ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > ساير موضوعات در بارداري > ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم

موضوع: ترشحات زرد در بارداري.... كم كم دارم نگران ميشم + اظهار نظر

1   2  
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:51 صبح
بهداشت رو هم رعايت ميكنم.... هر روز لباس زيرمو عوض ميكنم و خودمو با شامپو بچه ميشورم.... نميدونم چكار كنم
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:53 صبح
رنگش هم زرد ليمويي هست.... ميترسم واسه جنين بد باشه.
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 10:53 صبح
كسي نيست؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:01 صبح
كسي نيست
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:02 صبح
موندم كسي بياد جواب بده
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
الهه پست ها : 301عضویت:1390/6/26
1390/9/30 - 11:03 صبح
عزيزم هفته چندمي؟تا سه ماهه اول ترشح طبيعي هست
مادر، تمام زندگيم درد مي كند! دلم نوازشهاي مادرانه مي خواهد.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:04 صبح
ميرم تو هفته 11
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:05 صبح
الهه جون ترشحاتم سفيد رنگ نيست... تا حدي مايل به ليموويي هست
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:06 صبح
هستي؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
ياسمين پست ها : 2169عضویت:1389/11/24
1390/9/30 - 11:08 صبح
غزال جان من هم دارم
از بچه ها سوال كردم گفتن طبيعيه
البته من امروز وقت دكتر دارم كه بهش مي گم
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:08 صبح
...
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
الهه پست ها : 301عضویت:1390/6/26
1390/9/30 - 11:09 صبح
اشكالي نيست عزيزم.من الان هفته ۲۷ هستم و اوايل حاملگي به همين صورت بودم۰با دكترم مشورت كردم و گفت طبيعي.الان هم كه خيلي كم شده.خودتو نگران نكن عزيزم۰به چيزاي خوب فكر كن۰حالا اگه خيلي نگراني به دكترت بگو.بوس بوس
مادر، تمام زندگيم درد مي كند! دلم نوازشهاي مادرانه مي خواهد.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:11 صبح
سلام خوبي ياسي جان.... مباركه خانمي....
از دكترت سوال كردي يه خبر هم بمن بده . من كه سري پيش سوال گرفتم گفتش كه با شامپو بچه خودتو بشور و هر روز لباس زيرتو عوض كن. همين
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:12 صبح
داروي ديگه اي هم نداد
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:13 صبح
مرسي الهه جون.... ممنون خانمي...منم بوس
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
سحر پست ها : 1406عضویت:1390/6/6
1390/9/30 - 11:16 صبح
اگه همراه با سوزش و خارش باشه عفونته
منم دارم
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:16 صبح
سحر جون دارو هم مصرف ميكني؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:18 صبح
خارش و سوزش ندارم...
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال ( مامان فاطمه) پست ها : 9873عضویت:1389/7/18
1390/9/30 - 11:18 صبح
بعضي وقتا خيلي كم پيش مياد
خدایا هزار مرتبه شکرت « يا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اِكْشِفْ لى كَرْبى بِحَقِ اَخْيكَ الْحُسَيْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
سارا(مامان جانان) پست ها : 11339عضویت:1389/10/15
1390/9/30 - 1:11 عصر
پرسيدي بيا اينجا بگو .... منم كه هفته 23 هستم گاهي اينجوري ميشم ..
خدایا کمکم کن اونقد بزرگ شم که دنیا دیگه جامو نداشته باشه …
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: