جستجو نام برای : و
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
(عربی) طالب رستگاری ؛ (در اعلام) نام چند تن از صحابه و تابعین .
1
(عربی) (در قدیم) دارای اطمینان ، مطمئن ؛ استوار ، قطعی ؛ دارای حسن ظن و اعتماد کننده.
4
(عربی) دارنده ، دارا ؛ (در تصوف) آن که در حال وجد است ؛ از نام‌ها و صفات خداوند .
2
(عربی) (مؤنث واحد) آن‌که در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد است ، یگانه ، بی‌مثل ، یکتا.
0
(معرب از قبطی) (در جغرافیا) مکانی سرسبز و پر آب و گیاه در وسط بیابان ؛ منطقه‌ی آبادی که در میان کویر قرار دارد .
1
(پهلوی) باران .
1
رها شده از تعلقات ، به ویژه تعلقات دنیایی ، آزاده ؛ آزاد ، رها .
1
(کردی) (= وارشت) بارش .
2
'\' پسر طایفه '\' و به تعبیری '\' ولیعهد '\' و به قولی '\' فرزند والاگهر شاهنشاه '\' ؛ (در اعلام) لقب نجبای اشکانی و ساسانی و صاحبان مناصب کشوری و لشکری آنان .
2
(عربی) از نام‌ها و صفات خداوند ؛ (در قدیم) وسیع ، گشاده ، فراخ .
1
(عربی) متصل ، پیوسته ؛ (در قدیم) آرایشگر ؛ (در تصوف) آن که به مقام قرب رسیده است ، رسنده به مرحله‌ی فنای فی الله .
0
(عربی) به اندازه لازم و مورد نیاز ، کافی ؛ بسیار ؛ (در قدیم) کامل ، تمام ؛ لایق ، شایسته ؛ وفادار، با وفا .
0
(عربی) تابناک ، مشتعل .
0
(عربی) آگاه ، با خبر ، مطلع ؛ (در فقه، در حقوق) آن که مالش را برای استفاده در راه هدف عام المنفعه به موجب عقد خاصی اختصاص دهد ؛ (در قدیم) مراقب ، مواظب .
0
(= بالا) دارنده‌ی مقام و مرتبه ی مهم ، به ویژه مقام و مرتبه‌ی دنیایی به صورت عنوان برای اشخاص ؛ عزیز ، گرامی ، محترم ؛ اصیل ، نژاده ؛ هر یک از افراد طبقه مرفه از اعیان و اشراف ؛ دارای ارج و اهمیت ؛ (در قدیم) رفیع ، بلند ؛ برتر ، فائق ، شامل ؛ شایسته ، پسندیده.
3
1    2    3    4    5    6