***************اسم ايراني**************** - صفحه 1

موضوع: ***************اسم ايراني**************** + اظهار نظر

کاربران حاضر: 0 کاربر و 0 مهمان
سيلوانا پست ها : 231عضویت:1388/2/27
1388/2/30 - 7:45 عصر
نام‌هاي پسران
آبتين
آتش
آترين
آتورپات
آذرخش
آذرمه
آذين
آرتين
آرام
آراد
آراز (تلفظ تركي ارس)
آرام
آرتا
آرتان
آرش
آرشام
آرمان
آرمين
آريا
آريابان
آريافر
آريامنش
آريامهر
آريان
آريانا
آرين
آريوبرزن
آزاد
آزرمگان
آستياژ
آستياگ
آوه
آويژه
آيين‌گشسب
اخگر
اُرُد
اردشير
اردلان
اردوان
ارژنگ
ارشام
اَرَشك
ارشيا
ارمايل
اروند
اژدر
اسفنديار
اشك
اشكان
اشكبوس
افشار
افشين
البرز
الوند
اميد
اندمان
انوش
انوشيروان
اورمزد
اورند
اورنگ
اورنگ‌زيب
ايرج
ايشتوويگو
بابك
باربد
بامداد
بامين
بامشاد
برديا
بزرگمهر
بماني
به‌آيين
بهبد
بهرام
بهمن
بهمنش
بيژن
بهروز
بهراد
بهرنگ
بهزاد
بهداد
بهشاد
بهنود
بهنام
برسام
برزو
برنا
برزن
برومند
پارسا
پايا
پرشان
پدرام
پرويز
پژمان
پشنگ
پشوتن
پوژمان
پولاد
پهلبد
پيام
پيران
پيروز
پيشداد
پويا
پوريا
پرهام
پيروز
پيمان
تم
تيرداد
تهماسب
تهمتن
تهمورث
تورج
جاماسب
جاويد
جمشيد
جهانگير
جهان‌بخش
جهانشاه
جهاندار
جيانك
خداداد
خدابخش
خدايار
خسرو
خشايار
خوبيار
خورشيد
دارا
دادويه
دادمهر
دامون
دانوش
داراب
داريوش
دياكو
رامبد
رامين
رامتين
رخشان
رستان
روزبه
زاب
زال
زامياد
زرتشت
زرمهر
زند
ژازه
ژكفر
ژوبين
سالار
ساسان
سامان
سام
سامي
سروش
سپهر
سورن
سورنا
سوشيانس
سهراب
سهند
سيامك
سياوش
سيروس
سينا
شروين
شاپور
شايا
شايان
شاهرخ
شاهين
شباهنگ
شوپه
شوكا
شهرام
شاهكام
شهراد
شهرداد
شهريار
شهروز
شيرزاد
شيرنگ
شهيار
فرامرز
فرزاد
فرزام
فرزين
فربد
فرجاد
فردين
فرداد
فرود
فرورتيش
فرمان
فرهنگ
فريبرز
فرهود
فروهر
فيروز
فرشاد
فرشيد
فرخ
فرخزاد
فرهاد
كوروش
كارن
كارو
كامبيز
كامران
كامشاد
كاميار
كاوه
كاووس
كدان
كنارنگ
كورس
كورش
كيانوش
كيان
كيارش
كياوش
كيا
كيان
كيوس
كوشا
كيخسرو
كيقباد
كيكاووس
كيخسرو
كيوان
كيومرث
گرگين
گيو
گودرز
گَرسيوَز
گرشاسب
گشتاسب
لهراسب
مازيار
ماكان
ماني
ماهان
مرداس
مرداويج
مزدك
منوچهر
مهبُد
مهداد
مهرداد
مهرزاد
مهرشاد
مهران
مهزاد
مهراب
مهرشاد
مهيار
مهرنگ
ميلاد
نرمن
نريمان
نكيسا
نويد
نيما
ونداد
هرمز
هورموند
هومن
هوشنگ
هوتن
هومان
هوشيار
ياور
يزدگرد

[ويرايش] نام‌هاي دختران

[ويرايش] آ
آبگينه
آتوسا
اختر
آذر
آذرافروز
آذرگون
آزرميدخت
آذرنوش
آذين
آرا
آراز
آراكس
آرتميس
آرزو
آرمينه
آريانا
آريادخت
آريانوش
آزاده
آزيتا
آسا
آفرين
آلاله
اليسا
آناهيتا
آناهيد
آنيتا
آوا
آويده
آويزه
آوينه
آهو

[ويرايش] ا
ابريشم
اختر
ارغوان
اروشا
افروز
افروغ
افسانه
افسر
افسون
افشان
امتيس
اميتيس
اناهيد
انديشه
انوشه
ايران
ايران بانو
ايراندخت

[ويرايش] ب
بانو
بنفشه
بهار
بهاره
بهارك
بهديس
بهدخت
بهرخ
بهشيد
بهناز
بوسه
بيتا

[ويرايش] پ
پديده
پرديس
پرستو
پرند
پرنيا
پروانه
پروين
پري
پريچهر
پريرو
پريزاد
پريسا
پريشاد
پريناز
پريوش
پگاه
پوپك
پوران
پوران
پوراندخت
پوري
پونه
پيمانه
پيوند

[ويرايش] ت
ترانه
ترسا
ترمه
تِرنه
تهمينه
تير

[ويرايش] ج
جوانه

[ويرايش] خ
خجسته
خورشيد
خوروَش

[ويرايش] د
دُرّي
دريا
دلارا
دلارام
دلبر
دلكش
دلوسه
دوكا
دينا

[ويرايش] ر
رامش
راشر
رامينا
رسا
رها
روان
رود
رودابه
روجا
روشنك
رومينا
رويا (به معني روييدن)
ركسانا
روژينا

[ويرايش] ز
زري
زرين
زرين‌دخت
زويا
زيبا
زينا
زيور

[ويرايش] ژ
ژاله
ژرفا
ژيلا
ژينر

[ويرايش] س
سارا
ساره
سارينا
ساغر
ساناز
سايه
سپيده
ستاره
ستوده
سرگل
سروناز
سمانه
سودابه
سوري
سوزان
سوسن
سوگند
سيما
سيمين

[ويرايش] ش
شاپرك
شاپري
شادان
شادي
شانار
شايسته
شبره
شبنم
شهپر
شهربانو
شهرخ
شهربانو
شهرزاد
شهرناز
شهناز
شهين
شكيبا
شوكا
شكوفه
شكوه
شيدا
شيده
شيرين
شيرين‌بانو
شيفته
شيما
شيوا
شورانگيز

[ويرايش] غ
غنچه

[ويرايش] ف
فرانك
فرخنده
فرزانه
فرشته
فرناز
فرنگيس
فروا
فروزان
فروزنده
فروغ
فريبا
فرين
فريناز
فوژان
فيروزه

[ويرايش] ق
قشنگ

[ويرايش] ك
كتايون
كمند
كيميا

[ويرايش] گ
گردآفريد
گلاره
گلاوژ
گل‌افروز
گل‌اندام
گلبانو
گلبهار
گلبيز
گلپا
گلپري
گلپونه
گلتاج
گلتن
گلرخ
گلرو
گلشن
گلشيد
گلشيفته
گلنار
گلناز
گلي
گوهر
گوهرشاد
گيتا
گيتي
گيسو
گيلان

[ويرايش] ل
لادن
لاله
لاله‌رخ

[ويرايش] م
مازون
مامك
ماندان
ماندانا
مانلي
ماه‌پري
ماهتو
ماه‌چهر
ماهدخت
ماه‌برزين
ماه‌جهان
ماهزاد
مرجان
مرجانه
مرواريد
مژده
مژگان
مسل
مسيحا
مشكان‌دخت
مشكين‌دخت
مونا
منيژه
مهتا
مهتاب
مهدخت
مهديس
مهرآذر
مهرا
مهراب
مهرانگيز
مهرانه
مهربان
مهرخ
مهرسا
مهروا
مهرك
مهري
مهسا
مهستي
مهشيد
مهكامه
مهناز
مهنوش
مهكامه
مهين
موژان
ميترا
ميخك
ميگل
مينا
مينو
Mehrdad


[ويرايش] ن
نازآفرين
نازگل
نازنين
نازي
نازيلا
ناژيلا
ناژين
ناهيد
نجمه (نامي مازندراني:= نام نوعي سبك ساز در مازندراني)
نرگس
نرمين
نسترن
نسرين
نسيم
نغمه
نگار
نگين
نهال
نوا
نوش‌آفرين
نوشزاد
نوشين
نيلوفر
نيكو
نيكي
نيشا
نيوشا

[ويرايش] و
وندا
ونوشه
ويدا
ويس

[ويرايش] ه
هايده
هما
هنگامه
هوروَش

[ويرايش] ي
يارا
ياس
ياسمن
ياسمين
يگانه
يكتا
ياشگين

[ويرايش] جستارهاي وابسته
فهرست نام‌هاي بكاررفته براي افراد در ايران
فهرست نام‌هاي كردي
فهرست نام هاي مازندراني
فهرست نام‌هاي به‌كاررفته در كشورهاي مسلمان
اين مقاله نيازمند ويكي‌سازي است. لطفاً با توجه به راهنماي ويرايش و شيوه‌نامه آن را تغيير دهيد. در پايان، پس از ويكي‌سازي اين الگوي پيامي را برداريد.
كي آرمين
شهنام پرگل

رازبان
پرنيان گـلابـتـون پروه گـل بـيـد پـرنـيـا ويژه دادبين مهوند سپنتا

مهفام
آويده
يگانه ونـوشـه پريرو قمر جهانفر ورشاسب گلبهار نازينه گـلـنـار تـوانـدخـت آريابد

مهنوش
جهانشاد
پارميس وارسـتـه يزدان داد چـهـرزاد

گـويـا
آراسپ گلشنك مهرخ سمن رخ گـلـسـتـانـه ناژين سپهرام

جهانسوز
زاور نازپري گل اندام

كُلعذار
سيم اندام مهديس نيكي روشنا شهرنـوش پرين گـل زر رخساره ارشيا

گـل آويـز
نَهال

دل آرا
نَغَمة قباد فريمهر

مهبد
نوشا زرّين تاج شيرو والادخت گل آذين

چـمـن چـهـر
ورجاوند شاپرك

سودابه
شبـنـم تـيـنـوش سپيده توتك پروان رايان سپيدچهر گـل پـسـنـد

مهرآرا
فريمان فرينام شيرنـام گـلگـون غنچه

شهربانو
گلچين فرخ رو گـيتي دخت

آرزو
برديا آبان دخت نامور

ماه آفريد
چـمـن رخ
دُرّ گـيـتـابـانـو

شهراب
ستوده آويش مهتا قارن گـلـسا زرتشت شـيـدوش دلبر گـهـرور سرگلان فلامك شيلان فيروز دادفر آويشه شادوين مهريار زادافروز

پيوند
شادي فروز

رامين دخت
شاليزه

افشيد
گـلـمــو وارش درنا پرناز گلاويز شهين بازيار پورنگ

بهداد
گـلـبانـگ
دريا

گـزيـنـه
گـيـلا

گـلـزارك
سارگل

تــوفـان
آويشن

نهاله
چـمـانـدخت والامـنـش

نيكپر
بهاربانو چـكـاوه پريا بامشاد گـل گـيـس پاينده گلريز كـامــدخت آناهيتا بهار فردين شايگان

ساسان
آزرميدخت گـيـتانـوش

نريمان
آريامن گوهر

گـل شـيـد
آذرنوش به آذين يزداد

تـيـرداد
كارن شهربانو فروزنده كامران دنياناز پارنيز

گـل پــذيــر
گـلاب

سـپـنـتـا
تهماسب آفرين سپنتام وندا پارميس

گلنواز
گـل فـروغ كامبانـو پروند

چـمـانـه
پاليز مهرگان پريدخت

جهانمهر
سپندار شـادسيمـا راستين گلشاد مهرام پرنگ بهاره گيسي پريچهره پرينوش شهپر رَاشِد كورنگ ناهيد

گـلــدوش
مهرا فِرْيال شادياب گـلـسـفـيـد پيروزدخت گـوهـرشـاد سيمبر يكتا سوسنك تيرگر هستي وندا زند يَسرات آرام بانو زرّين پريسان گـل خـواه دنا نگاه سمندخت افسون فرشيده كيانا پريما شهين بانو شادان رخ پگاه سازگار آروين گلناز پري رو شبفـروغ پارمين

كامشاد
گـيـومــرد مانك چكاوك شببـو پوران

شاهور
هيتاسب فرنوش شبـاويـز شاديـان هيربد گلايل گــرانـسـايـه آرتين ترسا

هما
ويـنـا مهديس گـل دامـان نازيتا

پريزاد
اهورا ويــژه مهراور گـلـپــر

تـيـزگـام پـارسا

سبلان
گـلـرنـگ اشكان

بُسْتَانْ
دليار پريساتيس گـوهـرديـس شيرين بن سوسن ايران شهرام

گلنوش
آران دادور نيكناز دلنيا گـل آرا شيداسب سمن پرنا گـل افـشـان شادآفرين دريا دل ورزيــده آرام سالار فرزام شبناز كتايون پريسوز شـيدبخت

گـلـنـوش
آفتاب گلشيد روژان ژيوار

فرود
سارادخت درناز گـل چـمـن الوند پونه پريچهر ژينا كاساندان گــودرز شادبهـر فريماه آذرنگ آلاله پرنيا هوتن

گـل جـهـان
شيما سروشه

افرا
نوژان مهستي ژوبين تـيـرگـان گـهـرنـاز مهراد هوردخت پريسو گـليدخت

سالومه
مهيار غَزَالية شيرزاد سيمتن سودا دامينه گـل نـبات فروغ فردخت روئين گلك بي بي

گلنام
كيانوش نوروز سبكبار گـهـريـار

فرخنده
شكوه
خاوردخت گلاب گـل غـنـچـه نيكي بيتا تـابـان رخ پانته آ سورنا شيفته گلبو تازه رو جهانبخش شهباز ناهيده آراسته تـابـان مـهـر ژرفا مهتاب آويژه

ستايش
گـلـنـاز بهتن سمـنـدر سايه سروناز گرگين فرزاد پري دخت سپيد دخت دلناز رامينا بهجان بامشاد يـاسمـن دخت كـرانـه مهزاد نازان نياز گلنهال گـلـدخـت ديبا گـرجـاسب شانديز فرنود زادمهر ارغوان گـلـگــو شهناز مهرآوا تـهـمـاسـب كيازر فروردين پوپه تازه مهر آرنگ گـلـبـان شادمان شهروز ميهن يار دادمهر بهراد جهانبان گـوهـريـن آذردخت شورانگـيـز نيوراد سيمين دخت نوا درياناز گـلـبـام مهروند
sahar پست ها : 1095عضویت:1391/4/7
1391/4/8 - 7:05 عصر
اينجا هم مي تونيد اسماي قشنگي پيدا كنيد

http://www.NiniNam.com
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: