پاسخ به سئوالات شما مادران باردار در رابطه با تست هاي سلامت جنين (دابل ماركر و كواد ماركر) و سونوگرافي دوران بارداري - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > مشكلات و بيماريهاي جنين > پاسخ به سئوالات شما مادران باردار در رابطه با تست هاي سلامت جنين (دابل ماركر و كواد ماركر) و سونوگرافي دوران بارداري

موضوع: پاسخ به سئوالات شما مادران باردار در رابطه با تست هاي سلامت جنين (دابل ماركر و كواد ماركر) و سونوگرافي دوران بارداري + اظهار نظر

صفحه 1 از 243  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  بعدی آخر صفحه
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 5:06 عصر
آزمايشات غربالگري سلامت جنين جهت غربالگري سندرم داون ، سندرم ادوارد، سندرم پاتو ، بيماري SLOS و ريسك مسموميت حاملگي (پره اكلامپسي) مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر اساس توصية نهادهاي معتبري همچون، ACOG ،SOGC،(Canadian College of Medical Genetics) CCMG و NICE به تمامي زنان باردار صرف‌نظر از مؤلفة سن بايد انجام تست‌هاي غربالگري سندرم داون، سندرم ادوارد و نقايص لولة عصبي باز پيشنهاد شود.
(the American Congress of Obstetricians and Gynaecologists= ACOG
the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada = SOGC
the UK National Institute for Health and Clinical Excellence = NICE)

اين آزمايشات در دو مرحله انجام مي شود:
1- تست هاي غربالگري سه ماهه اول : اصطلاحأ به آن FTS گفته مي شود. به طور همزمان دو شاخص خوني (ماركر هاي PAPP-A و Free BhCG) و يك شاخص سونوگرافي (ماركر NT) كه از ابتداي هفته يازدهم تا انتهاي هفته 13 (هفته 0+11 الي 6+13)اندازه گيري مي شود. اين تست ها در اين مرحله قدرت تشخيص معادل 85 % دارد ، يعني از هر 100 مورد سندرم داون قابليت تشخيص 85 مورد را دارد.
2- تست هاي غربالگري سه ماهه دوم : به طور اختصار به آن كواد ماركر گفته مي شود. در اين مرحله فقط چهار شاخص (ماركر) خوني بين هفته 14 الي 22 اندازه گيري شده و قدرت تشخيص معادل 80 % دارد ، يعني از هر 100 مورد سندرم داون قابليت تشخيص 80 مورد را دارد.
3- تست هاي متوالي (Sequential) : بيمار هم مرحله اول را انجام داده ولي ريسك گزارش نمي شود و سپس در هفته 15 حاملگي تست هاي سه ماهه دوم را انجام داده و با استفاده از 7 ماركر ريسك محاسبه و گزارش مي شود. قدرت تشخيص اين تست معادل 95% دارد ، يعني از هر 100 مورد سندرم داون قابليت تشخيص 95 مورد را دارد. كه كاملترين پروتكل غربالگري سندرم داون در دنيا مي باشد.

پروتكل پي گيري بيماران در غربالگري سه ماهه اول به صورت ذيل است:
بر اساس نتيجة تست غربالگري سندرم داون در سه ماهة اول، بيماران در هفت گروه قرار مي‌گيرند:
1- گروه اسكرين مثبت (high risk): در صورتي كه ريسك زن باردار بيشتر از 1:50باشد (يعني در ريسك اعلام شده مخرج كسر از 50 كوچك‌تر باشد)، بايد مستقيماً براي انجام تست‌هاي تشخيصي ارجاع داده شود.
2- گروه با ريسك بينابيني (Borderline risk): در صورتي كه ريسك زن باردار بين 1:50 تا 1:1500 باشد، توصيه مي‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست سكوئنشيال را انجام دهد.
3- گروه اسكرين منفي (low risk): در صورتي كه نتيجة غربالگري توأم سه ماهة اول كمتر از ريسك تفكيك كننده (1:1500) باشد غربالگري سندرم داون پايان مي‌پذيرد و بيمار فقط براي بررسي اختلالات لولة عصبي يا NTDs به منظور اندازه‌گيري آلفافتوپروتئين و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الي 16 حاملگي به آزمايشگاه ارجاع داده مي‌شود.
4- در صورتي كه تنها يافتة غير طبيعي در جنين، وجود NT بالاي 3 ميلي‌متر بوده و سن مادر بالاي 35 سال باشد، بايد براي انجام آمنيوسنتز ارجاع داده شود.
5- در صورتي كه تنها يافتة غير طبيعي در جنين، NT بالاي 4 ميلي‌متر بوده و سن مادر كمتر از 35 سال باشد، بايد براي انجام آمنيوسنتز ارجاع داده شود.
6- زنان در هر سني اگر جنين آنها NT بالاي 3.5 ميلي‌متر داشته باشد، بايد در هفتة 20-18 حاملگي براي اكوكارديوگرافي ارجاع داده شوند.
7- طبق توصيه آخرين راهنماي British Colombia Prenatal Genetic Screening Program = BCPGSP كانادا علاوه بر گروه دوم، گروه‌هاي زير هم بايد تست‌هاي كامل سكوئنشيال را انجام دهند:
- زنان بالاي 35 سال در هنگام زايمان (در چاپ پيشين راهنماي مزبور، سن اين گروه زنان بالاي 36 سال ذكر شده بود.)
- زنان با بارداري دوقلويي
- زناني كه سابقه‌اي از بچه يا جنين مبتلا به سندرم داون، ادوارد و يا اختلالات لولة عصبي داشته‌اند (و يا والديني كه ناقل هر نوع ترانس‌لوكيشن، ديليشن، اينزرشن و يا اينورشن باشند كه سبب افزايش ريسك داشتن بچة مبتلا به تكامل كروموزمي نامتوازن مي گردد).
- زنان بالاي 35 سال كه سابقة 3 بار يا بيشتر سقط دارند. (در چاپ جديد اين راهنما، اين گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار مي گيرند).
- زناني كهHIV مثبت هستند (از آنجائيكه انجام آمنيوسنتز در اين گروه از زنان سبب افزايش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنين مي‌شود بنابراين بهتر است براي كاهش موارد مثبت كاذب تست‌هاي غربالگري در اين گروه از زنان از تست سكوئنشيال استفاده شود).
- زناني كه IVF يا ICSI انجام داده‌‌اند.

بر اساس نتيجة تست غربالگري سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار مي‌گيرند:
1- گروه اسكرين مثبت (high risk): در صورتي كه ريسك جنين بيشتر از 1:250 باشد، پس از تأييد سن جنين، مادر براي مشاورة ژنتيك و انجام آمنيوسنتز ارجاع داده مي‌شود. در صورتي كه سن جنين با سن گزارش شده در جواب آزمايش بيش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر براي محاسبة مجدد ريسك به آزمايشگاه ارجاع داده مي‌شود. در صورتي كه براي تعيين سن جنين از LMP استفاده شده باشد حتماً بايد پيش از انجام آمنيوسنتز، يك سونوگرافي براي تأئيد سن جنين انجام شود.
تبصرة 1: درصورتي كه ريسك جنين فقط براي تريزومي 18 مثبت شود به دليل آنكه تريزومي مزبور با IUGR (اختلال رشد داخل رحمي) همراه است، اختلاف سن بين سونوگرافي و LMP فاقد ارزش است.
تبصرة 2: در صورتي كه جواب آمنيوسنتز طبيعي بود، بايد اين زنان از نظر پيامدهاي نامطلوب بارداري جزء گروه پرخطر قرار گيرند و مراقبت‌هاي دوران بارداري براي آنها افزايش يابد (از جمـــله انجام آنومالي اسكن در هفته‌هاي 20-18، سونوگرافي هفتة 24 حاملگي براي رد IUGR، كنترل فشار خون، كنترل دفع ادراري پروتئين، كنترل ترشحات واژن براي رد عفونت و...).
2- گروه با ريسك بينابيني (borderline risk): در صورتي كه ريسك سندرم داون بين 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافي تفصيلي در هفته 20-18 توصيه مي‌شود. همچنين وجود سطح غيرطبيعي ماركرها نظير:AFP ((MoM ?2.5، hCG ((MoM ?3.0، Inhibin A (MoM ?3.0) و uE3 (MoM ?0.4)، سبب افزايش احتمال پيامدهاي نامطلوب بارداري شده، ضرورت مراقبت هاي دوران بارداري را افزايش مي دهد.
3- گروه اسكرين منفي (low risk): ريسك به دست آمده از 1:400 كمتر است. در اين صورت غربالگري سندرم داون پايان مي‌پذيرد.
4- در صورتي كه نتيجة غربالگري اختلالات طناب عصبي بيشتر از ريسك تفكيك كننده (1:100) باشد، جهت پي گيري اين اختلالات بايد هر چه سريعتر به پزشك معالج مراجعه شود.
طبق توصية آخرين راهنماي BCPGSP، انجام سونوگرافي تفصيلي سه ماهة دوم در هفتة 20–18 بايد به تمام زنان باردار پيشنهاد شود. اگر در اين سونوگرافي هيچ‌گونه ماركر مربوط به سندرم داون تحت عنوان ماركرهاي خفيف (soft markers) وجود نداشته باشد، مي‌توان ريسك تريزومي 21 را تا 50% كاهش يافته قلمداد كرد.

آزاده پست ها : 1845عضویت:1390/2/16
1390/5/22 - 5:53 عصر

mersi az shoma

yani agar to test aval hich goneh moshkeli nabasheh va azmayesh dovom anjam nasheh meshkeli pis h meyad

آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 6:01 عصر
آزاده جان،
امروزه توصيه مي شود كه اگر جواب ريسك مرحله اول از 1 به 1500 بالاتر بود، فقط يك تست AFP در هفته 15 حاملگي جهت بررسي اختلالات طناب عصبي (NTDs كه عمدتأ در اثر كمبود اسيد فوليك ايجاد مي شود) انجام شود. اگر ريسك كمتر از 1 به 1500 باشد تست متوالي (Sequential) انجام شود.
غزلك*مامان فسقلي* پست ها : 5216عضویت:1388/6/30
1390/5/22 - 6:04 عصر
سلام
ميشه لطفا بگيد در غربالگري سه ماهه دوم ريسك NTD چند بايد باشه كه نرمال محسوب بشه؟
براي من 1 به 320 شده، اين ريسك بالاست؟؟؟؟
هنوزم تو اين هياهو، توي اين بغض شبونه...من و گنجشكاي خونه ديدنت عادتمونه
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 6:11 عصر
غزلك جان،
ريسك نرمال در اختلالات NTD بايد از 1 به 100 كمتر باشد. ريسك شما نرمال است يعني از هر 320 خانم مشابه با شما يك احتمال وجود دارد كه بچه اختلال طناب عصبي داشته باشد كه ريسك نرمالي مي باشد و جاي نگراني ندارد.
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 6:12 عصر
غزلك جان،
ريسك نرمال در اختلالات NTD بايد از 1 به 100 كمتر باشد. ريسك شما نرمال است يعني از هر 320 خانم مشابه با شما يك احتمال وجود دارد كه بچه اختلال طناب عصبي داشته باشد كه ريسك نرمالي مي باشد و جاي نگراني ندارد.
آزاده پست ها : 1845عضویت:1390/2/16
1390/5/22 - 6:12 عصر
mersi az rahnamiet dost aziz man iran nistam baram ina az man test ro hafteh 12 gereftan neveshteh

Risk : downs syndroms risk
age related risk at term 1:810
individual risk at term: 1:740 LOW RISk

vali alan ma hafteh 20 hastam vali hanoz az man azmayesh nagerftan

bazam bebakhshid ke meporsam ageh feker mekoni meshkeli daram beram beporsam
آزاده پست ها : 1845عضویت:1390/2/16
1390/5/22 - 6:12 عصر
mersi az rahnamiet dost aziz man iran nistam baram ina az man test ro hafteh 12 gereftan neveshteh

Risk : downs syndroms risk
age related risk at term 1:810
individual risk at term: 1:740 LOW RISk

vali alan ma hafteh 20 hastam vali hanoz az man azmayesh nagerftan

bazam bebakhshid ke meporsam ageh feker mekoni meshkeli daram beram beporsam
غزلك*مامان فسقلي* پست ها : 5216عضویت:1388/6/30
1390/5/22 - 6:16 عصر
وااااااقعا ممنونم
يعني واقعا جاي نگراني نيست؟ نيازي نيست برم سونو واسه بررسي لوله عصبي جنين؟
هنوزم تو اين هياهو، توي اين بغض شبونه...من و گنجشكاي خونه ديدنت عادتمونه
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 6:22 عصر
آزاده جان،
احتمالآ با توجه به ريسك سن شما بايد حدود 34 ساله باشيد سن دقيق شما چقدر است. اگر كمتر از 35 سال هستي، ريسك شما طبيعي است و فقط به خاطر اطمينان خاطر خودت هم شده يك سونوگرافي آنومالي اسكن انجام بده و در آن ميزان NF ، Middle Phalanx و ساير ماركرهاي سندرم داون به نام سافت ماركر اندازه گيري شود. ضمنأ اگر در انگليس هستي مي تواني از دكتر كيپروس نيكولائيدس در مركز FMF واقع در شهر ليدز كمك بگيري. ايشان ابداع كننده ماركرهاي سونوگرافي سندرم داون در سه ماهه اول و دوم مي باشد و در سايت fetalmedicine.com مي توانيد اطلاعات بسيار خوبي بدست آوريد.
آزاده پست ها : 1845عضویت:1390/2/16
1390/5/22 - 6:29 عصر

واقعا مرسي‌ دستتون درد نكنه

۳۱ ساله هستم اره عزيزم انگليس هستم مرسي‌ از راهنميت آره اين هفته سونو دارم حتما بهشون مگم و به اين سايت سر ميزنم
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 6:33 عصر
غزلك جان،
تست هاي غربالگري همانطور كه از اسمشان مشخص است فقط افراد را به دو گروه با ريسك پايين (Low Risk) و ريسك بالا (High Risk) تقسيم مي كند. در افراد با ريسك پايين احتمال بيماري صفر نمي باشد ولي خيلي پايين است. حساسيت زياد بيشتر سبب ايجاد استرس مي كند كه براي جنين خطر بيشتري دارد. اگر نمي توانيد بر استرس خود غلبه كنيد سونوگرافي هفته 18 الي 20 را انجام دهيد ولي به سونولوژيست بگوئيد كه ريسك NTD شما 1 به 320 مي باشد.
بهار پست ها : 2عضویت:1390/2/2
1390/5/22 - 6:53 عصر
سلام
من در هفته 26 سونوگرافي دادم NF=6.2 كه جلوي آن عبارت آنورمال نوشته شده بود ولي در 18 هفتگي نرمال بود آيا مشكلي هست.......
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/22 - 7:15 عصر
بهار جان،
NF مخفف Nuchal Fold مي باشد كه همان ضخامت منطقه شفاف پشت گردن (كه زير 14 هفتگي به آن NT گفته مي شود) به اضافه پوست مي باشد. زير 18 هفته نرمال آن زير 5 ميلي متر است، بالاي 18 هفته نرمال آن زير 6 ميلي متر است. ولي بالاي 24 هفته ارزش كمتري پيدا مي كند و اگر عدد NT شما در هفته هاي 11 الي 6+13 كمتر از 2 ميلي متر باشد و زير هفته 24 همNF شما كمتر از 6 ميلي متر باشد. جاي نگراني ندارد. براي اطمينان از صحت انجام سونو اسم سونولوژيست را در سايت fetalmedicine.com در قسمت Foundation و Iran چك نمائيد. امروزه اعتقاد بر اين است كه سونوي جنين ، يك سونوي قوق تخصصي مي باشد و هم دستگاه سونوگرافي بايد قدرت تفكيك (Resolation) بالايي داشته باشد و هم سونولوژيست مهارت كافي براي انجام سونوگرافي سلامت جنين داشته باشد. اسامي سونولوژيست هاي موجود در اين سايت نشان دهنده آن است كه هر 6 ماه يكبار عكس هاي سونولوژيست فوق مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
نرگس تنها پست ها : 14عضویت:1390/1/5
1390/5/22 - 10:23 عصر
سلام. مي خواستم بدونم چرا تستهاي غربالگري مثبت و منفي كاذب دارند؟ اگر جواب ما در يكي از اين دو گروه باشه يعني كار ازمايشگاه غلط بوده؟ من در نظرات بعضي خانم ها ديدم كه به ازمايشگاهها بد وبيراه ميگن بخاطر جواب كاذب.البته نديدم كه كسي جواب درست گرفته باشه و از اون ازمايشگاه تشكر كنه! همسايه ما جوابش مثبت شد و با امنيوسنتز معلوم شد كه بچه منگوله. اجازه سقط گرفت. ولي به
جاي تعريف از ازمايشگاه از دكترش تعريف مي كنه! �درضمن تو نيلو ازمايش داه بود. من بجاي ايشان از شما تشكر مي كنم. منتظر جواب هستم.
غزلك*مامان فسقلي* پست ها : 5216عضویت:1388/6/30
1390/5/23 - 10:42 صبح
واقعا ممنونم ازتون
هنوزم تو اين هياهو، توي اين بغض شبونه...من و گنجشكاي خونه ديدنت عادتمونه
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/23 - 11:00 صبح
نرگس عزيز،
ميزان مثبت كاذب در تست هاي غربالگري در هر دو مرحله 5 درصد مي باشد، يعني از هر 100 نفر 95 نفر جزو گروه كم خطر قرار مي گيرند و 5 نفر در گروه پر خطر قرار گرفته و نيازمند انجام تست هاي تشخيصي (آمنيوسنتز) مي باشند. به طور متوسط از هر 33 نفري كه براي انجام تست هاي تشخيصي ارجاع داده مي شوند 1 نفر مبتلا به سندرم داون، 1 نفر مبتلا به ساير اختلالات كروموزومي مثل سندرم كلاين فلتر، سندرم ادوارد، سندرم ترنر و ... مي باشند و 31 نفر جواب اشان طبيعي است. تا حدود 1 سال پيش براي اين 31 نفر كار خاصي انجام نمي شد. ولي طي مطالعات متعدد مشخص شد كه تعداد زيادي از اين بيماران به عوارض نا مطلوب بارداري (از قبيل مسمومت حاملگي، زايمان زود رس ، پارگي كيسه آب ، افزايش فشار خون ، جدا شدن جفت از جدار رحم ، تولد بچه با وزن كم و ...) مبتلا مي شوند و معلوم گرديد كه بين تغييرات ماركرهاي اندازه گيري شده و اين اختلالات ارتباط وجود دارد. بنابراين از حدود يك سال قبل اين بيماران جزو گروه پر خطر حاملگي قرار گرفته و مراقبتهاي دوران بارداري شديد مي شود (از قبيل كنترل دقيق فشار خون، محدوديت مصرف نمك و ترشيجات، خوردن فراوان ميوه و ...).
طبق تعريفي كه در ابتداي اين موضوع در مورد قدرت تشخيص تست هاي غربالگري انجام گرديد. با توجه به قدرت تشخيص تست هاي غربالگري سه ماهه اول كه 85% مي باشد بنابراين موارد منفي كاذب آن 85-100 = 15 درصد مي باشد و قدرت تشخيص تست هاي غربالگري سه ماهه دوم كه 80% مي باشد بنابراين موارد منفي كاذب آن 80-100 = 20 درصد مي باشد. تا قبل از ابداع تست هاي غربالگري تمام بچه هاي مبتلا به سندرم داون به دنيا آمده و سياست غربالگري در كل دنيا به اين سمت مي رود كه با افزايش ماركرهاي كارآمد به پروتكل هاي غربالگري ميزان قدرت تشخيص به حدود 98 درصد نزديك شود. كه با توجه به آخرين پروتكل معرفي شده يعني پروتكل Sequential قدرت تشخيص به 95 % مي رسد ولي ايراد اين پروتكل گران بودن آن است (حدود 200 هزار تومان) و بيمار دوبار براي انجام تست ها بايد به آزمايشگاه مراجعه كند.
گيلدا پست ها : 97عضویت:1390/4/7
1390/5/23 - 11:35 صبح
با سلام. من هفته 19 بارداري هستم ديروز سونوگرافي سلامت جنين دادم گفت در بعضي فاكتورها اندازه بيشتر از سن جنين است قبلا هم گفته بودن بچه درشت است حالا نگرانم كه بچه مشكل نداشته باشد نتيجه را مي نويسم لطفا راهنمايي كنيد.
BDP 46mm (20weeks + 1days
HC 171MM(19 WEEK
AC 142 mm (19 week
FL 29mm 19 (19week
HL 31mm (20 week
طبق اين نتيجه bdp , hl بيشتر از سن جنين است اين يعني چي؟مشكل دارد؟

لطفا راهنمايي كنيد.
آزمايشگاه نيلو پست ها : 2981عضویت:1390/5/22
1390/5/23 - 11:54 صبح
گيلدا عزيز،
اختلاف تا حدود 2 هفته در پارامترهاي بيوپمتريك جنين جاي نگراني ندارد. اگر بيشتر از دو هفته BPD بزرگتر باشد بايد از نظر ماكروسفالي مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. لطفأ تاريخ اولين روز از آخرين قاعدگي خود را بنويسيد تا مشخص شود كه سن سونوگرافيك جنين با سن پريوديك شما هم خواني دارد يا خير.�
گيلدا پست ها : 97عضویت:1390/4/7
1390/5/23 - 12:02 عصر
ممنون از جوابتون. تاريخ اولين روز از آخرين قاعدگي 9 فروردين 90 بود.مرسي
صفحه 1 از 243  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  بعدی آخر صفحه
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: