ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > ساير موضوعات در بارداري > ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم

موضوع: ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم + اظهار نظر

1   2  
کاربران حاضر: 0 کاربر و 0 مهمان
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:51 صبح
بهداشت رو هم رعايت ميكنم.... هر روز لباس زيرمو عوض ميكنم و خودمو با شامپو بچه ميشورم.... نميدونم چكار كنم
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:53 صبح
رنگش هم زرد ليمويي هست.... ميترسم واسه جنين بد باشه.
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:53 صبح
كسي نيست؟
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:01 صبح
كسي نيست
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:02 صبح
موندم كسي بياد جواب بده
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
الهه پست ها : 301عضویت:1390/6/26
1390/9/30 - 11:03 صبح
عزيزم هفته چندمي؟تا سه ماهه اول ترشح طبيعي هست
مادر، تمام زندگيم درد مي كند! دلم نوازشهاي مادرانه مي خواهد.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:04 صبح
ميرم تو هفته 11
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:05 صبح
الهه جون ترشحاتم سفيد رنگ نيست... تا حدي مايل به ليموويي هست
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:06 صبح
هستي؟
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
ياسمين پست ها : 2169عضویت:1389/11/24
1390/9/30 - 11:08 صبح
غزال جان من هم دارم
از بچه ها سوال كردم گفتن طبيعيه
البته من امروز وقت دكتر دارم كه بهش مي گم
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:08 صبح
...
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
الهه پست ها : 301عضویت:1390/6/26
1390/9/30 - 11:09 صبح
اشكالي نيست عزيزم.من الان هفته ۲۷ هستم و اوايل حاملگي به همين صورت بودم۰با دكترم مشورت كردم و گفت طبيعي.الان هم كه خيلي كم شده.خودتو نگران نكن عزيزم۰به چيزاي خوب فكر كن۰حالا اگه خيلي نگراني به دكترت بگو.بوس بوس
مادر، تمام زندگيم درد مي كند! دلم نوازشهاي مادرانه مي خواهد.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:11 صبح
سلام خوبي ياسي جان.... مباركه خانمي....
از دكترت سوال كردي يه خبر هم بمن بده . من كه سري پيش سوال گرفتم گفتش كه با شامپو بچه خودتو بشور و هر روز لباس زيرتو عوض كن. همين
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:12 صبح
داروي ديگه اي هم نداد
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:13 صبح
مرسي الهه جون.... ممنون خانمي...منم بوس
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
سحر پست ها : 1406عضویت:1390/6/6
1390/9/30 - 11:16 صبح
اگه همراه با سوزش و خارش باشه عفونته
منم دارم
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:16 صبح
سحر جون دارو هم مصرف ميكني؟
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:18 صبح
خارش و سوزش ندارم...
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9433عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:18 صبح
بعضي وقتا خيلي كم پيش مياد
خدايا شکرت « اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم .خدایا هزار مرتبه شکرت، پسرمو سالم و سلامت بغل گرفتم.
سارا(مامان جانان) پست ها : 11080عضویت:1389/10/15
1390/9/30 - 1:11 عصر
پرسيدي بيا اينجا بگو .... منم كه هفته 23 هستم گاهي اينجوري ميشم ..
ادعـــای عشـق می کنیـــم ولی فــــرامــوش کــرده ایــم رنـــگ چشمــــان مادرمان را ...
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: