مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟ - صفحه 1مرسی مونی ؟خودت مشکل تیرویید داری؟
نی نی سایت > تبادل نظر > پيش از بارداري > آمادگي و اقدام براي بارداري > مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟

موضوع: مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟ + اظهار نظر

ياسمين پست ها : 474عضویت:1391/3/10
1391/7/16 - 12:17 صبح
کسی میدونه ؟ چگونه درمان میشه؟
ياسمين پست ها : 474عضویت:1391/3/10
1391/7/16 - 12:43 صبح
هیچ کس انتی تی پی او را نمیدونه چیه
ياسمين پست ها : 474عضویت:1391/3/10
1391/7/16 - 12:47 صبح
مرسی مونی ؟خودت مشکل تیرویید داری؟
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: