جستجو نام برای : ل
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
(ترکی) شاهین شکاری ، شاهین سفید ، باز شکاری .
0
(در گیاهی) گل زینتی به رنگ زرد ، قرمز یا نارنجی ؛ گیاه این گل که علفی یا پایا و رونده یا بالارونده است و گل و برگ آن مصرف دارویی دارد ؛ (در قدیم) نوعی صمغ گیاهی معطر ؛ (در شاهنامه) نام محلی که گودرز و طوس با پیران در آنجا جنگید .
4
[لاری = (منسوخ) نوعی سکه‌ی نقره‌ای که در فارس ضرب می‌شده است + سا = (پسوند شباهت)] شبیه به لاری ، مثل لاری ؛ (به مجاز) نفیس و با ارزش ؛ (در قدیم) شهری بود در کنار دجله از آنِ دولت ماد ،که بعد به تصرف پارسها در آمد ؛ نام شهری در یونان .
3
(در گیاهی) گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه‌ای بلند قرار دارد ؛ گیاه این گل که علفی، پایا و زینتی است و پیاز دارد ؛ (به مجاز) شخص فداکاری که در راه آرمان دینی یا ملی به شهادت رسیده است ؛ (به مجاز) گونه‌ی زیبا و گلگون ؛ (در ادب عرفانی) نتیجه‌ی معارف را که مشاهده کنند لاله گویند ؛ نیز کنایه از چهره‌ی گلگون محبوب است که عاشق مهجور را داغدار می‌کند .
2
(لاله + دخت = دختر) ، دختری که مثل لاله است ؛(به مجاز) زیبا رو و لطیف .
1
دارای چهره‌ی سرخ و لطیف چون لاله ؛ (به مجاز) خوبروی ، زیبارو .
1
(= لاله رخ) ، ← لاله رخ .
2
(= لاله رخ) ، ← لاله رخ .
1
زمینی که در آن لاله‌ی فراوان روییده باشد ؛ (به مجاز) چهره‌ی سرخ و لطیف .
2
لاله سر ؛ مرغی است خوش آواز و سر سرخ ؛ به علاوه (لاله + سار (پسوند مکان)) ، ← لاله‌زار .
0
(لاله + سان (پسوند شباهت)) ، مانند لاله ، لاله وش ؛ (به مجاز) زیبا رو .
0
(لاله + گون (پسوند شباهت)) ، به رنگ لاله ، لاله فام ، لاله وش ؛ (به مجاز) زیبا رو.
1
(لاله + وش (پسوند شباهت)) ، به رنگ لاله ، لاله فام ، لاله گون ؛ (به مجاز) زیبا رو.
3
(عربی) (مؤنث لامع) (در قدیم) درخشان ، تابنده ، درخشنده .
1
نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران .
2
1    2    3