جستجو نام برای : ص
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
راست و درست ؛ (در اعلام) محمدعلی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به صائب تبریزی از شاعران بنام ایران در قرن یازدهم (هـ . ق).
3
(عربی) (مؤنث صائم) (در قدیم) آن‌که روزه می‌گیرد ، روزه‌گیر ، روزه‌دار .
1
(عربی) صبور ، صبر کننده ، شکیبا ؛ از نامهای خداوند ؛ (در تصوف) ویژگی آن که برای خدا صبر کند و از سختی‌ها شکایت نکند .
2
(عربی) (مؤنث صابر) ، ← صابر .
2
(عربی) (جمع صابر) ، ← صابر .
2
(عربی) دارنده ، مالک ، دارا ؛ (منسوخ) سرور ، آقا ؛ (در قدیم) هم‌نشین و هم‌صحبت ، یار ؛ (در قدیم) فرمانروا و حاکم ؛ (در اعلام) لقب صاحب بن عباد وزیر دانشمندِ ایرانی ؛ (در عرفان) صاحب به معنی یار و هم‌صحبت و خداوندگار و دارنده‌ی چیزی می‌باشد.
0
(عربی) (مؤنث صاحب) ، ← صاحب .
2
(عربی) آن که گفتارش مطابق با واقعیت است ، راستگو ، راست و درست و راستین؛ (در اعلام) لقب امام جعفر صادق (ع).
3
(عربی) (در قدیم) شمشیر تیز ؛ قطع کننده ، بُرنده .
1
(عربی) (در قدیم) بالارونده ، صعود کننده ؛ (در نجوم) ویژگیِ ستاره‌ای که نسبت به زمین از سمت شمال بر‌ می‌آید .
0
(عربی) شایسته و درستکار ، نیک ، خوب ، درست؛ (در قدیم) دارای اعتقاد و عمل درست دینی؛ (در اعلام) نام پیغمبری از قوم ثمود که طبق روایات وی بر قوم ثمود نبوت می‌کرد ، او را از فرزندان سام بن نوح نوشته‌اند .
3
(عربی) (مؤنث صالح) (زنِ صالح) . ← صالح .
2
(عربی) خاموش ، بی صدا ، ساکت ؛ (در حالت قیدی) در حال سکوت ؛ (در قدیم) (به مجاز) طلا و نقره .
1
(عربی) سازنده ، آفریننده ؛ (در قدیم) صنعت‌گر ؛ آفریدگار ، خداوند .
1
(عربی) (در قدیم) نگه‌دارنده ، محافظ ؛ (به مجاز) حفظ کننده‌ی خویشتن از گناه ، پرهیزکار .
0
1    2    3    4    5