رژلب رنگ زرشکی بهم معرفی میکنین؟ - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > سبک زندگی > آرایش و زیبائی > رژلب رنگ زرشکی بهم معرفی میکنین؟

موضوع: رژلب رنگ زرشکی بهم معرفی میکنین؟ + اظهار نظر

کاربران حاضر: 0 کاربر و 0 مهمان
آرمیتان پست ها : 292عضویت:1392/7/13
1392/8/28 - 8:41 عصر
سلام رژ لب رنگ زرشکی میخوام خانوما اگه رژی دارین که راضی بودین بگین مرسی
shabnamy پست ها : 12246عضویت:1392/6/25
1392/8/28 - 8:46 عصر
مارک منهتن خیلی خوبه
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ,اﻣﺎ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﺩاﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ! ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ اﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺭا ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ.ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺩاﺭاﻳﻴﻢ ﺧﺪاﺳﺖ...
سيمرغ پست ها : 11607عضویت:1392/2/7
1392/8/28 - 8:47 عصر
منم زرشکی میخوام جیغغغغغغغغغغغغغغغغ باشه

آهای فریاد فریااااااااد عززززززززززززززززیززززززززززززم داره میاااااااااااااااااددددددددددد :) ;*
shabnamy پست ها : 12246عضویت:1392/6/25
1392/8/28 - 8:47 عصر
بورژوا.کلاسیک.فلورمار.گلدن رز اینا هم خوبه
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ,اﻣﺎ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﺩاﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ! ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ اﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺭا ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ.ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺩاﺭاﻳﻴﻢ ﺧﺪاﺳﺖ...
shabnamy پست ها : 12246عضویت:1392/6/25
1392/8/28 - 8:48 عصر
verolla رنگ 233 خیییییییلی خوشرنگه رژش...تو مایه های قرمز زرشکی
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ,اﻣﺎ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﺩاﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ! ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ اﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺭا ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ.ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺩاﺭاﻳﻴﻢ ﺧﺪاﺳﺖ...
سيمرغ پست ها : 11607عضویت:1392/2/7
1392/8/28 - 8:48 عصر
اینا نمیخوام چرب باشن میخوام مات باشه
آهای فریاد فریااااااااد عززززززززززززززززیززززززززززززم داره میاااااااااااااااااددددددددددد :) ;*
شرمين شير زن کردستان پست ها : 13444عضویت:1391/11/8
1392/8/28 - 8:50 عصر
من رژ لب مایع دارم زرشکی
..
آرمیتان پست ها : 292عضویت:1392/7/13
1392/8/28 - 8:51 عصر
shabnamy منهتن مایع یا جامد چه شماره ای؟
shabnamy پست ها : 12246عضویت:1392/6/25
1392/8/28 - 8:51 عصر
http://www.ninisite.com/discussion/forum.asp?ForumId=14
تو این تاپیک پیدا کن
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ,اﻣﺎ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﺩاﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ! ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ اﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ!ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺭا ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺭﻥ.ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺩاﺭاﻳﻴﻢ ﺧﺪاﺳﺖ...
آرمیتان پست ها : 292عضویت:1392/7/13
1392/8/28 - 8:51 عصر
بچه ها من نمیخوام به قرمزی بزنه میخوام قشنگ زرشکی باشه
آرمیتان پست ها : 292عضویت:1392/7/13
1392/8/28 - 8:52 عصر
shabnamy کدوم قسمت تاپیک؟
ليلي پست ها : 3121عضویت:1389/4/16
1392/8/28 - 8:57 عصر
من کنزو دارم اما شمارش کنده شده به نظرم خیلی خوشرنگه
با شادبودن زيبابودن رنگي بودن خنديدن و رقصيدن هم ميتوان به بهشت رفت كافيست خوب باشيم و انسان!
شرمين شير زن کردستان پست ها : 13444عضویت:1391/11/8
1392/8/28 - 9:11 عصر
عزیزم من اینارو دارم مارک نیترو قیمتشون 8تومانه
اگه پسند کردی هزینه اش رو واسه بنیاد نیکوکاری سایت واریز کن بگو برات پست میکنم


اینم شماره منه 09198394622
آپلود عکسآپلود عکس
..
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: