جستجو نام برای : پ
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
[پاد به معنی سرزمین و '\' را '\' (در اوستایی) به معنی شکوه و درخشش و روشنایی است] ، در مجموع سرزمین باشکوه .
6
جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر.
8
آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند ، پرهیزگار ، زاهد ، متقی ، دیندار ، متدین ، مقدس ، عارف ، دانشمند .
30
(پارسا + دخت = دختر) ، دختر پاکدامن و پارسا .
0
(پارسا = آن که از گناه بپرهیزد ، پاکدامن + کیا = کسی که پادشاه بزرگ باشد) ، پادشاهِ بزرگ و پرهیزکار و پاکدامن ؛ (در اعلام) نام یکی از اُمرای درگاه کارکیا.
2
پرهیزگارِ مهربان .
5
( پارس + ان (پسوند نسبت)) ، منسوب به پارس ، پارسی ، اهل پارس ، از مردم پارس .
4
(پارسا = پاکدامن ، زاهد و متقی + نا ( پسوند نسبت ساز)) ، منسوب به پارسا ، ← پارسا .
2
پارسی در پارسی باستان به صورت پارسه نوشته می‌شده است و پارسی به معنای مردم پارس است .
2
منسوب به پارسی ، (منسوب به قوم پارس) ؛ پارسی ، اهل پارس ، از مردم پارس .
1
( پارسی + نا (پسوند نسبت ‌ساز)) ، منسوب به پارسی ؛ پارسی ، اهل پارس ، از مردم پارس .
1
( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی .
4
(در اعلام) نام دختر بردیا .
6
(در اعلام) نام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود .
11
( پار + مین ) تکه یا قطعه‌ای از بلور (در اعلام) نام زنِ داریوش.
5
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11