لالايي براي كودكان - صفحه 1 - من از وفتي دخترم به دنيا اومد براش لالايي مي گفتم
نی نی سایت > تبادل نظر > متفرقه > عمومي > لالايي براي كودكان

موضوع: لالايي براي كودكان + اظهار نظر

تمنا پست ها : 795عضویت:1389/9/22
1389/10/18 - 10:21 صبح
سلام به همگي. من يه دخمل 1.5دارم.خيلي دوست دارنم واسش لالايي بخونم ولي بلد نيستم ميخواستم اگه كسي شعر لالايي ميدونه واسم بذاره.ممنون از لطفتون پيشاپيش
تمنا پست ها : 795عضویت:1389/9/22
1389/10/18 - 10:27 صبح
كسي نيست؟
ساحل پست ها : 943عضویت:1388/9/21
1389/10/18 - 10:31 صبح
http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=63409&PostID=2982850#2982850

تمنا جون اميدوارم به دردت بخوره.دخمل گلتو ببوس
"مامان يه گل" پست ها : 5965عضویت:1388/5/7
1389/10/18 - 10:31 صبح
من از وفتي دخترم به دنيا اومد براش لالايي مي گفتم
اوايل از خودم در مي آوردم
لا لا گل نرگس
لا لا گل نسرين
لا لا گل مريم
...
اسم تمام گل ها رو مي گفتم..
ولي الان يه سي دي گرفتم به اسم لالايي طلايي از دنياي تاتي آهنگ قشنگ و آرومي داره
گاهي خود سي دي رو براي دخترم مي ذارم گاهي هم شعرهاش رو كه حفظ شدم براي دخترم خودم مي خونم
مامان ياسين پست ها : 1064عضویت:1389/1/28
1389/10/18 - 10:32 صبح
لالالالا گل پونه بابات رفته در خونه

لالالالا گلم باشي هميشه در برم باشي

لالالالا گل آلو درخت سيب و زرد آلو

لالالالا گلي دارم به گاچو بلبلي دارم

لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش

لالالالا گل زيره بابات دستاش به زنجيره

لالالالا گلم لالا بخواب اي بلبلم لالا

لالالالا گل لاله دوست داريم من و خاله
لالالالا گل دشتي همه رفتن تو برگشتي
خداوندا تو پيرش كن خط قرآن نصيبش كن

لالالالاگلم باشي بزرگ شي همدمم باشي

كلام الله تو پيرش كن زيارتها نصيبش كن

لالالالاگل زردم نبينم داغ فرزندم

خداوندا تو ستاري همه خوابن تو بيداري

به حق خواب و بيداري عزيز م را نگه داري

لالالالاگل خشخاش بابات رفته خدا همراش

بابات رفته به هل چيني بياره قند و دارچيني
به سلامتي اونيكه 9 ماه لگدش زدي و يك بار هم ازت نپرسيد چرا؟
مليح پست ها : 4420عضویت:1388/5/26
1389/10/18 - 10:33 صبح
لالايي

لالايي ماه و مهتابه
لالايي مونس خوابه
لالايي قصه ي گل هاس
پر از آفتاب پر از آبه
لالايي رسم و آيينه
لالايي شعر شيرينه
روون و صاف و ساده
زلال مثل آيينه
لالايي گرمي خونه
لالايي قوت جونه
لالايي ميگه:يك شب هم
كسي تنها نمي مونه
لالايي آسمون داره
گل و رنگين كمون داره
توي چشمون درويشش
نگاهي مهربون داره
لالايي هاي ما ماهه
بدون ناله و آهه
بخون لالايي و خوش باش
كه عمر غصه كوتاهه


"مامان يه گل" پست ها : 5965عضویت:1388/5/7
1389/10/18 - 10:33 صبح
لالا لالا جوجه ماشيني
شبا تا صبح چه بي تابه
دلش مامانشو مي خواد
شبا تا صبح نمي خوابه
بيا اي جوجه ماشيني
خودم مامان تو مي شم
دلت وقتي كه مي گيره
بدو كن زود بيا پيشم

لا لا لالا ...

برات لالايي مي خونم تا خوابت كنم شبها
ميگم بابا يه مرغ خوب برات پيدا كنه فردا
تمنا پست ها : 795عضویت:1389/9/22
1389/10/18 - 10:38 صبح
واي مرسي از همتون.ممنون.خيلي لطف كردين
مامان آرين پست ها : 2696عضویت:1388/9/24
1389/10/18 - 10:52 صبح
لالايي هاي كرمان
لالالا گل پونه/ گدا امد در خونه/ يه نان دادم بدش اومد/ دونان دادم خوشش اومد/خودش رفت و سگش اومد
لالالا گل خشخاش /بابا رفته خدا همراش/لالالا گل فندق/ مامان رفته سر صندوق/
لالالا گل زيره چرا خوابت نمي گيره / بخواب اي نازنين من / مامان قربون تو ميره/
------------
الالالا كه لالاتم/ اسير قد و بالاتم / الالالا گل زردم/ به قربوت تو مي گردم/
الالالا گل سوسن/ سرت خم كن لبت بوسم/ الالالا حبيب من /به دردي طبيب من/
لالايي بيرجندي
الالالا، گل آلو/ دوخوشو سيب زرد آلو،
الالالا، گلم باشي /بخوابي بلبلم باشي /تسلاي دلم باشي.
الالالا گلم دخو /گلم بيدار /گلم هيچ وقت نشه بيمار.
الالالا لالاش مي ياد /صداي كفش آقاش مي ياد /آقاش رفته زن گيره /كنيز صد تومن گيره./
الالالا تو را دارم /چرا از بي كسي نالم./
الالالا زر در گوش /ببر بازار مرا بفروش /به يك من آرد و سي سير گوش/
الالالا گل زيره /چرا خوابت نمي گيره /بحق سوره ياسين /بييايه خوتو را گيره /
لالايي تهراني
لالالالا، گلم بودي. /عزيز و مونسم بودي./برو لولوي صحرايي./ تو از بچه م چه مي خوايي؟
لالالالا گل نسرين /بيرون رفتين، درو بستين /منو بردين به هندستون/شوهر دادين به كردستون./
بيارين تشت و آفتابه/ بشورين روي شهرزاده./ كه شهرزاده خدا داده/
لالالالا گل چايي / برو لولوي صحرايي/ تو از بچه ام چه مي خواهي ؟/
كه اين بچه پدر داره / دو شمشير بر كمر داره / دو شمشير بر كمر هيچي/ دو قرآن زير سر داره ...
لالالالا – ي - لالايي / شبي رفتم به دريايي / درآوردم سه تا ماهي /يكي اكبر ، يكي اصغر /
يكي داماد پيغمبر / كه پيغمبر دعا مي كرد / علي ذكر خدا مي كرد / علي كنده در خيبر /
به حكم خالق اكبر /منم گفتم خد ا يارت / علي باشد نگهدارت ..
لالالالا كه لالات مي كنم من / نگا بر قد و بالت مي كنم من /
لالالالا كه لالات بي بلا باد / نگهدار شب و روزت خدا باد !
لالاييت مي كنم خوابت نمياد / بزرگت مي كنم يادت نمياد / بزرگت مي كنم تا زنده باشي /
غلام حضرت معصومه باشي ...
لالايي شيرازي
لالالالا، گل آبشن /كاكا رفته چشوم روشن/لالالالا، گل خشخاش/كاكا رفته خدا همراش
لالالالا، گل زيره /بچه ام آروم نمي گيره /گل سرخ مني شاله بموني /ز عشقت مي كنم من باغبوني/
تو كه تا غنچه ايي بوئي نداري/همين كه وا شدي با ديگروني /
لالايت مي گم و خوابت نمي آد/ بزرگت مي كنم يادت نمي آد/
عزيز كوچكم رفته به بازي /به پاي نازكش بنشينه خاري/ به منقاش طلا خارش درآريد بدستمال حرير رويش ببنديد/
لالالالا گل پسته/ بابات بار سفر بسته/ لالالالا گل پسته/بابات رفته كمر بسته /
لالالالا گل خشخاش/بابات رفته خدا همراش/لالالالا گل نعنا / بابات رفته شدم تنها /
لالالالا گل قالي/ بابات رفته كه جاش خالي /لالالا گل سوسن/بابات اومد چش ا م روشن
كاشمر خراسان
لالالا گل نازي،/بابات رفته به سربازي/لالالا گل پسته، /شدم از گريه هات خسته./
لالالا گل زيره، /دوخورو اي چشم حيزه/لالالا گل عناب،/شدم از گريه هات بي تاب/
لالالا گل جارو،دخورو اي بچه ي پر رو./
شيراز
لالالا عزيز كبك مستم! ميون كبك ها دل بر تو بستم.
تموم كبك ها رفتن به بازي، من بيچاره پابست تو هستم.
مامان ياسين پست ها : 1064عضویت:1389/1/28
1389/10/18 - 10:58 صبح
http://madaraneh.mihanblog.com/post/category/32
به سلامتي اونيكه 9 ماه لگدش زدي و يك بار هم ازت نپرسيد چرا؟
مامان آرشين پست ها : 41عضویت:1389/9/13
1389/10/18 - 11:15 صبح
لالا لالاي ليلوچه گل نازم به بينوچه بينوچش رو بجنبانيد دلبرم رو نگريانيد لالالالا به مشهد ري به پاي تخته حضرت ري اگه حضرت بفرمايد تو جاروكشه گنبد ري(لالايي مشهدي........)
ندا92 پست ها : 383عضویت:1392/2/28
1393/2/6 - 9:32 عصر
خدایا شکرت که پسرای نازم روز به روز بزرگ و بزرگ تر میشن و من می تونم در کنار شون حس زیبای مادری رو تجربه کنم
       مبارک باشه :)
زنبورى پست ها : 29059عضویت:1388/2/12
1394/5/1 - 8:21 عصر
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ... ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها ... ! ﻭﺍﻻ!! ☝️ خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!! *** http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1258877&T=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_&PageNumber=1
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: