اسماي خوبي سراغ ندارم . ممنون ميشم اگه كمكم كني عزيزم .
مامان دو پسر پست ها : 1878عضویت:1390/1/9
1390/4/28 - 10:34 صبح
پري عزيز ببخش كه دير جوابت رو دادم چون همين الان اومدم سراغ تاپيكم. اسامي پسرانه كه به الف يا نا ختم بشه رو برات ميذارم اميدوارم بپسندي:
آترينا فارسي آترين - آذرين، نام پسر اوپَدرَم كه به نوشته سنگ نوشته بيستون در زمان داريوش پادشاه هخامنشي در خوزستان ياغي شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
آرنا كردي آريايي نژاد
آشينا آشوري قوي ،قدرتمند،نيرومند، زورمند
اوتانا فارسي داراي اندام زيبا ، نام يكي از ياران داريوش يكم پادشاه هخامنشي
برنا فارسي جوان
دانا فارسي عاقل، خردمند
سانا كردي آسان و راحت - گويش محلي صنعا پايتخت يمن كه قهوه آن معروف است
سورنا فارسي نام سردار ايراني در زمان اشكانيان
سينا فارسي,عبري صفت مشبه از سنبيدن، سوراخ كننده،نام شبه جزيره اي كوهستاني در شمال شرقي مصر كه حضرت موسي(ع) به پيامبري برگزيده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل كرد، نام جد ابن سينا پزشك و دانشمند نامدار ايراني
شيانا فارسي پاداش دهنده جزا دهنده مركب از شيان (جزا و پاداش) + الف فاعلي
كارينا فارسي چهارمين مملكت از ممالك تابعه قوم پارت كه توسط ولات اداره مي شدند.احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق مي شده است
يونا عبري يونس،كبوتر
عزيزم اين اسامي كه گذاشتم برات با نا تموم ميشن كه البته ميشه گفت بعبارتي به الف هم ختم ميشن يعني هر دو گزينه مورد نظر تو رو دارن اما اسامي كه به الف ختم ميشن رو برات ميذارم:
آتيلا فارسي نام پادشاه قبيله هون كه امپراطوري روم شرقي را شكست داد٠
آرتا فارسي ارتا(به فتح الف) در اوستا به معناي مقدس آمده است
آريا فارسي نژاد هندوارپائيان كه در عهدي بسيار كهن با هم زندگي مي كردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسيم شدند گروهي به هند و ايران آمدند و گروهي به اروپا رفتند.نام ميهن عزيز ما ايران از اين‎ ‎كلمه گرفته شده است
آريتما كردي نام يكي از سران ماد
آيلا عربي نام پهلواني ترك كه شاهنامه به عنوان مبارز افراسياب از او ياد شده است
آرميا عبري ارميا ، بزرگ داشته شده؛ نام يكي از پيامبران بني اسرائيل ، همچنين لقب حضرت خضر نبي و لقب حضرت علي (ع)
آليا عبري الياس
آريستا ارمني آريستاكس ، برزگر ، كشاورز
آروشا سنسكريت روشنايي ، نور خورشيد ، آرامش
آرشا فارسي آردا ، مقدس
آردا فارسي آرشا ، مقدس
ارشيا آرامي تخت پادشاهي، هزوارش و هم ريشه با "عرش" عربي است
ارميا عبري بزرگ داشته شده؛ نام يكي از پيامبران بني اسرائيل
ايليا عبري خداي خدايان - تغيير يافته نام الياس يكي از چهار پيامبرجاويدان
ايليا سرياني راستگوي بزرگ - نام حضرت علي (ع) در تورات
ارشا اوستايي-پهلوي مرد مقدس
ارسيا فارسي زلال و شفاف مانند اشك چشم-به كسر الف اول - مركب از ارس(اشك چشم) + يا نسبت
اميرطاها عربي مركب از دو اسم امير به معني آقا و سروز و طاها كه نام يكي از سوره هاي قرآن است ،برخي تفاسير اين سوره را منسوب به اهل بيت عليه السلام مي دانند
اميرپارسا فارسي,عربي مركب از امير و پارسا ، حاكم خداترس
برديا فارسي نام دومين پسر كوروش پادشاه هخامنشي و برادر كمبوجيه
بهنيا فارسي وهنيا، كسي كه از نسل خوبان است
پارسا فارسي پرهيزكار، مؤمن
پاشا فارسي پادشاه در امپراطوري عثماني ،عنوان مقامات لشكري و كشوري
پوريا فارسي نام پهلوان ايراني معروف به پورياي ولي، نام اصلي وي محمود خوارزمي و متخلص به قتالي بوده است
پايا فارسي پايدار
پارسيا فارسي منسوب به پارس ، مرد پارسي ، پسر ايراني
رايا عبري آن كه خداوند به او توجه دارد ، نام مردي از بني اسرائيل
رضا عربي خشنودي، رضايت ، خشنود، راضي، نام امام هشتم شيعيان
رسا فارسي به صداي واضح كه به راحتي قابل شنيدن است گفته مي شود، بليغ ، واضح ، كنايه از شخص رشيد و خوش قد و قامت
ساميا فارسي نام ماه يازدهم از سال ايرانيان در زمان هخامنشيان
سپنتا فارسي اسپنتا - مقدس قابل ستايش
سوشا فارسي سوشيانت ، نجات دهنده ، نام هريك از موعودهاي دين زرتشتي كه هر هزار سال يكي از آنها ظهور مي كند
سدرا فارسي نام درختي در آسمان هفتم بهشت
شانيا هندي كسي كه در تصميم و نظر خود پابرجاست - مصمم
صدرا عربي,فارسي مركب از صدر (عربي به معناي بالا) + الف فاعلي (فارسي) - بالا برنده،ارج دهنده،نام حكيم محمدبن ابراهيم بن يحيي شيرازي معروف به ملاصدرا
طاها عربي نام سوره اي در قران كريم
عرشيا عربي,فارسي ملكوتي آسماني - مركب از عرش + الف نسبت
كسرا فارسي كسري ، معرب از فارسي، خسرو، نام انوشيروان پادشاه ساساني، فرزند قباد
كوشا فارسي ساعي، تلاشگر
كيا فارسي پادشاه سلطان، حاكم، فرمانروا
كياشا فارسي شاهنشاه ، شاه شاهان ، مركب از كيا يه معني حاكم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه
ماندا آرامي,فارسي علم دانش ادارك شناخت - مندائيان مذهب مردمي صنعتگر و هنرمند ساكن جلگه خوزستان و حاشيه رود كارون است كه در قرآن از آنان به صائبين نام برده شده است.
محمد پارسا فارسي,عربي مركب از محمد به معناي بسيار ستايش شده + پارسا به معناي زاهد و با تقوي است
مهرنيا فارسي از نسل خورشيد ، زيبا و درخشان
محمدرضا عربي تركيب اسم حضرت رسول اكرم وامام هشتم شيعيان ، محمد به معناي ستوده شده و رضا به معناي خوشنود
محمدرضا عربي مركب از دو نام محمد و رضا، كسي كه حضرت رسول اكرم محمد صلي الله عليه وآله از او راضي است
مرسا عربي استوار ، ثابت ، پابرجا
هيرسا فارسي پارسا
خوب پري جان اينم اسماي پيشنهادي من به شما خوشحال ميشم اگه اسمي نظرتو گرفت من رو هم باخبر كني.
جور می کند خدا در و تخته را با هم. آنطور که تو و مرا... تو خاطره ساز و من خاطره باز
پري پست ها : 680عضویت:1388/12/9
1390/4/28 - 11:10 صبح
ممنون مهرناز جون ، خيلي لطف كردي
از اسماي ايليا ، آرميا و برديا خوشم اومد . اسم پوريا هم قشنگه ولي يكي از فاميلهامون روي بچش گذاشته . به هر حال خيلي ممنون :-)
صفحه 14 از 75 اول قبلی  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  بعدی آخر صفحه
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: