سيكلهاي بدون تخمك گذاري - صفحه 1

موضوع: سيكلهاي بدون تخمك گذاري + اظهار نظر

1   2  
ايرسا پست ها : 1057عضویت:1389/1/27
1389/10/22 - 3:13 عصر
سيكلي است كه در طي آن تخمدان از رهاسازي تخمك ناتوان بوده و تخمك گذاري اتفاق نمي افتد.زني كه در او تخمك گذاري اتفاق نمي افتد لزوما"يائسه نمي باشد. عدم تخمك گذاري يكي از دلايل شايع نازايي در بين زنان است.
عدم تخمك گذاري علاوه بر تغييرات زمان قاعدگي و نازايي مي تواند باعث ايجاد مشكلات ديگري همچون هايپراندروژنيسم يا استئوپني شود و از عوامل اساسي در ايجاد سندرم تخمدان پلي كيستيك(PCO) است.
در طي دوسال بعد از منارك حدود 50 درصد از سيكل هاي قاعدگي به عدم تخمك گذاري منجر مي شود.
توان تخمك گذاري در 90% موارد با دارو درماني مناسب قابل بازگشت مي باشد.
گام اول تشخيص عدم تخمك گذاري مي باشد.تشخيص عدم تخمك گذاري آسان نمي باشد. برخلاف انتظار عموم ، زنان مبتلا به عدم تخمك گذاري كمابيش داراي سيكل قاعدگي طبيعي مي باشند و معمولا زماني متوجه مشكل خود مي شوند كه براي اولين بار تلاش مي كنند تا باردار شوند.
جدول تغييرات دمايي بدن كمك شاياني به ژنيكولوژيست ها در درمان عدم تخمك گذاري مي كند.

اختلالات شيميايي يا هورموني :
از شايع ترين عوامل عدم تخمك گذاري مي باشد و مسئول بيش از 70درصد موارد مي باشد.
در حدود نيمي از زنان فوليكول كافي به منظور ايجاد تخمك توليد نمي شود كه علت آن ترشحات كم هورموني از غدد هايپوتالاموس و هايپوفيز است.
غده هايپوفيز كنترل كننده بيشتر غدد درون ريز بدن است و لذا هرگونه اختلال عملكردي در آن بر ساير غدد همچون تخمدان و غدد توليد كننده شير نيز تاثير مي گذارد . اين حالت در حدود 10 درصد موارد رخ مي دهد.
غده هايپوتالاموس كنترل كننده هايپوفيز است . در 10 درصد موارد، اختلال در سيگنال هايي كه از هايپوتالاموس به هايپوفيز مي رود، تخمدان هارا متأثر مي كند.
ساير اختلالا ت هورموني مثل هايپو يا هايپر تيروئيدييسم به طور غير مستقيم بر تخمدان ها اثر گذارده و توليد تخمك را متوقف مي كند.سندرم تخمدان پلي كيستيك و هايپرپرولاكتينمي همچنين از عواملي است كه با تغيير در بالانس هورموني باعث ايجاد سيكل هاي بدون تخمك گذاري مي شود.

اختلالات عملكردي :
عامل حدود 10 تا 15درصد موارد است.
توقف عمكرد تخمدان بدليل عدم وجود تخمك در تخمدان. البته بلاك كامل تخمدان به ندرت يك عامل نازايي محسوب مي شود.تخمدان بلاك شده بدون دارودرماني خاص مي تواند شروع به كار كند.
يك شوك عاطفي مي تواند بطور موقت باعث اختلال در عملكرد مغز و بدنبال آن عملكرد هايپوتالاموس شود. البته شيوع ان به ميزان تصور مردم نيست.
ممكن است تخمك بالغ شده اما فوليكول باز نشود و يا فوليكول باز شده اما تخمك را رها نكند.كه به ان luteinised unruptured follicle syndrome (LUFS) گويند.دكتر Letouzey از بيمارستانthe Arnaud-de-Villeneuve Hospital (CHU) با معرفي چند نمونه از زوج هايي كه به اين مشكل دچار بوده اند و لقاح خارج رحمي را تجربه كرده بودند، به بيان رويكرد هاي مختلفي در اين زمينه پرداخته است.
تخريب فيزيكي تخمدان و يا تخمدان پلي كيستيك مي توانند بر روي عملكرد تخمدان ها تاثير گذارند.كه به آن تخمدان ديس تروف شده مي گويند. بيماراني مبتلا به تخمدان پلي كسيتيك از عدم تخمك گذاري نيز رنج مي برند. تا 90 درصد موارد عدم تخمك گذاري به دليل تخمدان پلي كيستيك مي باشد . اين بيماري معمولا ارثي مي باشد.
كاهش وزن يا بي اشتهايي مي تواند باعث اختلالات هورموني شودكه به تخمك گذاري غير معمول مي انجامد.اين مكانيسم ممكن است به دليل حمايت از سلامتي مادر باشد. در حاملگي هايي كه در آن مادر از لحاظ جسمي ضعيف است ، سلامت مادر و جنين در معرض خطر است.
از سوي ديگر افزايش وزن نيز مي تواند باعث اختلال در عملكرد تخمدان شود.در تحقيقي مشخص شده است كه موارد عدم تخمك گذاري در زنان با BMI > 27 mg/kg رو به افزايش است.متاسفانه اضافه وزن نه تنها بر روي تخمك گذاري اثر سوء دارد ، بلكه بر اثر بخشي داروها نيز تاثير منفي مي گذارد.

تشخيص حاملگي و سنجش ميزان LH :
روش هاي علامتي تشخيص حاملگي ممكن است در پي بردن به وقوع تخمك گذاري يا تشخيص سيكل هاي بدون تخمك گذاري مورد استفاده قرار گيرند.ترسيم جداول مربوط به سيكل هاي قاعدگي ممكن است با دست يا با كمك fertility monitors صورت مي گيرد.
از اولين علائمي كه براي پي بردن به وقوع تخمك گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد تغيير دماي بدن است كه مطمئن ترين راه آگاهي از وقوع تخمك گذاري مي باشد.
زنان ممكن است از كيت هاي نشان دهنده وقوع تخمك گذاري (OPKs) استفاده كنند.اين كيت ها با رد يابي افزايش در ميزان LH ، وقوع تخمك گذاري احتمالي را پيش بيني مي كنند.در زنان مبتلا به تخمدان پلي كيستيك اين كيت ها قادر به تشخيص افزايش در LH نبوده و نمي توانند وقوع تخمك گذاري را پيش بيني كنند. همچنين ممكن است اين تست ها پاسخ هاي منفي يا مثبت كاذب نشان دهند.بطور كلي تست هايي كه بر مبناي سطوحLH بدن مي باشد، حساسيت پاييني داشته و اختصاصي نمي باشند.

درمان :
درمان هاي موجود كه برپايه القاء تخمك گذاري بوده معمولا كارآمد هستند.موسسه اروپايي ESHRE اشاره كرده است كه درمان هاي كمكي القا كننده تخمك گذاري بايد به صورت mono-ovulation باشند ونه تحريك كننده مداوم تخمدان.
ريسك خطر در ارتباط با چندقلو زايي بسيار بيشتر از حاملگي هاي عادي و تك نوزادي است ، ثابت شده است كه وقوع مرگ در سه قلوزايي 7 بار بيشتر و در دوقلو زايي 5بار بيشتراز زايمان هاي عادي است.
بسيار با اهميت است كه درمان بر اساس خصوصيات فردي هر بيمار باشد.
دارويي كه بيشترين مصرف را در درمان عدم تخمك گذاري داشته است و از سال 1960 مورد استفاده بوده است كلوميفن سيترات ميباشد. اين دارو ابتدا در درمان اليگومنوره بكار مي رفته است و سپس در درمان عدم تخمك گذاري كاربرد يافت.
كلوميفن داراي اثر آنتي استرو‌ژنيك مي باشد و به نظر مي رسد كه تحريك كننده غده هايپوفيز باشد و ازين طريق بر روي تخمدان اثر مي گذارد.
همچنين اين دارو بر روي سطوح مخاطي سرويكس و رحم تاثير گذارده و ازين رو بر روي نفوذ اسپرم و ميزان بقا آن موثر است و لذا تجويز اوليه آن در طول سيكل قاعدگي صورت مي گيرد.
كلوميفن تحريك كننده موثر تخمدان است و ميزان موفقيت درمان با ان حدود 67 درصد مي باشد با اين وجود ميزان موفقيت ان در القاي حاملگي حدود 37 درصد مي باشد.
دكتر Koustaاز Imperial College توضيح داده است كه اين تفاوت اثر ممكن است ناشي از اثر آنتي استروژني كلوميفن بر روي اندوتليوم رحم ، مخاط سرويكس و جريان خون رحمي باشد كه باعث كاهش تحرك لوله فالوپ و بلوغ اووسيت ها مي شود.
داروي ديگر كه داراي اثرات آنتي استروژنيك مي باشد تاموكسيفن نام دارد كه غالبا در درمان سرطان هاي پستان استفاده مي شود . تاموكسيفن در موارد عدم تحمل كلوميفن توسط بيمار بكار برده مي شود.
Human chorionic gonadotropin (hCG) مولكولي است با ساختاري مشابه LH .
LH قبل از تخمك گذاري بوسيله هايپوفيز ترشح مي شود در حاليكه HCG در طي حاملگي آزاد مي شود. HCG به تنهايي در القاي تخمك گذاري چندان اثرگذار نمي باشد ولي هنگامي كه با كلوميفن بكار مي رود اثرش بيشتر خواهد بود.
HCG بايد در زمان هاي خاصي از سيكل قاعدگي تجويز شود يعني در زمان تخمك گذاري و فقط در صورتي كه علت نازايي عدم تخمك گذاري باشد كاربرد دارد.
Human menopausal gonadotropin (hMG) درمان موثري براي ناباروري است و شاملFSH و LH مي باشد.
در دوران يائسگي، بدن ميزان بالاييFSH و LHترشح مي كند كه بدليل عملكرد پايين تخمدان ها زيادي هورمون ها بوسيله ادرار دفع مي شود. HMG از ادرار زنان يائسه جمع آوري مي شود و پس از خالص سازي جهت درمان استفاده مي شود.
HMG باعث تحريك فوليكول در تخمدان مي شود. اين دارو ريسك تشكيل چندين اووسيت را در طي چرخه قاعدگي و در نتيجه ريسك چند قلو زايي را افزايش مي دهد.
Follicle-stimulating hormone (FSH) كه اكنون به جاي HMG استفاده مي شود. هرچند HMG تركيبي است از FSH , LH اما FSH تنها تركيب فعالي است كه بر روي تخمك گذاري اثر دارد.تا امروز امكان توليد خالص FSH وجود نداشته است.
FSH امروزه در مواردي كه پيش ازين HMG تجويز مي شد بكار برده مي شود.FSH نيز بايد در بازه زماني خاصي از سيكل قاعدگي تجويز شود كه پيش بيني آن نيازمند شناخت كامل سيكل زنانه مي باشد. FSH در زنان مبتلا به تخمدان پلي كيستيك نيز موثر است.
The gonadotropin-releasing hormone (GnRH) pump، پمپ ريليز كننده هورمون گنادوتروپين براي ريليز دوزهاي GnRh به صورت پالسي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين هورمون در هايپوتالاموس ساخته شده و ترشح FSH , LH را از هايپوفيز تحريك مي كند. براي آنكه بتوان اثر GnRH را در بدن تقليد كرد بايد آنرا بصورت پالسي تجويز كنيم.
برخلاف ساير درمان ها استفاده از اين پمپ معمولا منجر به چند قلو زايي نمي شود ، كه مي تواند بدليل عدم حضور آن در هنگام شروع درمان باشد كه در نتيجه هورمون هاي هيپوفيزي(FSH , LH) مي توانند در كنترل معكوس ترشح گنادوتروپين ها، همانند سيكل طبيعي آن شركت كنند.
اين درمان همچنين در بيماران دچار كاهش وزن و يا بي اشتهايي و نيز در موارد معيني از هايپرپرولاكتينمي استفاده مي شود.
بروموكريپتين كه مكانيسم اثر آن متفاوت از موارد ذكر شده در بالاست.اين دارو محرك تخمك گذاري نمي باشد بلكه توليد پرولاكتين را از طريق تاثير بر غده هايپوفيز كاهش مي دهد. بروموكريپتين فقط در مبتلايان به هايپرپرولاكتينمي تجويز مي شود.
كورتيكواستروئيدها كه در درمان مواردي از عدم تخمك گذاري كه به علت توليد بيش ازحد هورمون هاي مردانه در غده آدرنال است، استفاده ميشوند.كورتيكواستروئيدها معمولا براي كاهش توليد تستسترون مورد استفاده قرار مي گيرند.
مت فورمين ؛ يك بيگوانيد خوراكي است كه در درمان دايابت تيپ 2 مورد استفاده قرار مي گيرد و مشخص شده است كه داراي اثرات درماني در بيماران مبتلا به تخمدان پلي كيستيك مي باشد.
دكترPalomba از University of Magna Graecia of Catanzaro در تحقيقي نشان داده است كه نتايج حاصل از درمان با متفورمين بعد از 6 سيكل ، بهتر از درمان با كلوميفن سيترات براي بيماران غير چاق مبتلا به تخمدان پلي كيستيك بوده است.
با ابن وجود برخي متخصصين در اثربخش بودن مت فورمين ترديد دارند و تاييد اثر بخشي آن نيازمند مطالعات بيشتر است.هرچند نتايج حاصل از درمان با متفورمين نويدبخش بوده است ، درعين حال نقش آن وساير مولكول هاي مشابه كاهش دهنده سطوح انسولين، در بيماران مبتلا به PCO كاملا مشخص نيست.
اخيرا در مطالعه اي ثابت شده است كه درمان با مت فورمين موثرتر از ovarian diathermia مي باشد.همچنين مت فورمين مي تواند بهمراه كلوميفن سيترات تجويز شود كه در اين مورد تاثير گذاري آن 35 برابر بيشتر از پلاسبو بوده است.
مطالعات متعدد نشان داده است كه در برخي موارد يك تغييرساده در شيوه زندگي مي تواند به بيماران مبتلا به عدم تخمك گذاري كمك شاياني كند.مشاوران تغذيه اي مي توانند كمك كنند تا مثلا زن جواني كه از بي اشتهايي رنج مي برد، دوباره وزن خود را بدست آوردو سيكل قاعدگي اش مجدد آغاز شود و يا برعكس زن جواني كه اضافه وزن دارد و تصميم به كنترل وزن خود دارد همچنين مي تواند مشكل عدم تخمك گذاري خود را تا حد زيادي بهبود دهد.فقط كاهش 5 درصدي وزن بدن مي تواند براي شروع مجدد تخمك گذاري كافي باشد.
در عين حال ، تمامي پزشكان بر اين نكته تاكيد دارند كه كم كردن وزن براي بيماران مبتلا به تخمدان پلي كيستيك بسيار مشكل مي باشد.
براي اكثر زنان، تغييرات زمان قاعدگي دليل اصلي عدم تخمك گذاري محسوب مي شود.زمان تخمك گذاري ، منظم و قابل پيش بيني براساس وقايعي است كه در طول قاعدگي رخ مي دهد همچون مدت و شدت خونريزي. زمان تخمك گذاري معمولا با نشانه ايي همراه است همچون درد نواحي تحتاني شكم(mittelschmerz) و يا علائم پيش از قاعدگي( كه شامل علائمي همچون تغييرات خلق و خو، خستگي،حساسيت پستان ها،سردرد و نفخ مي باشد).
درمقابل تخمك گذاري معمولا به صورت بي نظمي هايي در زمان قاعدگي خود را نشان مي دهد و تغييرات مدت و ميزان خونريزي غيرقابل پيش بيني مي باشد.عدم تخمك گذاري مي تواند باعث توقف (secondary amenorrhea) يا تشديد خونريزي(dysfunctional uterine bleeding) شود.
در موارد عدم تخمك گذاري، علائم پيش از قاعدگي و mittelschmerz ممكن است كاهش يابد و يا حذف شود
دغدغه روزمره ام ..بودن توست...نفس كشيدنت...ايستادنت...خنديدنت... پسرم تو باشي و خدا دنيا برام بس است
يلدا پست ها : 3489عضویت:1389/1/27
1389/10/22 - 4:18 عصر
مرسي عزيزم
ايرسا پست ها : 1057عضویت:1389/1/27
1389/10/22 - 5:24 عصر
خواهش ميكنم
دغدغه روزمره ام ..بودن توست...نفس كشيدنت...ايستادنت...خنديدنت... پسرم تو باشي و خدا دنيا برام بس است
گل ياس 62 پست ها : 4540عضویت:1389/7/19
1389/10/22 - 10:36 عصر
خيلي عالي بود ممنون خانمي
آنوشای نازم 19/11/91 با اومدنش زندگیمون و شیرین تر کرد
nazi پست ها : 2451عضویت:1388/12/5
1389/10/22 - 10:53 عصر
merc,,,,,,,,,,,,,,hamash ro khondam,,,,,,,,,,,,,,,,,,
nazi پست ها : 2451عضویت:1388/12/5
1389/10/22 - 10:54 عصر
ama kheyli sakht bazi jahash,,,
ايرسا پست ها : 1057عضویت:1389/1/27
1389/10/23 - 10:17 صبح
عزيزان ببخشيد اگه يه كم سخته من اين مقاله رو از يه سايت علمي پزشكي برداشتم و نخواستم هيچ تغييري توش بدم اميدوارم استفاده كنيين
دغدغه روزمره ام ..بودن توست...نفس كشيدنت...ايستادنت...خنديدنت... پسرم تو باشي و خدا دنيا برام بس است
ايرسا پست ها : 1057عضویت:1389/1/27
1389/10/23 - 10:26 صبح
خانمهاي مهربون اگه اومدينو خوندين يه پست بذارين كه تاپيك بالا باشه كه تازه واردها كه ميان هم بخونن چون ميدونم خيلي ها اين مشكلو دارن مثل خودم و دنبال دليلش هستن ممنون از همكاريتون
دغدغه روزمره ام ..بودن توست...نفس كشيدنت...ايستادنت...خنديدنت... پسرم تو باشي و خدا دنيا برام بس است
سام پست ها : 301عضویت:1389/7/28
1389/10/23 - 12:04 عصر
با تشكر از شما دوست عزيز من fshو پرولاكتين بالا دارم مي خواستم راهنماييم كنيد كه آيا درمان دارن يا نه؟
بيتا پست ها : 1عضویت:1391/2/17
1391/2/30 - 1:04 صبح
jaleb bud
***maya*** پست ها : 1011عضویت:1390/11/6
1391/2/30 - 4:54 عصر
ممنون عزيزم عالي بود
انشاالله به زودی مامان میشم...
ساره پست ها : 578عضویت:1389/11/14
1391/2/30 - 7:30 عصر
اطلاعات خيلي خوبي بود. مرسي.
خواستم چشمهايش را از پشت بگيرم... ديدم طاقت اسمهايي را که مي گويد ندارم.
سها پست ها : 3438عضویت:1390/10/19
1391/12/15 - 12:46 عصر
ممنون عالی بود
گل پسرم به دنيا اومد ... خدايا شکرت به خاطر فرشته اي که بهمون هديه دادي...
       مبارک باشه :)
آلفان پست ها : 8638عضویت:1391/10/7
1391/12/15 - 1:17 عصر
خوب بود ممنون
فرشته کوچک من زميني شد و قلبش در حال تپيدن است. قسمتتون الهي
دخترم دینا عاشقتم نفس مامان       مبارک باشه :)
نانا پست ها : 3561عضویت:1390/1/12
1392/3/1 - 11:35 عصر
http://www.ninisite.com/clubs/chat.asp?clubID=20659&ChatDate=1-3-1392

ختم زیارت عاشوراااااااا
همسرم هر روز که ميگذرد شکسته شدنت را ميبينم هر چقدر هم پيرو شکسته شوي بازم هم تا ابد ميخواهمت
لي لي پست ها : 1481عضویت:1388/6/8
1392/7/23 - 4:40 عصر
عااااااااااااااااااااااااااااالی عزیزم ممنوووووووووووووووووووووووووون
ati jun پست ها : 5768عضویت:1392/3/9
1392/7/23 - 8:34 عصر
سلام عالی بود .
من امروز رفتم دکتر گفت pcoهستم بدجور ناراحتم
       مبارک باشه :)
*ملکه برفي* پست ها : 2458عضویت:1391/11/3
1392/8/5 - 1:06 عصر
سلام عزیزم
ممنون
هر مطلبی که تو گوگل سرچ میکنم بازم به نی نی سایت خودمون میرسم، خخخخخخخخخخخ
*ملکه برفي* پست ها : 2458عضویت:1391/11/3
1392/8/5 - 1:06 عصر
سلام عزیزم
ممنون
هر مطلبی که تو گوگل سرچ میکنم بازم به نی نی سایت خودمون میرسم، خخخخخخخخخخخ
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: