جستجو نام برای : ظ
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
(عربی) آشکار ، نمایان ؛ بخش آشکار ، هویدا ، یا بیرونی از هر چیز یا هر شخص در مقابلِ باطن ؛ (در اعلام) نام چند تن از پادشاهان و خلفا د رتاریخ ، از جمله ابونصر سی و پنجمین خلیفه‌ی عباسی در قرن هفتم (هـ.ق) .
3
(عربی) دارای اجزا یا ساختار نازک ، باریک و همراه با ظرافت و تناسب ؛ ویژگی آن که (به ویژه زن) اندامی کوچک ، ریز نقش ، و متناسب یا حرکات و رفتاری همراه با ظرافت و نرمی دارد ؛ (به مجاز) دقیق یا شایسته‌ی توجه و باریک اندیشی ؛ دارای ظرافت ، نرمی و تناسب ؛ (به مجاز) سنجیده و هوشمندانه ؛ دارای ظرافت طبع ، نکته سنج و نکته دان ؛ (به مجاز) بذله گو ، شوخ ، خوش زبان ، شیرین گفتار .
1
عربی مؤنث ظریف ، ← ظریف .
1
(عربی) پیروزی ، نصرت .
3
(عربی) (در قدیم) پشتیبان ، یاور ؛ (در اعلام) ظهیر فاریابی شاعر معروفِ ایرانی قرنِ ششم(هـ.ق).
3
(عربی) پشتیبانِ کیش و آئین ؛ (در اعلام) نام چند تن از مشاهیر از جمله ظهیرالدین فاریابی [ظهیر فاریابی] شاعر معروفِ ایرانی قرنِ ششم (هـ.ق) .
3