اسم پسر و دختر كه با ن يا م شروع بشه - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > تهيه لوازم و انتخاب نام كودك > اسم پسر و دختر كه با ن يا م شروع بشه

موضوع: اسم پسر و دختر كه با ن يا م شروع بشه + اظهار نظر

1   2  
سحر پست ها : 26عضویت:1388/1/9
1388/4/9 - 8:28 صبح
لطفا تو انتخاب اسم كمك كنيداولش م يا ن باشه دختر و پسر
مامان سارا پست ها : 1832عضویت:1387/8/11
1388/4/9 - 8:40 صبح
ماكان ... مهربان ... متين... مارال....ماني...ماهان...نيكا...نيما....نهال....
صدف (مامان آرتين جوجو) پست ها : 1688عضویت:1388/1/16
1388/4/9 - 8:46 صبح
پسر م = ماني ، ماهان ، مازيار ، مارتين ، محمد امين ، مهيار ، مهبد ،
پسر ن = نيما ، نريمان ،
دختر م =ماهك ، ملينا ، مهسا ، محتاب ،
دختر ن = نسترن ، نارينه ، نيوشا ، نوبهار ، نيروانا ،
مامان بهار و باران پست ها : 920عضویت:1387/3/25
1388/4/9 - 8:47 صبح
نياز، نارينا، مهرسا، مهرا، نوشا، مهرشاد ، مهراد
manita پست ها : 100عضویت:1387/11/17
1388/4/9 - 8:50 صبح
سلام برو تو سايت ثبت احوال اونجا اسما رو طبق حروف ليست كرده
سحر پست ها : 802عضویت:1387/9/23
1388/4/9 - 9:07 صبح
پسرونه
م


مازار : يكي از سرداران مادي كورش
مازنه : مازندران در اوستا
مازيار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماكان : نام پسر كاكي يكي از فرمانروايان ايراني
ماندگار : پايدار، ماندني
مانوش : نام پسر كي پشين و پدربزرگ لهراسب
ماني : نام پيكر نگار نامي در دوران شاپور
ماهان : نام پسر كيخسرو پسر اردشير پسر غباد
ماهر : زبر دست
ماهوار : از گوشه‌هاي موسيقي
ماونداد : نام يكي از مفسران اوستا در زمان ساسانيان
مزدا : داناي بزرگ، پروردگار
مزدك : نام پسر بامداد در دوران ساساني
مشيا : نام نخستين مرد در اوستا
منوچهر : پهلوان نژاد. نام نياي سيزدهم اشوزرتشت. نام ششمين پادشاه پيشدادي
منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پيشدادي
مه زاد : از نام هاي برگزيده
مِهراب : نام پادشاه كابل و پدر رودابه
مهران : يكي از هفت خاندان نامي دوران ساساني
مهربان : نگهبان روشنايي و مهر
مهربُرزين : دارنده برترين مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
مهرپرور : از نام هاي برگزيده
مهرپوي : از نام هاي برگزيده
مهرپيكر : از نام هاي برگزيده
مهرجو : از نام هاي برگزيده
مهرداد : نام چوپاني كه كوروش را پرورش داد
مهرزاد : زاده مهر
مهرگان : جشن ملي ايران
مهرمَس : مهر بزرگ يا بزرگ مهر. نام نياي ششم اردشير بابكان
مهرنوش : نام يكي از چهار پسران اسفنديار
مهريار : از نام هاي برگزيده
مِهرين : از نام هاي برگزيده
مهيار : از نام هاي برگزيده
مويز : دانه خشك انگور

ن


نارون : نام درختي تنومند
ناشا : دادگر
نامجو : جوينده نام
نامدار : دارنده نام
نامور : از نام هاي برگزيده
ناوَرز : سرباز دريايي. از نام هاي دوران هخامنشي
نريمان : دلير و پهلوان. داراي انديشه بلند و مردانه
نَستور : نام پسر زرير، برادر شاه گشتاسب
نكيسا : نام نوازنده نامي دوران خسرو پرويز
نمايان : آشكار، هويدا
نوبخت : از نام هاي برگزيده دوران ساساني
نوبهار : نام نويسنده دساتير
نوتريكا : نام سومين برادر اشوزرتشت
نوذر : يكي از سه پسران منوچهر
نوش : شهد، عسل ، انگبين
نوش آذر : نام پسر آذرافروز
نوشي : نوشيروان
نوشيروان : انوشيروان. از نام هاي برگزيده
نويد : مژده شادماني
نيسان : ني‌زار، محل روييدن ني
نيك پي : خجسته ، خوش قدم
نيكدل : از نام هاي برگزيده
نيكروز : سعادتمند، خوشبخت
نيكزاد : از نام هاي برگزيده
نيكنام : نيكونام، خوشنام
نيكو : خوب، زيبا، نيكو كار
نيما : نام يكي از شاعران ايراني
نيو : پهلوان و دلير
نيوتيش : نام كوچكترين برادر اشوزرتشت

دخترونه
م


مارال : از نام‌هاي برگزيده
ماسيس : نام دختر سي زين از خاندان ايراني سورن
مانترَه : سخن منش انگيز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر كمبوجيه
ماه آفريد : نام زن ايرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام هاي برگزيده
ماه ديس : از نام هاي برگزيده
ماهرُخ : خوشگل، زيبا
ماهرو : از نام هاي برگزيده
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعي پارچه
مرجان : از گياهان دريايي
مرمر : سنگ خوشرنگ و قيمتي
مرواريد : گوهر باارزش دريايي
مژده : نويد ، خبر شادي
مژگان : چشم پوش
مَشيانه : نام نخستين زن(حوا)
منيژه : خواهر فرنگيس، دختر افراسياب
مه پيكر : از نام هاي برگزيده
مه سيما : ماه رو, ماهرخ، زيبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام هاي برگزيده
مهر رخسار : از نام هاي برگزيده
مهرآگين : از نام هاي برگزيده
مهرآميز : از نام هاي برگزيده
مهرآور : از نام هاي برگزيده
مهراسا : از نام هاي برگزيده
مهرافروز : از نام هاي برگزيده
مهرافزا : آنكه مهر و محبت بيفزايد
مهرافزون : از نام هاي برگزيده
مهرافشان : از نام هاي برگزيده
مهرانگيز : از نام هاي برگزيده
مهربانو : از نام هاي برگزيده
مهرچهر : از نام هاي برگزيده
مهرچين : از نام هاي برگزيده
مهرخ : از نام هاي برگزيده
مهركيش : از نام هاي برگزيده
مهرناز : از نام هاي برگزيده
مهرنگار : از نام هاي برگزيده
مهرنواز : از نام هاي برگزيده
مهروي : از نام هاي برگزيده
مهري : از نام هاي برگزيده
مهسان : از نام هاي برگزيده
مهستي : بزرگترين ريشه
مهشيد : مهتاب، روشنايي ماه
مهناز : از نام هاي برگزيده
مهوش : مانند ماه ، خوشگل
مهين : بزرگ، بزرگتر
مورد : نام درخت هميشه سبز
مُوژان : غنچه نرگس
ميترا : مظهر دوستي و محبت و صلح وصفا و روشنايي
مينا : نام گلي است
مينو : جهان معنوي

ن


نارگل : گل سرخ انار
نارگون : همانند سرخي آتش
ناز : دوست داشتني، نام گلي است
نازآفريد : از نام هاي برگزيده
نازآفرين : از نام هاي برگزيده
نازبانو : از نام هاي برگزيده
نازپرور : از نام هاي برگزيده
نازپري : از نام هاي برگزيده
نازمهر : از نام هاي برگزيده
نازنين : داراي ناز، نازك اندام
نازياب : از نام هاي برگزيده
ناهيد : آناهيتا، پاك بانو
نايريكا : از نام‌هاي برگزيده
نخستين : آغازين، اولين
نرگس : نام گلي است
نساك : نام زن سيامك، پسر كيومرس
نسترن : گلي سپيد رنگ
نسرين : از نام هاي برگزيده
نسيم : هواي ملايم بامدادي
نكوزاد : از نام هاي برگزيده
نكويار : از نام هاي برگزيده
نگار : چهرة زيبا
نگين : جواهر انگشتري
نورسته : جوانه تازه
نوشين : شيرين و گوارا
نوگل : از نام هاي برگزيده
نونهال : نهال تازه، درخت جوان
نيايش : نماز بردن
نيكچهر : از نام هاي برگزيده
نيكچهره : از نام هاي برگزيده
نيكدخت : از نام هاي برگزيده
نيكرخ : از نام هاي برگزيده
نيكروي : از نام هاي برگزيده
نيلوفر : نام گلي است
نينا : از نام‌هاي برگزيده
نيوشا : شنونده
سحر پست ها : 26عضویت:1388/1/9
1388/4/9 - 9:10 صبح
ممنون از همگي
پسر ايرووني پست ها : 1651عضویت:1387/8/8
1388/4/9 - 9:45 صبح
دختر نينا ، پسر هم بنيامين !!!!!
عسل پست ها : 7693عضویت:1387/2/23
1388/4/9 - 10:06 صبح
متين
مبين
ماهان
ماهك
منسه
ماني
مبينا
مارينا
ماريلا
مرصاد
محراب

ناديا
نامي
نيكا
نيكان
آرزويي كن گوش هاي خدا پر از آرزوست و دستهايش پر از معجزه... شايد بزرگترين آرزوي تو كوچكترين معجزه خدا باشد...
مونايي پست ها : 6717عضویت:1387/10/12
1388/4/9 - 3:07 عصر
بنيامين اولش "م" يا "ن" داره؟!!
ماييم و رُخ يار، دل آرام... و دگر هيــــــچ!
پسر ايرووني پست ها : 1651عضویت:1387/8/8
1388/4/9 - 6:36 عصر
سلام مونائي .. مسينجرت درست نشد ؟؟؟ گفتند اسم پسري كه م يا ن داشته باشه اولش ، بنيامين هم داخلش م داره هم ن !!!!! اسمش هم خيلي قشنگه ، رو هر كي هم بزارند ، بچه هه ناز ميشه و باهوش و با نمك ...
خاطره پست ها : 1عضویت:1390/2/26
1390/3/18 - 9:56 عصر
سلام.
من تازه با اين سايت آشنا شدم.
مي‌خواستم مطمئن شم كه "مهرگان" اسم پسره يا نه؟ چون توي سايت ثبت احوال به عنوان اسم دختر آورده. من براي اسم پسر مي‌خوام.
نگين پست ها : 5122عضویت:1387/12/17
1390/3/19 - 1:25 عصر
دحتر شد اسمه منو بزار :)

sahar پست ها : 1095عضویت:1391/4/7
1391/4/8 - 5:42 عصر
اينجا هم مي تونيد اسماي قشنگي پيدا كنيد

http://www.NiniNam.com
sahar_joon پست ها : 109عضویت:1391/9/7
1391/10/17 - 10:17 عصر
عزیزم اسم پسر و دختر قشنگ با حرفای م و ن خیلی زیادن......
sahar_joon پست ها : 109عضویت:1391/9/7
1391/10/17 - 10:17 عصر
نیما
نوشین
نیوشا
نوید
نازنین
....
خیلی زیادن
sahar_joon پست ها : 109عضویت:1391/9/7
1391/10/17 - 10:18 عصر
با م هم که ....

مونا
مینو
مهرشاد
مسعود
میلاد
میترا
....
sahar_joon پست ها : 109عضویت:1391/9/7
1391/10/17 - 10:21 عصر
عزیزم به نظرم برو سایت مرجع اسم ها:

www.NameFarsi.com

همه اسم ها رو به ترتیب لیست کرده. معنی و ریشه اشون رو هم نوشته.
مامان ريحونك پست ها : 208عضویت:1391/9/7
1391/10/17 - 10:24 عصر
مبین -مبینا
نیما-نیوشا
مریم-مصطفی
مهدی -مهان
مرضیه -مرتضی
مینا -مجتبی
minoo naz پست ها : 581عضویت:1391/10/5
1391/10/18 - 12:39 عصر
از این سایت می تونید اسمهای قشنگی پیدا کنید:

http://www.NiNiNam.com

1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: