جستجو نام برای : د
انتخاب نام

انتخاب نام

فرهنگ نام نی نی سایت با داشتن بیش از 4000 نام به شما کمک می کند تا بهترین و زیباترین نام را برای کودک خود انتخاب کنید. اگر به دنبال 100 نام مشهور دختر یا پسر هستید، یا دوست دارید که یک نام خاص را برای کودکتان برگزینید و یا حتی اگر در جستجوی نام های محلی هستید، فرهنگ نام ما این امکان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید با ثبت نام و عضویت در سایت از تمام امکانات این ابزار بهره مند شوید.

اسم
جنسیت
معنای اسم
تعداد لایک
(عربی) (مؤنث دائم) همیشگی ، جاویدان .
3
آفریننده و مخلوق ؛ (در اعلام) پسر کامیسار از مردم کاریه حاکم لک و سیری [قسمتی از کاپادوکیه و مجاور کلیکلیه] بعد از اردشیر دوم هخامنشی .
0
(در اعلام) والی ایرانی '\' کیلیکیا '\' در زمان اردشیر دوم .
3
(در اعلام) سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی وی نیز پدر هرماتیز از فرماندهان سواره نظام خشایارشاست .
3
از داد آفریده شده ؛ از نامهای خداوند ؛ (در موسیقی) از الحان قدیم موسیقی ایران .
0
(در قدیم) پدید آورنده‌ی عدالت ؛ (به مجاز) خداوند ؛ (در موسیقی ایرانی) دادآفرید، از الحان قدیم موسیقی.
2
(در قدیم) دادور ، دارای عدل و داد ؛ از نامهای خداوند ، دادار .
2
(در قدیم) خالق و آفریدگار ، آفریننده ؛ از نامهای خداوند .
2
(در قدیم) عادل ، دادگر ؛ (به مجاز) خداوند .
0
(در قدیم) دارنده‌ی بهترین داد (عدل ، داوری ، دادگری) ؛ (در اعلام) دادبه [در منابع عربی] یا روزبه نامِ عبدالله ابن مقفع نویسنده و مترجم مشهور قرن دوم هجری [مترجم کلیله و دمنه] قبل از پذیرفتن آئین اسلام.
0
(در قدیم) حق بین ، نگرنده از روی عدل و داد ؛ (در اعلام) نام حکیمی پارسی در عهد پادشاهان پیشدادی .
3
(در قدیم) جوینده و خواستار عدالت و دادگری ؛ (در قدیم)داد دهنده ، دادرس.
0
(در قدیم) دارای فر و شکوه و عظمت از حیث دادگری و عدل .
1
آن که به عدالت رفتار می‌کند ، عادل ؛ (در قدیم) خداوند ، پادشاه عادل ؛ (در اعلام) لقب انوشیروان پسر قباد پادشاه ساسانی .
0
عدالت دوست ؛ (در اعلام) نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ .
0
1    2    3    4    5    6    7    8    9