جنين - صفحه 1

موضوع: جنين + اظهار نظر

1   2  
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 4:59 عصر

بسم الله الرحمن الرحيم

** نا باروري و پسر شدن جنين **
يا
طب سنتي واسلامي روز آمد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:00 عصر
نا باروري اگر ريشه وراثتي و مادر زادي نداشته باشد و سيستم (چه مرد و چه زن) دچار نقص كلي و مخرب نشده باشد, با روشهاي تغذيه اي و رفتاري گوناگون وهماهنگ، در دراز مدت مي توان بر حل مشكل فايق آمد. ولي ريشه يابي و دانستن علت، براي تدوين طرح و روش معالجه از مطالب اساسي وضروري است كه هم به خود زن و مرد كمك مي كند بهتر عمل كنند و هم براي كسي كه دستورات معالجه را تدوين مي كند خيلي كار ساز است. ما فعلاً كه از جايي خبر دقيق نداريم و فرد نا باروري نيست كه از او سؤالاتي را داشته باشيم، به كلياتي اشاره مي كنيم و افراد مي توانند با مادر تماس باشند تا بر اساس مشكل خاص خود آنها دستوراتي كه به نظر مي رسد لازم است داده شود و مراقب آن ها باشيم تا به نتيجه برسند. كليات تغذيه اي و رفتاري به قرار زير است.
بايدهاي غذايي
تقويت قواي جنسي بوسيله بايدها و اجتناب از نبايدهاي غذايي و رفتاري، ممكن است تصور شود چه ربطي با نازايي دارد ولي اين تصور اشتباه به نظر مي رسد چون اگر كتابي را كه در مورد بهداشت جنسي نوشته ام مطالعه كنيد خواهيد فهميد كه قواي جنسي اگر نباشد همه چيز زندگي, رابطه ميان زن و مرد, رابطه مرد و زن با كارهاي روزمره , كارهاي هنري, ارتقاي علم و دانش, عبادات... بطور كلي مختل خواهد شد. به هرصورت هرمشكلي راه حلي دارد؛ آقايي به خاطر نازا بودن خانمش زني گرفت كه فوراً حامله شد و طولي نكشيد كه زن اول هم حامله شد!؟ چرا چون رقابت ميان دو زن براي جذب شوهر، به خود سيستم مشكل دار، زنِ اول را متحول و مستعد بارداري ساخت. صرف نظر از بچه دار شدن اگر مي خواهيد سالم و از نظر جسمي مشكلي نداشته باشيد, دچار افسردگي, گوشه گيري... نشويد. در كارهاي روزمره, كارهاي مديريتي.... موفق باشيد, راحت بتوانيد با هركسي بجوشيد و برخورد دوست داشتني با افراد داشته باشيد... لذا بكوشيد قواي جنسي خود را تقويت كرده وسالم نگاه داريد.
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:00 عصر
بايدهاي غذايي
مصرف عسل با شيرو با سر شير, خرما با شير, و خرما با پسته و كنجد، جوانه گندم باشير...، انجير وآب آن درحد زياد, پياز خام سفيد با غذا , سير باغذا هاي گوشتي..., تخم مرغ در پياز سرخ كرده عسلي شده و هر روز ظهرها ميل كنيد، نارگيل باخرما وشيريني هاي ديگر، در حد زياد, كشمش سياه (مويز)، گوشت شتر با سير, گوشت ماهي, قارچ به صورت كباب، نبات و سياه دانه آرد شده ومخلوط براي ازبين بردن سردي ورطوبت بدن كه براي قواي جنسي مضر است, كباب مرغ يا شتر... با گوجه وپياز خام, خربزه شيرين, ماهي خاوياردرحدكافي, سبزي با غذا, بعد از غذاي گوشتي خوردن انگور و زرد آلو انسان را قوي ومست مي كند!؟, روغن زيتون وخود آن با برنج و با تخم مرغ, مغز گردو با عسل يا خرما، زعفران به صورت دم كرده يا با غذا. البته براي خانم ها توصيه نمي شود و در هفته يك بار بيشتر نباشد, هل با چاي و عرق هل نصف استكان بعد از غذا كه اشتها را هم زياد مي كند عرق چهل گياه وعرق خارخسك . البته به جهت اين كه از جهات زيادي شرايط افراد متفاوت است اين خود افرادند كه مي توانند يك الگو و سبد غذايي متناسب با شرايط خود انتخاب كنند. لذا كوشش كنيد اثر غذاها را علامت گذاري وحتي درصد اثر آن ها را ياد داشت كنيد كه هم درذهنتان تثبيت شود وهم داشته باشيد به درد خودتان وديگران مي خورد. همين تجربه ياد داشت برداري نويسند را در تدوين كتاب هاي طبي به اين جا رسانيده است
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:01 عصر
نبايدهاي غذايي
زياد روي درمصرف غذاهايي كه طبيعت سرد دارند. مانند خيار, سيب زميني, برگ تربچه, دوغ, ماست, زرد آلود، كدو، گوجه مشكل ايجاد مي كنند. اگر درهفته دو بار مثلاً ماست... مصرف مي كنيد سعي شود همراه با گرمي باشد يا بعد آن گرمي ميل كنيد مثلاً ماست را با نعنا, يا خرما... ميل فرماييد. ترشي شديد, فلفل به خصوص فلفل سياه خوب نيست و قهوه و كوكائين وضع تخمدان را مختل و ممكن است باعث عقيم شدن گردد. غذاي مانده, نان كهنه, غذاي بي كيفيت, غذاهاي تكراري, سرخ كردني زياد و شديد, زياد غذاي پخته خوردن , بخصوص شبها كه باعث ضعف... مي شود وآدم ضعيف نمي تواند حد اقل قواي جنسي سالمي داشته باشد، چون ممكن است دچار افسردگي، وسواسي، كم خوني... شود. نوشابه پروتئين غذا را نابود مي كند، به جاي آن ازماست ودوغ استفاده كنيد كه هضم غذا را هم آسان مي كند, چاي بعد از غذا كه مانع جذب آهن غذا به بدن مي شود وزياد خوردن آن كه باعث بد خوابي، كم خوني، ضعف قلب... مي شود. زياده روي درمصرف شيريني هاي مصنوعي كه باعث كم اشتهايي مي شود، بدند؛ چون هر اندازه اشتها كم شود به همان اندازه قواي جنسي افت مي كند، به جهت اينكه غده تقويت كننده جهاز هاضمه و سيستم قواي جنسي يك چيز است كه در قسمت تحتاني مغز سر قرار دارد، و لذا آدم هاي افسرده قواي جنسي و هاضمه خود را با هم از دست مي دهند. هر غذايي كه باعث كاهش اشتها مي شود بايد ترك شود و هر غذايي كه باعث تقويت اشتها مي شود بايد بيشتر مصرف شود و خود فرد بايد ابتكار عمل نموده و خود راه هاي معالجه را پيدا، زياد وكامل كند، و در واقع خود كفا باشد. هروقت ميل جنسي شما ضعيف است، تكرارآن روبه كاهش است، در وقت... دچار مشكل مي شويد، توجه كنيد درآن زمان غذا هاي شما چي بوده وچگونه مصرف كرده ايد و رفتار وكارشما چه بوده وچگونه تا علت را پيدا كنيد. اين روش اگر ادامه پيدا كند نه تنها در خصوص مسائل جنسي بلكه درخيلي از مسائل شما را هم بينا وآگاه مي نمايد وهم توانا و داراي اراده قوي و مصمم. چون آگاه هستيد بدون ترديد ودغد غه فوراً تصميم و با اراده قوي حركت مي كنيد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:01 عصر
بايدهاي رفتاري
ورزش, تفريح, شوخي, خنده, برخورد خوب با افراد , با افراد شوخ رفت و آمد كردن, سحر خيزي به همان اندازه كه اين ها اشتها را زياد مي كنند به همان اندازه قواي جنسي را هم تقويت مي كنند و مهم اين كه به سلامت وجلوگيري از عوارض نا خواسته جنسي كمك مي كنند. شما يك ماه موارد فوق را تجربه كنيد خواهيد ديد تمايل بيشتري به... پيدا كرده و مثلاً دو بار در هفته... سراز سه بار در خواهد آورد. چرا افراد گوشه گير از نظر قواي جنسي، بسيار ضعيف و شايد در هفته يك بارهم با سختي و خيلي ضعيف حضورداشته باشند. چون فعاليت ندارند، باطري بدنشان خوابيده و نياز به شارژ دارد حركت ماشين است كه باطري را شارژ مي كند. اگر مي خواهيد قواي جنسي شما سالم بماند ورزش، تفريح... را فراموش نكيد. حنا با سرگذاشتن، مقاربت مكرر وبعد از مقاربت شربت يا كمي شيريني ميل شود، شوخي و بازي قبل از مقاربت از ضرويات قواي جنسي وسلامت آن است, روشني باشد وبا تشريفات و بوي خوش... بهتر است
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:01 عصر
نبايدهاي رفتاري
هما نطور كه گفته شد، غم و غصه اگر شديد باشد، بطوركلي قواي جنسي را از بين مي برد, درگيري, عصبانيت بي تحركي كه يكي از عوامل سرطان و آلزايمر است. كينه نسبت به ديگران، مقاربت در زمان خسته بودن وتازه از سفر برگشته, درجاي نا امن، با عجله.... و بازي نكردن قبل از مقاربت كه براي زن بيشتر ايجاد مشكل مي كند و ممكن است قواي جنسي او بطور كلي افت كند. لذا قبل از مقاربت بايد بازي و شوخي شود تا ...؛ نه مرد زن را و نه زن مرد را، نبايد مجبور كند. چون براي سلامت قواي جنسي مضراست. اگر مرد با بازي كردن با پستان زن، وزن با بازي كردن با مرد نتوانند تمايل و رضايت را به دست آورند نبايد به جبر متوسل شوند. رو به قبله، جايي كه قرآن است، كسي ولو بچه... خواب است، نباشد، هم بي احترامي است وهم مشكل ساز وهم از منظر روان شناسي خوب نيست چون آرامش كامل وجود ندارد. به حليه المتقين مراجعه كنيد.

اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:01 عصر
بايدها و نبايدها در وقت مقاربت
اين جا وقت نتيجه گيري از محصول و رعايت بايدها و نبايدهاي غذايي و رفتاري است، كه اگر دقت نشود ممكن است با يك اشتباه محصول ماه ها به آتش كشيده شود. لذا بايد دقت كرد شب هاي دوشنبه, پنج شنبه و جمعه و قبل از اذان صبح كه از هر جهت مناسب و شكم خالي وبدن آماده مي باشد، بهترين وقتي است كه هيچ آسيبي بر سيستم قواي جنسي وارد نشود. وقتي بيدار شديد پس از وضو، درحد ربع ساعت باهم بازي و شوخي كنيد كه آمادگي لازم بدست آيد و سلولها و عصبهاي عمل كننده بدن وسيستم كاملاً بيدار و آماده شوند. چيزي كه خيلي تحريك مي كند بوسيدن، دست در سينه زن، و عشوه كردن است. در حليه المتقين در همين باره حديث آمده كه خوب است آن را داشته باشيد وخيلي چيزها كه لازم است ودراين جا نيامده آن ها را مطالعه كرده وبكارگيريد. قبلاً اشار شد، بدون آمادگي لازم سيستم قواي جنسي مرد و به خصوص زن دچار مشكل جدي خواهد شد؛كه درمواردي منجر به درگيري خانوادگي وطلاق مي شود. لذا كار را شوخي وسر سري نگيريد. براي بچه دار شدن خوب است وقتي باشد كه كاملاً تشنه شده باشيد مثلاً در هفته سه بار را، يك بار كنيد و همان روز كه شب آن بايد مقاربت صورت بگيرد غذاي خوب, پياز با تخم مرغ صرف كنيد. حضرت رسول(ص) يك ماه روزه گرفت وبعد از آن ازغذاي پاك بهشتي استفاده كرد وبا حضرت خديجه (ع) هم بستر شد، كه خداوند فاطمه(ع) را به آن ها هديه كرد. توجه داشته باشيد، از غذاهاي سرد استفاده نكنيد. شكل مقاربت نبايد رو به قبله باشد، در وقت انزال بدن... بايد به طرف سر شيب داشته وپاها به طرف سينه... قرار داشته باشد و بعد از انزال روي دست راست بخوابيد و زن فوراً از جا بر نخيزد وبه همان حال باشد تا انعقاد درست درجاي خود قرار بگيرد. و در پايان شربت و يا كمي شيريني مانند نبات ميل كنيد و بعد از نيم ساعت غسل را انجام دهيد و آن روز صبحانه شير و خرما، يا عسل ميل كنيد و تا چند روز از ترشيجات به خصوص آبغوره وسركه استفاده نكنيد چون احتمال مي دهد نطفه منعقد شده باشد, تا در آن اختلال ايجاد نكند. ولي استفاده آب ليمو درغذا اشكال ندارد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:02 عصر
همانطوركه قبلاً گفته شد بايد آرامش و امنيت كامل وجود داشته باشد و تا آرامش و امنيت... كامل نباشد جداً از مقاربت خود داري كنيد كه اگر بنا باشد نطفه منعقد شود بعيد نيست كه بچه بطور كلي ناقص به دنيا بيايد و در اين باره حديث زياد است كه در كتاب حليه المتقين و بهداشت جنسي آمد است. باز هم تأكيد مي شود كار را جدي بگيرد كه بعداً پشيماني ديگر سودي ندارد
* لازم به ذكر است چاقي بيش از حد زن، افسرگي، وسواسي، خيالاتي بودن زن ومرد، لاغري وضعف شديد، عصبانيت، ديابت، آلزايمر وخيلي ازبيماري هاي روحي وجسمي ديگرممكن است تنها مانع باردارشدن باشدكه تا بيماري برطرف ويا كاملاً كنترل نشود، بچه دارشدن بعيد به نظر مي رسد ولي نبايد نا اميد بود. لذا اگركسي مشكل بيماري دارد بايد مراجعه كند تا وضعيت او كاملاً مورد بررسي قرارگيرد وثابت شود مشكل ازچيست وچرا و دستورات لازم ومتناسب با وضع موجود داده شود. وهمان طوركه اشارشد، نبايد نا اميد شد ودست روي دست گذاشت. به خصوص نذر وتوسل، خواندن زيارت عاشورا...،در منزل روضه گرفتن ، صدقه دادن ...؛ از كارهايي هستند كه بايد ضميمه وكمك غذا درماني ورفتاردرماني ... شودند، تا يك مجموعه ازبايد ها دست به دست هم دهند كه ممكن است تير يكي از آن ها به هدف برسد واين چيزي است كه زياد تجربه شده است وما خودمان شاهد مواردي از اين قبيل نتايج عملكردهاي گونا گون دردراز مدت وحتي كوتاه مدت بوده و شنيده ايم. به خدا توكل كنيد وجاي غصه خوردن با دلي شاد، اميد وار باشيد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:02 عصر
آيا پسر شدن جنين ممكن است!؟
در جواب بايد گفت آري, و تعجب هم ندارد، وحتي با اين امركه كساني اعتقاد دارند, هر چه هست دست خداست, هيچ منافاتي ندارد، چون كاري نيست كه خداوند در آن حضور نداشته باشد ولو كار افراد بدكردار باشد. با اين تفاوت كه در كار افراد پست وبد كردار، خدا وند تنها حضور تكويني دارد يعني ستم كار وجاني... از نعمت خدا استفاده مي كند و گر نه نابود مي شود؛ ولي در افراد درست كار، خداوند به دو صورت حضور دارد يكي همان تكوين و ديگر تشريع يعني خداوند از اين ها راضي است و آن ها را ياري هم مي كند كه در قرآن آمده است" خدا باپرهيزكاران است:بقره آيه 194"ودرجاي ديگرآمده" خدا را ياري كنيد خدا هم شما را ياري ميكند: محمد آيه7" براي بدكارتكوينيات همراه غضب وبراي خوبان تكوينيات، رضايت وياري خداست!؟
به هرصورت چيزي بدون علت به وجود نخواهد آمد و اين علت دو سويه و مشترك است؛ كشاورز بذر مي پاشد وخداوند هم بوسيله باران آن را آبياري مي كند. لذا در حديثي است "ابي الله ان يجري الامور الا باسبابها" و در قران هم آمده است ".... (اما) خداوند سرنوشت هيچ قوم(و ملتي را) را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند... [1]". اين يك قاعده كلي و از سنت هاي ثابت الهي بوده و تغيير آن از محالات است، محال است خداوند بدون اين كه كشاورزكاري كرده باشد خرمني براي كشاورز باشد يا كشاورز بدون باران.... محصولي بدست آورد.

اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:03 عصر
بايدهاي غذايي و تغيير جنين
غذاها در فهم ودرك, شكل، پاكيزگي و يا زشتي... جنين اثر دارد و حتي در فرهنگ ها غذا اثر گذار است كه در همين باره كتابي به صورت ياد داشت دارم. يكي از شهرهاي ايران بنام.... تا زماني كه رسم بود خيار سبز زرد و رسيده شده بخورند ترسو و بزدل بودند، ولي هنگامي كه اين رسم برداشته شد ترسويي از ميان مردم بيرون رفت!؟.

اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:03 عصر
به طور كلي غذاهاي گرم در پسر شدن بچه اثر حتمي دارد تجربه شده پدر و مادراني كه بارد الطبع و سرد مزاج هستند و سردي هم زياد مي خورند، بچه هاي آن ها اكثراً دختر متولد مي شود در محل خود ما كساني كه گوشت گوسفند كوهي(كه خيلي گرم است) مصرف مي كردند بچه ها شان اكثراً پسر مي شدند. در همين قم، آقايي كه همين مطالب را به او دادم (كه درنتيجه بحمدالله بچه اش پسر شد) خودش گفت يكي از همكارانم كه خودش زنبور عسل دارد، اكثر بچه هايش پسر هستند. عسل با شير, خرما با شير و يا با كنجد, خرما با تخم مرغ, كشمش سياه (مويز)، نارگيل, نبات وسياه دانه باهم, دنبلان، و خلاصه هرچه كه قبلاً درباره تقويت قواي جنسي گفته شد بايد بيشتر مورد استفاده واقع شود. حداقل سه ماه قبل از باردار شدن، مرد و زن هر دو بايد از غذاهاي گرم و پر انرژي استفاده كنند مانند تخم مرغ, موز, پسته... و زن تا چهل روز بعد از انعقاد نطفه بايد سردي را بطوركلي ترك كند، سرد هايي كه مشكل ايجاد خواهند كرد، خيار, سيب زميني, سيب درختي, زرد آلو، كدو, برگ تربچه, عدس, ميوه نرسيده؛ البته هنداونه, آلوها , خيلي از ميوه ها كمي سردي دارند ولي نه در حد زياد , هندوانه آلو, ميوه هاي ترش، خنكي آنها بيشتر از سردي آن هاست. البته در اين سه ماه اول تا چهل روز بعد از انعقاد نطفه چون هندوانه،گوجه , عدس, سيب درختي, ماست, شير... ازغذا هاي لازم براي بدن هستند بايد استفاده شود ولي كم و بيشتر شبها استفاده شود. مثلاً درهفته دو بار وباغذا هاي اصلي صرف شوند، مثلاً گوجه را باتخم مرغ... و خوب است گرمي بيشتر صبح ها مصرف شود و زماني كه نطفه منعقد شد زن تا سه روز ناشتها فلفل سياه و به مقدار يك قاشوق چاي خوري ميل كند و بعد هر وقت ميل به غذا داشت، برنج با خورشت مرغِ آبدار ويا سبزي و يا كباب ماهي، يا كباب گوشت گوسفندي ميل كند ولازم است قبل ازبرنج... سوپ بخورد و به طوركلي مايعات و ميوه شيرين مانند موز، گلابي، انگور رسيده، ليمو شيرين، خربزه... مصرف كند و تا چهل روز تمام نشده زن اصلاً غذاي سرد نخورد ولي چهل روز كه تام شد ديگر هر چه شده تمام است و ديگر غذا در تغيير جنين اثر ندارد ولي مانند ميوه و سبزي ها در زيبايي, حافظه...، سلامت وكمال جنين اثر شگرفي دارند كه بايد به آن اهميت داد.
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:03 عصر
بايدها و نبايدهاي رفتاري
به همان اندازه كه غذا اثر بخش است، مي توان گفت رفتار اثر بخش تراست حضرت مريم(ع) اگر بهترين غذا را براي باردار شدن مي خورد هيچ گاه بدون مرد باردار نمي شد ولي وقتي به قول قرآن جوان زيبايي (پسر) در جلو رويش مجسم شد و آن قواي جنسيش تحريك شد، همين امر باعث فرزند دار شدن او شد. جريان حضرت مريم هم از همان مقوله اي است كه در حديث آمده خداوند،" ابا دارد بدون سبب وعلت چيزي بوجود آيد" يعني بايد علتي تكويني در كار باشد و در قرآن هم آمده كه تا كسي از درون تغيير نكند خداوند (به طور يك طرفه) در او تغييري ايجاد نمي كند. درست است كه خدا وند خواسته، مريم بدون شوهر حامله شود ولي بدون علت تكويني نيست فوقش يا علم امروزي هنوز به ميزان وتوان كشف آن نرسيده، يا ما به فكر نبوده ايم آن را كالبد شكافي كنيم. در هر صورت خالي از قوت نيست كه خروشان شدن شهوت، به قدري تمايل به جنس مخالف را در يك دختر جوان بالا مي برد كه(از منظر روان شناسي) قوه خياليه به آن تجسم خارجي بخشيده و جواني واقعي وانسان گونه در جلو روي مريم مجسم مي شود. در اين جا مي توان گفت در وجود زن چيزي شبيه تخمدان مرد وجود دارد كه اگر شرايطي در حد مناسب به وجود آيد همانند مقاربت مرد با زن عمل كرده و نطفه منعقد مي گردد؛ ويا اين كه شرايط ديگري وجود داشته باشد ودرآن لحظه دگرگوني و واكنش دروني، اسپرم زن قابليت بچه شدن را پيدا مي كند. به هرصورت، خداوند مي فرمايد(و ميان خود وآنان(خانواده اش) حجابي افكند� تا خلوتگاهش از هر نظر براي عبادت آماده باشد� در اين هنگام، ما روح خود را به سوي او فرستاديم, و او در شكل انساني بي عيب و نقص بر مريم ظاهر شد [2]). البته اگر به خواهيم وارد بحث تفسيريِ چند آيه كه در اين رابطه وارد شده بشويم خيلي پيچيده و مشكل و به يك بحث طولاني نياز دارد، ولي به هر صورت هر چه هست نمي توان قبول كرد انزالي صورت نگرفته و غير ممكن است كه گفته شود از خود مريم چيزي وارد رحم نشده است!؟. البته خداوند هركاري به خواهد بكند وحتي يك خرمن براي كشاورزي كه بذر نپاشيده فراهم كند، دركمتر از يك ثانيه مي تواند ولي سنت او براين اساس پي ريزي نشده است . فوقش درك ما نسبت به اين گونه حقايق نارسا وكوتاه است
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:03 عصر
به هر صورت هر آنچه قبلاً در مورد فرزند دار شدن گفته شد در اين جا هم قطعاً در پسر شدن جنين اثر دارد مانند تفريح, ورزش, خوشحالي... يعني وقتي شرايط خوب غذايي... فراهم شده باشد, ورزش، تفريح.... كمك خواهند كرد و صاحب اثر خواهند شد. درمورد تغيير پذيري جنين دركتاب (مشاوره ژنتيك) نوشته آقاي دكتر غلام رضا نور زاد صفحه 257 چنين آمده است.
�.... طبق يكي از اين نظريات اگر يك مرد فرزند پسري بخواهد بايد ضمن نزديكي بيضه چپ خود را ببندد. جالب آنكه تا قرن هجدم ميلادي به اشراف فرانسوي كه به داشتن فرزند پسر اصرار مي ورزيدند توصيه مي شد, كه بيضه چپ را خارج كنند...� اين كتاب موارد زيادي رفتاري را اين گونه رديف كرده كه عين عبارات كتاب اين گونه است.
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:04 عصر
اگر دختر مي خواهيد:[ بايد دستورات زيررا انجام دهيد]
1) عمل نزديكي دو تا سه روز قبل از تخمك گذاري زن متوقف شود (نزديكي در طول هفته اول پس از اتمام دوره قاعدگي انجام شود).
2) قبل از هر نزديكي مهبل با محلولي از دو قاشق سركه سفيد در يك ليتر آب شستشو داده شود.
3) نزديكي از رو برو (شكم به شكم) انجام شود.
4) مدت نزديكي كوتاه باشد.
5) كمي اسپرم ها شانس دختر شدن را افزايش مي دهد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:04 عصر
اگر پسر مي خواهيد:[ دستورات زير را انجمام دهيد]
1)عمل نزديكي هر چه به زمان تخمك گذاري نزديك تر باشد بهتر است (چند ساعت قبل از تخمك گذاري) (خود داري از نزديكي تا حداقل يك هفته پايان قاعدگي).
2) قبل از هر نزديكي مهبل با محلولي از دو قاشق جوش شيرين در يك ليتر آب عميقاً شستشو داده شود.
3) نزديكي در حالي انجام شود كه پاهاي زن روي شكم جمع است يا اينكه نزديكي از پشت انجام شود (به منظور نزديك اسپرمها به دهانه رحم).
4) مدت نزديكي طولاني شود (تحريك بيشتر زن ترشحات قليايي واژن را بيشتر مي كند).
5) تعداد اسپرماتو زوئيد ها بايد بيشتر باشد, بنابر اين از نزديكي قبل از زمان ذكر شده خود داري شود.
* البته ما بستن بيضه را توصيه نمي كنيم چون جاي گزين فراوان است. ونيز شستن مهبل را كه شايد ازنظر بهداشتي... كار مناسبي نباشد
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:10 عصر
برا من ك جالب بوددددددددد
اللهم عجل لوليك الفرج
نانا پست ها : 2701عضویت:1389/1/31
1391/2/2 - 5:15 عصر
مرسي كوثر جون
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:22 عصر
خواهش ميكنم

التماس دعا
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:25 عصر
آداب جماع و عوامل مؤثر در آن :
سفارش پيامبر (ص) به علي (ع)در كتاب شريف (مكارم الاخلاق ) آمده است : رسول خدا(ص) به
علي (ع) فرمود:چون عروس به خانه ي تو در آيد كفش ھاي او را در آور و پاھايش را بشوي و جلوي در
خانه ات آب بپاش.با اين عمل خداوند ھفتاد ھزار نوع فقر از خانه ات براند و به جايش ھفتاد ھزار گونه
غنا و بركت نازل فرمايد و ھفتاد رحمت بر عروست نازل سازد تا بركتش ھر گوشه ي خانه ات را بگيرد
و عروس را تا ھنگاميكه در آن خانه است از جنون و جذام و برص نگاه دارد.
ھم چنين عروس را در ھفته ي اول از مصرف لبنيات و سركه و گشنيز و سيب ترش منع كن.
علي (ع) عرضه داشت : چرا از اين چھار چيز او را جلوگيري كنم؟
پيامبر فرمود : زيرا رحم با اين چھار چيز نازا مي شود و حصير خانه بھتر از زن نازا مي باشد.علي (ع)
پرسيد :سركه چه عيب دارد؟
حضرت فرمود:زيرا اگر پس از خوردن سركه حيض ببيند ھيچ وقت به طور كامل پاك نميشود.اما گشنيز
حيض او را بر مي انگيزد و زايمان را مشكل مي سازد و سيب ترش حيض را قطع كرده و بيماري زنان را
پديد مي اورد.
سپس پيامبر در ادامه فرمود : يا علي!در اول و وسط و آخر ماه آميزش مكن كه جنون و جذام و نقصان
در فرزند پديد مي آورد.
يا علي ھنگام بعد از ظھر آميزش مكن كه اگر فرزندي به دنيا بيايد دو بين خواھد شد از اين رو در
چشم او پيچ و تابي ايجاد شود و شيطان نيز از فرزند دو بين خشنود گردد.
يا علي!ھنگام آميزش سخن مگوي كه اگر فرزندي در آن حال پديد آيد از لال شدن ايمن مباش و ھم
چنين نبايد كسي در عورت ھمسر بنگرد كه نگاه به عورت او موجب نابينايي فرزند مي شود.
يا علي ! با ھمسر خود با ياد و تصور ذھني و تحريك جنسي و ميل به زنان ديگر جماع مكن كه
ميترسم اگر فرزندي پا بگيرد ديوانه و پسري در صفت زنان باشد.
يا علي ! كسي كه جنب است يا با ھمسرش در بستر مي باشد قرآن نخواند كه مي ترسم آتش
فرود آيد و ھر دو را بسوزاند.
يا علي ! نزديكي مكن مگر آن كه تو و ھمسرت ھر يك دستمال و پارچه اي جداگانه داشته باشيد و با
يك دستمال مشترك خود را پاك نكنيد كه شھوت بر شھوت نشيند و بين شما عداوت انگيزد و كارتان
به طلاق انجامد.
اللهم عجل لوليك الفرج
كوثر پست ها : 4083عضویت:1390/10/21
1391/2/2 - 5:25 عصر
يا علي ! ايستاده جماع مكن كه اين گونه ارضاي جنسي كار الاغ و حمار است و اگر فرزندي در اين
شرايط بوجود آيد در بستر بول نمايد و چون الاغ ھمه جا بول كند.
يا علي ! زير درخت ميوه دار جماع مكن كه اگر فرزندي حاصل شود جلا دّ يا آدم كش يا كاھن شود.
يا علي ! در برابر خورشيد و آفتاب نزديكي مكن مگر اين كه خود را از نور با پرده اي بپوشانيد در غير
اين صورت اگر فرزندي به دنيا بيايد ھمواره در فقر و نكبت و فلاكت به سر برد.
يا علي ! بر پشت بام جماع مكن كه حاصل آن فرزندي منافق و رياكار و بدعت گذار باشد.
يا علي ! بين اذان و اقامه جماع مكن كه در اين صورت اگر فرزندي پديد آيد به خونريزي حريص مي
شود.
يا علي ! با زن باردارت جز با وضو نزديكي نكن كه اگر فرزندي متولد شود كوردل و حريص باشد.
يا علي ! در شب عيد فطر جماع مكن كه حاصل آن فرزندي شرور باشد.در شب عيد قربان جماع مكن
كه اگر فرزندي به ھم رسد شش انگشت و چھار انگشت شود.ھم چنين در شب نيمه شعبان
نزديكي مكن كه حاصل آن فرزندي آبله رو و زشت منظر و زشت روي خواھد بود.
يا علي ! در اواخر ھر ماه دو روز مانده به آخر ماه جماع مكن كه اگر فرزندي حاصل شود ياور ستمكاران
باشد و جماعتي از مردم را به ھلاكت برساند.
يا علي ! شبي كه عزم مسافرت داغري جماع مكن كه اگر فرزندي به دنيا بيايد مالش را به نا حق
مصرف كند زيرا تبذير كنندھگان (بريز و بپاش كنندگان ) برادر شيطانند.در دوران سفر تا سه روز و سه
شب از آغاز سفر نزديكي مكن كه اگر فرزندي متولد شود معين و ياور ستمكاران گردد.
يا علي ! شب ھاي دو شنبه آميزش كن كه اگر فرزندي حاصل شود حافظ قرآن گردد و به قسمت خدا
خشنود گردد.
يا علي ! اگر شب سه شنبه جماع كني و فرزندي به وجود آيد شھادت روزي او گردد و پس از آن به
يگانگي خدا و نبوت من شھادت دھد و خداوند با مشركان عذابش نكند و دھانش خوشبو باشد.اين
فرزند رحم دل و دست و دل باز است و زبانش از دروغ و غيبت و بھتان پاك خواھد بود.
يا علي ! اگر شب پنجشنبه آميزش كني و فرزندي به وجود آيد حاكم و عالم گردد.
اگر روز پنج شنبه به ھنگام رفتن خورشيد از وسط آسمان نزديكي كني و فرزندي پا بگيرد شيطان به
او نزديك نگردد و در اّك و فھيم باشد و خداوند سلامت دين و دنيا را روزي اش بسازد.
يا علي ! اگر شب جمعه جماع كني و در اثر آن فرزندي پديد آيد سخنگو و خطيب باشد . اگر روز جمعه
. 􀍿 پس از عصر نزديكي كني دانشمند و معروف و مشھور گردد انشاء
اللهم عجل لوليك الفرج
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: