موضوع: تفسیر جواب ازمایش پاپ اسمیر + اظهار نظر

1   2   3  
کاربران حاضر: 0 کاربر و 0 مهمان
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:48 عصر
من ازمایش دادم اما هنوز نرفتم به دکتر نشان بذم کسی اطلاعاتی داره؟
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:49 عصر
بفرمایید گلم
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:49 عصر
از دیروز نگرانم اما هیچ دکتری امروز نبود برم پبشش
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:50 عصر
میتونم بهتون زنگ بزنم؟
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:51 عصر
بله عزیزم
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:51 عصر
یا بنویسم
؟
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:53 عصر
هر جور راحت هستین عزیزم.
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:53 عصر
مبگه شماره اشنباه است یا اشغال میزنه
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:54 عصر
مینویسم
specimen::::::::liquid-base
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:54 عصر
عزیزم با خط ثابت بدون کد باید بگیری
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:55 عصر
specimen adequacy:::::::::satifactory for evaluation
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:56 عصر
عزیزم سریع بنویس میام نگاه میکنم چند دقیقه دیگه
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:56 عصر
bashe merc
man montazaram
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:57 عصر
endocervical::::::::::::::::metaplastic cells are present
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:57 عصر
گلم همینا بود؟
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
کارشناس ارشد مامایی پست ها : 923عضویت:1392/9/16
1392/11/24 - 12:57 عصر
تا اینجا اوکی یه
مشاوره تلفني مامايي(تهران9092305014) . (شهرستان9099070533) با خط ثابت .شبانه روزي .دقيقه اي 450
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:58 عصر
result:::::::::nagative for intraepithelial lesion or malignancy
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:59 عصر
presence of inflammation :moderate
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 12:59 عصر
همینا تیک داشت
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
نيلي پست ها : 3396عضویت:1390/9/3
1392/11/24 - 1:00 عصر
متاپلاسما چیه؟؟؟؟؟؟باید باشه یا نه؟
لطفا هر تجربه اي در درمان لکنت داريد با ما به اشتراک بگذاريدhttp://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=615095&
1   2   3  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: