جراحي بيني - صفحه 1692 - * دوستان تلفن مطب و يا احيانا آدرس هر كدوم از اين

موضوع: جراحي بيني + اظهار نظر

صفحه 1692 از 2010 اول قبلی  1687   1688   1689   1690   1691   1692   1693   1694   1695   1696   1697  بعدی آخر صفحه
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:20 عصر
61 دكتر سيد نجات حسيني

62 دكتر حسين حق شناس

63 دكتر عزت اله حق گذار

64 دكتر حميدرضا حلاج مفرد

65 دكتر حسن حمزه پور

66 دكتر جمشيد خاك

67 دكتر محمد خاكزاد

68 دكتر قاسمعلي خراساني

69 دكتر علي اكبر خسروي نژاد

70 دكتر بهزاد خلعتبري
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:21 عصر
71 دكتر اميراسدا ... خواجه رحيمي

72 دكتر بهزاد خوروش

73 دكتر سامان خوشيني

74 دكتر مرتضي دانش

75 دكتر خسرو دبيرزاده

76 دكتر حميد درخشاني

77 دكتر بابك دوامي

78 دكتر مهدي ديلمي پور

79 دكتر مصطفي دهمرده ئي

80 دكتر محمد تقي ديني
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:25 عصر
81 دكتر مجيد راستي اردكاني

82 دكتر مهدي راستي اردكاني

83 دكتر ايرج رجائي

84 دكتر محمد حسين رجبيان

85 دكتر جواد رحمتي

86 دكتر شهرام رحيميان

87 دكتر محمود رزاقي

88 دكتر حسن رستگار

89 دكتر خليل رستمي

90 دكتر عزت اله رضايي
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:26 عصر
91 دكتر سيد رضا رفيع

92 دكتر مهدي رمضاني اول

93 دكتر عبدالرضا روئين تن

94 دكتر احمد زاغي حسين زاده

95 دكتر همايون زهتاب

96 دكتر ناصر سنجر موسوي

97 دكتر سيد ضياء الدين سيد جلالي

98 دكتر حميد رضا شاپوري

99 دكتر رضا شاهوردياني

100 دكتر يوسف شفائي خانقاه
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:26 عصر
101 دكتر محمدرضا شفيعي

102 دكتر ظهراب شكور

103 دكتر آريو شهبازي مقدم

104 دكتر اسماعيل شيرزادگان

105 دكتر حسين صالحي

106 دكتر فريدون صالحي

107 دكتر محمود صالحي

108 دكتر علي صبا

109 دكتر سياوش صفوي

110 دكتر سعداله صمدي
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:26 عصر
111 دكتر احمدرضا طاهري

112 دكتر سيد محمد جواد طباطبائي

113 دكتر محمد عابدي پور

114 دكتر حميد عارف

115 دكتر ولي ا... عاليشاهي

116 دكتر پرويز عامريون

117 دكتر داوود عباسي آذر

118 دكتر مجيد عبدل زاده

119 دكتر ابوالفضل عبديزداني

120 دكتر حسين عرب
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:27 عصر
121 دكتر علي عرب خردمند

122 دكتر محمد عشايري

123 دكتر شاهرخ عطاريان

124 دكتر علي عطري

125 دكتر سيد داوود علوي

126 دكتر علي اصغر علوي راد

127 دكتر سيده مينا علويون

128 دكتر حميد علمي راد

129 دكتر محمد عليپور

130 دكتر محمود عمراني فرد
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:27 عصر
131 دكتر حسين غني

132 دكتر سينا غياثي حافظي

133 دكتر شهرام فاضلي

134 دكتر محمد جواد فاطمي

135 دكتر حميدرضا فتحي

136 دكتر مسعود فتحي

137 دكتر مهدي فتحي

138 دكتر عليرضا فدائي نائيني

139 دكتر پيمان فرج الهي

140 دكتر اسماعيل فرزدافر
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:28 عصر
141 دكتر بهزاد فرخي

142 دكتر سيد كمال فروتن

143 دكتر محمد رضا فره وش

144 دكتر فرهاد فيروزي

145 دكتر منوچهر فيض

146 دكتر محمد رضا قاضي سعيدي

147 دكتر طيب قديمي

148 دكتر محمد قرائي

149 دكتر سارا قرباني

150 دكتر عبدالعظيم قلمبر
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:28 عصر
151 دكتر محمد قناعت پيشه

152 دكتر كوروش قنبرزاده

153 كتر شمس ا... قهرماني

154 دكتر محمد حسين كاردر

155 دكتر عباس كاظمي آشتياني

156 دكتر حميد كريمي اصطهباناتي

157 دكتر شاهين كريميان

158 دكتر عبدالجليل كلانترهرمزي

159 دكتر امير حسين كلانتري

160 دكتر رضا كنعاني
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:29 عصر
161 دكتر كمال كوچك زاده

162 دكتر سيد جمال سادات گوشه

163 دكتر مجيد لاهوتي

164 دكتر نور احمد لطيفي

165 دكتر علي اكبر لقائي پور

166 دكتر شهريار لقماني

167 دكتر پرويز مافي

168 دكتر هادي محبي

169 دكتر ناصر محمد خواه

170 دكتر شاهين محمد صادقي
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:29 عصر
171 دكتر بهروز محمدي

172 دكتر مهرداد مدرس

173 دكتر سيد علي مدرسي قوامي

174 دكتر سعيد مرزبان

175 دكتر علي اكبر مروتي

176 دكتر كاووس مشيري

177 دكتر ناصر مظفري

178 دكتر غلامرضا مقصودنيا

179 دكتر صدراله معتمد

180 دكتر محمد معتمد الشريعتي
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:29 عصر
181 دكتر احمد مغاري

182 دكتر حميد ملكان راد

183 دكتر علي منافي

184 دكتر سيد كمال موسوي

185 دكتر سيد مهدي موسوي زاده

186 دكتر حسين مهاجري مقدم

187 دكتر علي محمد ميرفخرائي

188 دكتر علي ناجيان اصل

189 دكتر داريوش نادري

190 دكتر فرهاد ناطقي فرد
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:30 عصر
191 دكتر امير هوشنگ نصيري اسكوئي

192 دكتر هادي نمازي

193 دكتر محسن نوري شيرازي

194 دكتر فيض اله نيازي

195 دكتر حيدرعلي نيك پور

196 دكتر بابك نيكومرام

197 دكتر رضا وقردوست

198 دكتر محمد رضا هاديان

199 دكتر فرخ هزارخاني

200 دكتر احمد هومند
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:30 عصر
201 دكتر علي اصغر يعقوبي

202 دكتر روح ا... يگانه

203 دكتر كرامت يوسفي

204 دكتر نسيم يونسي
So0oli پست ها : 75عضویت:1391/4/4
1391/4/13 - 7:32 عصر
* دوستان تلفن مطب و يا احيانا آدرس هر كدوم از اين دكترهاي خوب رو خواستين بگين براتون بزارم *
(جراحاني كه نام آنها در فهرست آمده است داراي مدرك فوق تخصصي جراحي پلاستيك و زيبايي ميباشند و از نظر انجمن جراحان پلاستيك و زيبايي ايران ، مراجع قانوني و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بعنوان جراح پلاستيك شناخته مي شوند.)
saray پست ها : 454عضویت:1390/8/17
1391/4/13 - 8:41 عصر
سلام كسي نيست؟
چه خبرا؟
من فردا صبح ساعت 9 با بشارتي عمل دارم خيليييييييييييييييييييييي مي ترسم از استرس دارم مي ميرمممممممممممممم
لطفا واسم دعا كنيد.... مرسي
marmar63 پست ها : 1574عضویت:1391/2/13
1391/4/13 - 8:47 عصر
سلام ساراي جان همين كه خواستم برات پست بزارم صداي الله و اكبر رو از تلويزيون شنيدم خودم اشك تو چشام جمع شده تا اومدم برات دعا كنم يهو tv گفت الله و اكبر عزيزم مطمئن باش كه اين نشانه خوبيه و عمل خوبي خواهي داشت اصلا نگران نباش حالتو درك ميكنم به دكتر اطمينان كن بگو و بخند ايشالله كه بشارتي برات بهترين بيني رو ميسازه الهيييييييي آمين
مائسترا پست ها : 381عضویت:1390/11/22
1391/4/13 - 9:39 عصر
حس ميكنم سارينا يكي دو روز ديگه كه بياد راضي باشه . ساراي اميدوارم توپ شه مماخت نگران نباش.سما تو هم بدون چيز خاصي نيست طبيعيه بچهها ديشب يكم بالاي چسبو كه روي سوراخم بود بريدم ديدم سوراخاش متقارنه تقريبا چون چسب روي يكي از سوراخارو بيشتر گرفته بود فك ميكردم نا متقارنه اما اين رد بخيه هنوز هست از فرم پشت لبمم خوشم نمياد فردا شايد دكتر بگه ديگه چسب نزن سر كار همكارام كلافم كردن كه كي چسبتو باز ميكني 50 روز شد
مائسترا پست ها : 381عضویت:1390/11/22
1391/4/13 - 9:48 عصر
سما كجاشون بي ايراده اكثرا ايراد داره بينياشون دقت كن اوناييم كه از روبرو ايراد مشخص نيست نيمرخاشون بده و بر عكس بعد يه عمل بيني مگه ادمو بايد از اين رو به اون رو كنه درسته بخش مركزي صورته اما شما اينو در نظر بگير اجزاي ديگه كه عوض نميشه به اينا ميگي دماغاشون بي ايراد بوده پس من برم بميرم عكس قبل عملمو ببيني مال من خيلي خيلي از اينا ايرادش كم تر بود اما من انتظار ا تغيير 100 درصد رو ندارم 30 درصدم كافيه فقط بهتر باشه به صورتم بياد فعلا 50 درصد راضيم اگه ببينم حتي 30 درصدم بهتر شده ديگه 100 درصد راضي ميشم ادم دلش واسه مماخ قبليش تنگ ميشه خدايا كمك
صفحه 1692 از 2010 اول قبلی  1687   1688   1689   1690   1691   1692   1693   1694   1695   1696   1697  بعدی آخر صفحه
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: