****************************يه عالمه اسم كردي************* - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > تهيه لوازم و انتخاب نام كودك > ****************************يه عالمه اسم كردي*************

موضوع: ****************************يه عالمه اسم كردي************* + اظهار نظر

کاربران حاضر: 0 کاربر و 0 مهمان
سيلوانا پست ها : 231عضویت:1388/2/27
1388/2/30 - 7:41 عصر
كردي*******************
نام‌هاي پسران
ئاسو (افق)
ئاسوس
ئاكار
ئاكام (عاقبت، سرانجام)
ئاكو (قله? كوه)
ئاگرين (آتشين، نام يك كوهستان)
ئامانج (آماج، هدف)
ئاوات (اميد)
ئارتين (شعله‌ و گرماي آتش)
ئارمين (منسوب به آرام-پسر كيقباد)
ئازا (دلاور، همريشه با آزاد)
باگرو (تندباد)
باهوز (گردباد)
بارزان (نام منطقه‌اي در كردستان عراق)
به‌لين (پيمان)
به‌هيز (نيرومند)
به‌رزان (بلندپايه)
به‌رهه‌م (ثمره‌)
به‌تين (آتشين)
بليسه‌ (شعله، اخگر)
بلند
بليمه‌ت (دلاور)
بروسك (جرقه)
بروا (ايمان)
بريار (تصميم)
بوران (بوران، اصل اين واژه را مغولي دانسته‌اند)
چه‌كو
چيا (كوهستان بلند)
چياكو
چومان (نام رودي مرزي در باختر بانه‌)
دالاهو (كوهي در كردستان)
دانيار (بخشنده‌)
دارا
ده‌رسيم (منطقه درسيم در ناحيه زازانشين كردستان تركيه)
ديار (ديار، پيدا)
دياري
دياكو (دياكو، بنيادگذار دودمان ماد)
ديلمان
ديمه‌ن (چشم‌انداز)
ئه‌گيد (دلاور)
ئه‌له‌ند (تيغ آفتاب، نخستين پرتو بامدادي خورشيد)
ئه‌رده‌لان (اردلان)
ئه‌رده‌وان (اردوان)
ئه‌ژده‌ر (اژدر)
ئه‌ويندار (عاشق)
فه‌رهاد (فرهاد)
فريا (نجات، «همريشه با واژه فرياد»)
گوران (نام شاخه‌اي از كردان)
گووه‌ند (نوعي رقص كردي)
هاوري (همراه)
هاوراز (همراز)
هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهاني، دگرگون‌شده‌ واژه عربي حَملة)
هه‌ژار (ندار و فقير)
هيمن (متين)
هه‌لكه‌وت (فراز-رونده، چيره)
هه‌لگورد
هه‌لو (آله، عقاب)
هه‌ردي
هه‌ورام (اوراماني، شاخه‌اي از كردان)
هه‌وراز (فراز و نشيب)
هيژا (گرامي، محترم)
هيرش (يورش: اصل اين واژه مغولي است)
هيوا (اميد)
هوزان (آوازه‌خوان)
هومه‌ر
هيدي (آرام)
هه‌ندرين (نام كوهستاني در كردستان)
هوگر (علاقه‌مند)
ژاوه‌رو (ژاورود)
ژوان (گفتگوي عاشقانه‌)
ژير (هوشمند، («همريشه با واژه زيرك»)
ژيله‌مو (اخگر)
ژيوار (تمدن)
ژيوان(نگهبان زندگي)

ژيهات (كاردان، ماهر)
كاردو
كاروان
كاروخ (نام كوهستاني در كردستان)
كازيوه‌ (پگاه)
كارزان (كاردان)
كاژاو
كوماس
لاس (گونه‌اي درخت سخت‌چوب، از شخصيت‌هاي داستان لاس و خزال)
لاوچاك (جوان خوش‌سيما و درستكار)
ليزان (وارد و كاردان)
ماردين
مانشت(كوهي زيبا در ايلام)
مه‌ردوخ ( نام خداي سومري و بابلي)
مه‌ريوان (مريوان)
ميلان
ميران
ناري
ناسيكو
نسكو
نه‌به‌ز (تسليم‌ناپذير، نستوه)
نه‌سره‌و
نه‌هروز (نوروز)
نه‌وشيروان (انوشيروان)
نه‌كه‌روز (نام كوهي در جنوب غربي سقز)
نچيروان (نخچيربان، شكاربان)
په‌ژار (افسرده‌دل)
په‌شيو (هراسان و افسرده‌دل «همريشه با پژمان»)
پشتيوان (پشتيبان)
پشكو (شكوفه‌)
پيشه‌نگ
راژان
راويژ(تدبير)
روژند(نور خورشيد)
رامان (در شگفت بودن، تحير)
راميار (چوپان)
ريبوار (رهگذر)
ريوان (رهگذر)
ريباز (راه و شيوه)
ريناس (رهشناس)
ربين -- ر كسره دار :(رهشناس ، دورنگر، راهبين ، دورانديش ، آينده نگر)
ريبين (دورنگر، راهبين)
ريكه‌وت
ريزان (وارد، ماهر)
رزگار (رستگار، آزاد)
روژان
سارو
ساكار (پاك و ساده)
ساكو
سامال
سه يوان( كوهي در ايلام)
سامره‌ند
سه‌ردار (سردار)
سه‌نگاو
سه‌ركه‌وت (پيروز)
سه‌ركو
سمكو (كوتاه و دگرگون‌شده واژه‌ سامي اسماعيل)
سيامه ند
سيروان (نام رودي در كردستان)
سوران
شاهو (نام كوه)
شيروان
شه‌مال (توفان)
شه‌مزين
شيركو (احتمالاً شير كوهستان)
شورش (انقلاب)
شوان (شبان، چوپان)
تيريژ (پرتو، فروغ)
وريا (هوشيار-يكي از محبوب ترين نام هاي كردي در ايران است. )
خوناس
زاگروس (زاگرس)
زال (حكمران، چيره)
زانا (دانا)
زانيار (دانشور)
زمناكو (نام كوهستاني در كردستان)
زيلان
زوران (تلاش، كشتي)
زوراب
زريان (نام يك نوع باد)
زيبار
زه‌رده‌شت
سردشت(نام شهري در كردستان ايران)

89.50.139.216 ??:??، ? اكتبر ???? (UTC)== نام‌هاي دختران ==

ئا?ان (نام كوهستاني در كردستان)
ئا?? (دختر مو بور)
ئالا (بيرق، پرچم)
ئالان (نام كوهستاني در كردستان)
ئاسكي (از واژه‌ "ئاسك" به‌ معني آهو)
ئاونگ (شبنم)
باژيلان
به‌يان (بامداد)
به‌فرين (برفي)
به‌ناز (نازدار)
بيريوان
بيخال (نام كوهستاني در كردستان)
پرشنگ (اشعه خورشيد-پرتو)
جوان (زيبا)
چاوجوان (زيباچشم)
چاوره‌ش (سيه‌چشم)
چنور (نام گلي خوشبو)
چرو (غنچه‌)
چيمه‌ن (سبزه‌ و طبيعت)
چوپي (نوعي رقص كردي)
ديلان (نوعي رقص كردي)
دلنيا (دلگرم و مطمئن)
دلووان (مهربان)
ديانا (نام شهري در كردستان عراق)
ديمه‌ن (چشم‌انداز)
ئه‌سرين (اشك)
ئه‌ست?
ئه‌ستيره‌ (ستاره)
ئه سمه ر( گندمگون)
ئه‌وين (مهر، عشق)
فرميسك (اشك)
فينك (خنك و دلچسب)
گلاره(چشم)
گه‌لاويژ (ستاره شباهنگ)
گولاله‌ (لاله‌)
گزنگ (پرتو خورشيد)
ژينو
ژيار
ژيوان(زي بان/باني زندگي)—
كال? (دختر چشم آبي با گيسوان طلايي)
كاني (چشمه)
كه‌ژال (آهو، گونه‌اي از واژه خه‌زال=غزال)
كويستان (كوهستان)
كوردستان (كردستان)
ميديا (سرزمين ماد)
مزگين (مژده)
مه‌هاباد (مهاباد)
نازار(دوست داشتني)
نالين
ناسكي
ناسكول
نساره
نه‌شميل (خرامان)
نه شمين
نه‌رمين (دلپذير، مهربان)
نه‌خشين (آراسته‌، داراي نقش و نگار)
نياز (دعا)
نيان (لطيف، دلپذير)
نيشتمان (ميهن)
په‌ريخان
رازان
ريزان217.219.221.134 ‏? دسامبر ????، ساعت ??:?? (UTC)
روژ (خورشيد)
روژين (خوروَش)
روناك (روشنا)
ريژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
سازان
سه‌يران
سه‌ما (رقص، سماع)
سكالا
سروشت (طبيعت)
سروه‌ (نسيم)
ستران
سنور(مرز)
سوزان
سوكار (نام كوهستاني در كردستان)
سوما:روشنايي
شيلان (نسترن)
شلير (?. سوسن ?. لاله)
شوخان (شوخ و شنگ)
شنو (اشنويه)
شنه‌ (نسيم آرام و دلپذير بهاري)
شه‌پول (موج، آبخيز)
شه‌مام
تانيا
ته‌لار
ته‌نيا (تنها)
تريفه‌ (نور مهتاب)
تيروژ (پرتو خورشيد)
تارا (ستاره، اصل اين واژه هندي است كه به متون قديمي فارسي و كردي راه يافته)
?يان (عشق)
خه‌زال (غزال)
خه‌زيم
خوزگه‌ (آرزو، حسرت)
خوناو (باران آهسته و دلپذير)‌
زه‌ينو (زينب)
زين (نام دختري در يكي از منظومه‌هاي عاشقانه‌ كردي، دگرگون‌شده زينب)
هانا
هاوين (تابستان)
هه‌لاله‌ (لاله)
هيرو (گل ختمي)
زايه‌له‌
شه رمين
شه وبو
وه نه وشه
لاون (آرامش بخش)
***************************************************
sahar پست ها : 1095عضویت:1391/4/7
1391/4/8 - 7:05 عصر
اينجا هم مي تونيد اسماي قشنگي پيدا كنيد

http://www.NiniNam.com
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: